Wikia


Ad verecundiam, of beroep op autoriteit, is een drogreden wanneer een argument voor waar wordt genomen omdat een vermeende autoriteit dit bevestigt, terwijl dit in feite geen autoriteit is op het gebied van het onderwerp van het argument. Indien het wel gaat om een competente autoriteit op het relevante gebied, hoeft het beroep op autoriteit niet altijd een drogreden te zijn.

ConceptEdit

Ad verecundiam of beroep op autoriteit is een methode om een argument meer kracht bij te zetten, door te stellen dat het argument wordt bevestigd of gesteund door een autoriteit. Dit is niet vanzelfsprekend een drogreden, wanneer de aangehaalde autoriteit inderdaad competent of een expert op het relevante gebied betreft. In dat geval is het argument waarschijnlijk juist (doch niet vanzelfsprekend juist). Het is echter wél een drogreden wanneer de aangehaalde autoriteit helemaal geen expert, of niet competent is op het relevante gebied: de persoon in kwestie is geen wetenschapper (of niet op het gebied waar het argument over gaat), druist in tegen de wetenschappelijke consensus, of om andere redenen.

Een beroep op autoriteit is eveneens een drogreden wanneer de aangehaalde autoriteit enkel maar van belang is omdat hij "gerespecteerd" of "geliefd" is, terwijl dit niet relevant is (een relevante autoriteit mag misschien zeer ongeliefd zijn, maar dat maakt niet dat zijn competente standpunten onjuist zijn). Er is tevens sprake van een drogreden wanneer er wel een relevante autoriteit wordt aangehaald, maar zijn standpunten fout worden geïnterpreteerd. Opdat een beroep op autoriteit géén drogreden zou zijn, dient men te kunnen aantonen waarom de standpunten van die autoriteit correct zijn, zoals bv. door te verwijzen naar een peer-reviewde wetenschappelijke publicatie. Er moet eveneens rekening worden gehouden met het feit dat ook wetenschappers slechts mensen zijn, en dat het mogelijk is dat sommige wetenschappers zich alsnog laten vangen aan paranoide complottheorieën.

VoorbeeldenEdit

  • Vaccins zijn schadelijk of veroorzaken autisme, want Donald Trump, Jenny McCarthy, Robert De Niro en Jim Carrey hebben het gezegd. (politici, acteurs en artiesten zijn geen wetenschappelijke autoriteit, en het is dus geen goed idee om medisch advies van hen voor waar te nemen)
  • GMO's zijn schadelijk, want Vandana Shiva heeft het gezegd en zij is een wetenschapper. (Vandana Shiva heeft wel wetenschappen gestudeerd, maar die zijn niet relevant voor het gebied van genetische manipulatie. Bovendien zijn haar beweringen over GMO niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en zijn ze alsnog verwerpelijk)
  • Echinacea helpt een verkoudheid te genezen, want Alfred Vogel heeft het gezegd. (Alfred Vogel was een kwakzalver)
  • Kernenergie is een slecht idee, want Bernie Sanders, Greenpeace en Groen hebben dit gezegd (politici en activisten zijn geen wetenschappers en hebben vaak niet het flauwste benul over de wetenschap van kernfusie)

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki