Wikia

HoaxWiki

Bill Clinton

320pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Bill Clinton 3x4.jpg

Bill "I did not have sexual relations with that woman" Clinton.

William Jefferson "Bill" Clinton
(geb. 19 augustus 1946 in Arkansas) was de 42ste President van de Verenigde Staten, lid van de Democratische partij, en is de echtgenoot van Hillary Clinton. Hij volgde president George H.W. Bush op in januari 1993, werd voor een tweede termijn herverkozen in 1996, om vervolgens opgevolgd te worden door Al Gore George W. Bush in januari 2001[1]. Hij was een Democratische president.

PresidentschapEdit

Bill Clinton won in 1992 de presidentsverkiezingen van de Republikein George H.W. Bush, die op dat moment president was en tevergeefs een tweede termijn nastreefde in het Witte Huis. De wraak hiervoor zou een klein decennium later komen met de verkiezing van zijn zoon, George W. Bush. Clinton was de eerste Democraat sinds Franklin D. Roosevelt om twee ambtstermijnen als president te volmaken. Tijdens zijn ambtsperiode vond er een economische groei plaats, al staat de invloed van Clinton en zijn beleid hieromtrent ter discussie.

Clinton staat bekend voor het doorvoeren van wetten zoals "Family and Medicare Leave Act", die grotere bedrijven verplichtte hun werknemers onbetaald verlof toe te staan in geval van ernstige familiale of medische problemen[2][3]. In december 1993 implementeerde hij eveneens de "Don't Ask, Don't Tell"-wet (DADT), bedoeld om homoseksuelen ook de mogelijkheid te geven het Amerikaanse leger te dienen. Hoewel dit bedoeld was om de rechten van homoseksuelen te verdedigen, was het in de praktijk eigenlijk louter discriminerend: Amerikaanse soldaten konden immers nog steeds uit het leger worden gezet indien ze zelf openlijk toegaven homoseksueel te zijn. In december 2010 werd deze wet afgeschaft door Barack Obama, zodat homoseksuelen niet meer kunnen worden geweigerd of ontslagen uit het leger omwille van hun seksuele geaardheid[4].

In 1998 werd een impeachment-procedure (afzettingsprocedure) tegen Clinton opgestart, gebaseerd op de verdenking van machtsmisbruik en meineed. Dit was het gevolg van zijn uitgelekte affaire met Monica Lewinsky, een toenmalige stagaire in het Witte Huis. De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden grepen hun kans om Clinton proberen af te zetten als president, wat in principe een ad hominem is aangezien zijn persoonlijke buitenechtelijke relaties los dienen te staan van zijn presidentiële ambt. De resolutie om Clinton af te zetten werd uiteindelijk verworpen door de Senaat in 1999, waardoor hij zijn ambtstermijn vooralsnog op normale wijze kon beëindigen. Wel werd hij door de rechter veroordeeld wegens minachting van het hof, omdat hij aanvankelijk onder eed had gelogen over zijn seksuele contacten met Lewinsky.

HoaxesEdit

  • In maart 2015 beweerde een zestienjarig meisje dat ze de dochter zou zijn van Bill Clinton. Dit is een hoax afkomstig van de nepnieuws- en complottheorieënwebsite World News Daily Report[5].
  • Eén van de eerste beslissingen van Clinton na zijn aantreden als president was het ontwapenen van soldaten in militaire basissen[6].
  • Bill Clinton was de eerste gepardoneerde misdadiger ooit om te hebben gezeteld als Amerikaanse president[7].

ComplottheorieënEdit

  • Volgens complotdenker David Icke is Clinton een buitenaards wezen, meer bepaald een kwaadaardige Reptilian in menselijke gedaante[8]. Het zou zijn bedoeling geweest zijn om de New World Order op te richten, net zoals complotdenkers eenieder ander Amerikaans president hiervan beschuldigen.
  • Volgens de ufologie zou de Verenigde Staten een geheime overeenkomst hebben afgesloten met de Grey aliens in 1954. Deze fictieve overeenkomst, genaamd de Edwards Agreement, zou om de negen jaar moeten worden hernieuwd, en dit zou onder het presidentschap van Clinton dan moeten gebeurd zijn in 1994 of 1999.
  • Het Whitewater-pseudoschandaal veronderstelt dat een gefaalde investering door Bill en Hillary Clinton in vastgoedbedrijf Whitewater Development Corporation tijdens de jaren 1970 op de één of andere manier moet bewijzen dat het presidentspaar corrupt was[9]. In werkelijkheid kon er geen enkel bewijs worden gevonden van onwettige daden van de Clintons[10], zelfs na onderzoeken door tegenstanders van de Clintons[11]
  • Het Troopergate-pseudoschandaal veronderstelt dat Bill Clinton de politie van Arkansas had ingeschakeld om te zorgen voor seksuele liaisons voor hem, en dit geheim te houden voor zijn vrouw Hillary[12]. Zo moesten de "troopers" op zoek gaan naar vrouwen en hen vragen naar hun telefoonnummer, motelkamers boeken en beveiligen, Bill Clinton naar deze plaatsen vervoeren, geschenken van Clinton aan die vrouwen bezorgen, en tenslotte hem op de hoogte houden van waar Hillary Clinton was en liegen tegen haar over de situatie. Onderzoeken hiernaar hebben echter niets uitgewezen, behalve dan dat de getuigenissen van de troopers oneerlijk bleken te zijn en dat ze hiervoor betalingen van grote sommen geld hebben ontvangen[13][14].
  • Nadat Vince Foster, een adviseur in het Witte Huis en persoonlijke vriend van Clinton, zelfmoord pleegde in 1993, beweerden complotdenkers dat hij door de regering was vermoord. De afwezigheid van eender welk bewijs hiervan, was volgens diezelfde complotdenkers voldoende reden om aan te nemen dat er iets niet juist was[15].
  • Bijna vijftig mensen werden vermoord omdat ze belastende informatie hadden over Clinton[16].

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki