Wikia


Argumentum ad antiquitatem, oftewel beroep op verleden of beroep op traditie, is een red herring-drogreden waarbij het argument luidt dat iets vanzelfsprekend beter is, omdat het ouder is. Nochtans is niet alles wat traditioneel is, ouder is, of tot het verleden behoort, vanzelfsprekend beter.

ConceptEdit

Het beroep op verleden of op traditie is een red herring, omdat het een argument introduceert dat eigenlijk irrelevant is voor de originele discussie. Hoe lang iets al bestaat, gedaan wordt, of hoe oud of traditioneel iets is, is geen relevant criterium om te bepalen of het daarom ook beter is dan een voorgestelde vernieuwing, verandering of afschaffing[1]. Het is een menselijke neiging om iets superieur te achten omdat het ouder is, of omdat het altijd zo werd gedaan en altijd op die manier heeft gewerkt, en om te concluderen dat het om die reden beter is geen verandering door te voeren. In bepaalde gevallen is het inderdaad zinvol om geen verandering door te voeren, omdat een nieuw of vervangend concept niet beter is dan het oude, maar iets wat traditioneel is of tot het verleden behoort is daarom niet in alle gevallen vanzelfsprekend beter.

Het criterium om te bepalen of iets beter is dient niet te worden genomen op basis van hoe oud of jong een concept op dat moment is. Zo was slavernij vroegers immers een normale zaak, werden vrouwenrechten onderdrukt, en was aderlaten een veel voorkomend gebruik om ziektes te behandelen. Toch zijn geen van deze gevallen beter dan de huidige alternatieven, waarbij slavernij verboden is, vrouwen meer rechten krijgen, en er effectieve medicijnen bestaan om iemand te genezen. Hoe oud iets is, is aldus een irrelvant criterium om te kunnen bepalen of iets beter is. Dit betekent niet dat iets dat traditioneel is niet mag blijven bestaan: de wijziging ervan dient immers voldoende te worden geargumenteerd om aan te tonen dat dit beter is dan de status quo. Het is eveneens niet de bedoeling om alles tot in den treure toe in vraag te blijven stellen als er onvoldoende argumenten zijn om een kwestie te herbekijken.

Deze drogreden is het tegenovergestelde van argumentum ad novitatem.

VoorbeeldenEdit

Enkele voorbeelden, vergezeld met logische tegenargumenten:

  • Vroeger gebruikte men kruiden om mensen te genezen, dus dat is beter dan de moderne farmaceutische geneeskunde. 
Tegenargument: In de moderne geneeskunde worden de werkzame componenten uit zulke kruiden geëxtraheerd om zo een specifiek medicijn te kunnen ontwikkelen zonder de eventuele nadelen die het kruid met zich meebrengt.
  • Het homohuwelijk heeft nooit eerder bestaan in de geschiedenis, dus is het een slecht idee om dat nu te legaliseren. 
Tegenargument: Computers hebben tot vorige eeuw ook nooit bestaan in de geschiedenis, buiten met dat ding! Of: hoe het homohuwelijk er, net als stemrecht voor vrouwen en zwarten, niet toe heeft geleid dat de wereld vergaat.
  • Tabak werd reeds eeuwenlang gerookt door de Indianen, dus is het niet schadelijk.
Tegenargument: Indien ze toen evenveel tabak hadden gerookt als de gemiddelde roker in de westerse wereld nu doet, kregen ze wellicht met dezelfde gezondheidsproblemen te kampen.

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki