Wikia


Bewijs door bewering (Engels: argument bij assertion) is een drogreden waarbij iemand probeert de argumenteren dat iets (niet) waar is enkel door (soms herhaaldelijk) te stellen dat het zo is, en zonder dit effectief te onderbouwen met bewijs. Het maakt hierbij niet uit of er bewijs voor is of niet, en of het argument eerder al werd weerlegd. 

ConceptEdit

Bewijs door bewering is natuurlijk helemaal geen effectief bewijs, het is enkel de stelling dat iets bewijs is omdat iemand het heeft gezegd. Het gaat hier om een methode waarbij iemand zijn gelijk tracht te halen door steeds opnieuw hetzelfde argument te herhalen, of door te (blijven) zeggen dat het waar is, zonder hiervoor enig bewijs te tonen en zonder rekening te houden met tegenargumenten[1]

De bewering op zich dat iets (niet) waar is, is natuurlijk helemaal geen vorm van bewijs en in feite zelfs geen argument op zich. Het bewijst enkel dat degene die de bewering maakt gelooft dat het zo is. Het gebruik van deze drogreden is vaak het gevolg van een blind vertrouwen, onwetendheid, brainwashing, of gewoon het onbegrip van wat een echt argument eigenlijk inhoudt. Mensen die deze drogreden gebruiken zijn er vaak van overtuigd dat ze een effectief argument hebben aangevoerd, zoals frequent voorkomt bij complotdenkers

In een normaal en constructief debat kunnen de andere deelnemers erop wijzen dat de bewering op zich onvoldoende is als bewijs of argument, zodat er effectieve argumenten kunnen worden uitgebouwd en geformuleerd. In de meeste gevallen waarbij deze drogreden wordt gebruikt, al dan niet opzettelijk, is dat het onbewezen argument gewoon opnieuw wordt herhaald, zelfs al werd erop gewezen dat het slechts om een onbewezen bewering gaat. Wanneer het vermeende argument dan telkens opnieuw en opnieuw wordt herhaald, raken de andere deelnemers van het debat vroeg of laat uitgeput en verlaten ze de discussie, waarna degene die de drogreden gebruikte zichzelf als de winnaar van het debat verklaart (Wet van Danthe).

Het argument ziet er als volgt uit:

 1. X is waar.
 2. Echt hoor, X is waar.
 3. Eigenlijk... X is waar.
 4. Maar X is waar.
 5. Toch is X waar.

...

 1. Ik denk dat we bij deze kunnen concluderen dat X waar is.

Dit mag misschien dom lijken, maar het komt bijzonder vaak voor en werd succesvol toegepast door Donald Trump tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016[2]. Deze methode wordt wel vaker gebruikt via politieke slogans tijdens verkiezingscampagnes, of in reclameboodschappen, en vertrekt vanuit het idee dat als iets maar genoeg herhaald wordt, de mensen dit als waarheid zullen beginnen aanvaarden. Zo beweerde Trump herhaaldelijk dat er illegale stemmen waren uitgebracht tijdens de verkiezingen[3][4][5], ondanks dat die bewering totaal van de pot gerukt is[6]

Bij uitbreiding wordt dit soms ook "argumentum ad nauseam" genoemd[7], als het gaat om een argument dat makkelijk kan weerlegd worden met bewijs dat telkens opnieuw door de tegenpartij wordt genegeerd, wat dan weer uitmondt in PRATT (Point Refuted A Thousand Times).

VoorbeeldenEdit

 • Jij bent dom!
 • Stem voor [politicus], dan zal het land terug goed geregeerd worden!
 • Eigen volk eerst!
 • Verandering voor vooruitgang
 • The future's bright, the future 's Orange[8] (nu ja, bright en orange?)
 • Echt rijplezier begint hier[9]
 • Steeds verrassend, altijd voordelig[10]
 • Aspartaam is erg ongezond. Je krijgt er kanker van. Je kan het beter niet drinken, wat het is niet goed voor je gezondheid. Het is immers kankerverwekkend.
 • Wees efficiënt en stap uit kernenergie[11]

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki