Wikia


Argumentum ad dictionarium, oftewel beroep op het woordenboek, is een red herring-drogreden waarbij de betekenis van een woord of term wordt veranderd, of anders geïnterpreteerd, opdat het zo zou helpen om een argument te versterken. Dit is een drogreden omdat de verandering van een definitie niets verandert aan de realiteit: als je brocolli plots "mini-boompjes" gaat noemen in plaats van groenten, verandert dit niets aan de smaak, voedingsstoffen en bereidingswijze van brocolli.

ConceptEdit

Argumentum ad dictionarium of beroep op het woordenboek is een argument waarmee een andere betekenis of interpretatie wordt gegeven aan een bepaalde term, dan die van de tegenpartij[1]. Die definitie hoeft niet noodzakelijk uit een woordenboek te komen, maar kan worden gehaald van eender welke bron die deze betekenis of interpretatie aangeeft. Het gaat hier echter om een red herring, een afleidingsmaneuver van het oorspronkelijk argument, omdat de verschillende interpretaties van een specifiek woord uiteindelijk geen bewijsvoering zijn van een argument. Het geven of veranderen van een definitie aan een bepaald woord, verandert niets aan de realiteit.

Stel dat twee mensen ergens samen iets gaan drinken. De ene houdt van koffie (persoon A) en de andere niet (persoon B), waardoor er een discussie over koffie ontstaat. Persoon A zondert zich vervolgens even af, grijpt een woordenboek en zoekt daarin het woord "koffie" op. Het woord staat er gedefinieerd als "warme bruine drank van gemalen koffiebonen"[2]. Die beschrijving schrapt hij door, en hij vervangt het met de beschrijving van slijkwater. Hij toont dit vervolgens aan persoon B. Wat voor koffie zal persoon B proeven na het lezen van die beschrijving? Een warme bruine drnak van gemalen koffiebonen, of slijkwater? Het eerste, uiteraard, omdat de verandering van de definitie - zelfs al zou dit worden doorgevoerd in elk woordenboek ter wereld - niets verandert aan de koffie op zich. De meeste voorbeelden zijn echter niet zo overduidelijk.

VoorbeeldenEdit

Het huwelijkEdit

Een perfect voorbeeld van drogreden is de discussie omtrent de legalisatie van het homohuwelijk, en de definit ie van het woord "huwelijk" op zich:

  • Volgens persoon A is de definitie van "huwelijk" dat van een eenheid tussen twee personen met het verwekken van een kind als doelstelling, waardoor een homohuwelijk dus onmogelijk zou zijn.
  • Volgens persoon B is het huwelijk een contract tussen twee personen die elkaar liefde en trouw beloven, ongeacht het geslacht.
  • Persoon C kan het dan weer omschrijven als een legale verbintenis tussen twee samenwonende personen.

In dit geval is de interpretatie van het woord "huwelijk" dus subjectief, en is de ene interpretatie dus niet noodzakelijk superieur tegenover de andere, waardoor het dus niet kan worden aangevoerd als argument tegen het homohuwelijk. Uiteindelijk veranderen de verschillende interpretaties niets aan de feiten, en zal persoon A bij het zien van een getrouwd homokoppel wellicht zeggen: "kijk, die twee zijn getrouwd met elkaar" waardoor hij in feite hun huwelijk alsnog als dusdanig erkent, niettegenstaande dat het indruist tegen zijn eigen interpretatie van het desbetreffende woord.

Het communismeEdit

Vele communisten argumenteren graag dat Karl Marx, de geestelijke vader van het communisme op zich, de ideologie beschreef als "staatloos", en dat de talloze communistische dictators van de 20ste eeuw dus in feite geen communisten konden geweest zijn. Bijgevolg zou kritiek op deze communistische dictators niet relevant zijn in een discussie over het communisme. De oorspronkelijke beschrijving van het communisme is echter geen argument om te bepalen of een dictator al dan niet communistisch was, het is het concept op zich dat dit bepaalt. Documenten zoals "de Statuten van de Communistische Partij van China" gebruiken het woord "communist" erg vaak[3] - en zelfs dat bewijst niet of een land communistisch is of niet, net zoals de afwezigheid van het woord "communisme" niet bewijst dat het land niet communistisch is.

RacismeEdit

Een typisch argument van racisten en andere rechts-extremisten is dat ze geen racisten zijn, want ze hebben geen probleem met kleurlingen of immigranten, enkel met Moslims. Dit maakt van hen in principe dus een islamofoob, maar het verandert eigenlijk niets aan het feit dat ze wel degelijk een welbepaald ras viseren, aangezien bijna elke Moslim een kleurling is, en een immigrant of afstammeling van een immigrant is. Indien een kleurling of immigrant toch geen Moslim blijkt te zijn, zullen sommigen alsnog beweren dat hij wel een Moslim is[4][5][6]. Door het woord of de definitie te veranderen, verandert er niets aan het racisme op zich.

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki