Wikia


Dewemo-be.png

De Wereld Morgen, want de reguliere media is niet objectief, dus kan je beter deze propagandasite lezen!

De Wereld Morgen of DeWereldMorgen.be (afgekort DWM) is een linkse propagandawebsite nieuwssite die tot de Belgische alternatieve media behoort. In de artikels die op de website worden gepubliceerd komen typische (extreem-)linkse onderwerpen aan bod. De website is eveneens gevuld met allerhande vormen van pseudowetenschap die voornamelijk typerend is voor de linkervleugel van het politieke spectrum, zoals irrationele bezwaren tegen - en complottheorieën over - GMO, Monsanto en kernenergie. Er wordt vaak verwezen naar complottheorieënwebsites zoals Globalresearch, InfoWars, Prison Planet en Rense.com, waardoor De Wereld Morgen kan worden beschouwd als een nepnieuws-website.

ConceptEdit

De Wereld Morgen is ontstaan als een Belgische alternatieve nieuwssite in maart 2010, en beschrijft zichzelf als een "gratis nieuwssite die eigenzinnige visies op en dieper gravende analyses van de actualiteit biedt". De website heeft zichzelf benoemd als "de grootste alternatieve nieuwssite in België". Hoewel de ideologie van de website wordt beschreven als "niet verbonden aan een politieke partij, zuil of strekking", hebben de publicaties wel overduidelijk een linkse inslag en vooringenomenheid, en propaganderen doorgaans de standpunten van linkse partijen zoals Groen, de socialistische SP.A en de communistische PVDA[1]. Ze geven eveneens aan te worden gesteund door een zestigtal organisaties, waaronder een aantal linkse vakbonden[2]

Redactie en hun politieke voorkeurEdit

De Wereld Morgen is in het beheer van de vzw GetBasic (afgekort GB, ik keer tevreden terug), die is ontstaan in 2004 nadat de naam van diens voorganger, vzw AanZet, werd gewijzigd[3]. Aanvankelijk had GetBasic nog een eigen webstek op getbasic.be, maar sinds 2016 verwijst die domeinnaam gewoon door naar DeWereldMorgen.be[4]. Opvallend is de overwegend rode kleur van de politieke voorkeur van diens bestuursleden[5]:

 • Renaat Willockx (overleden in 2008) was lid van de PVDA, waarvoor hij zich tevens verkiesbaar stelde[6]
 • Danny Vandenbroucke, een marxist[7]
 • Jos Hennes, van de uitgeverij EPO die gelieerd is aan de PVDA[8][9]
 • Gust Haverbeke, topman van de socialistische vakbond ACOD (tot hij werd ontslagen wegens financieel misbruik)[10][11]
 • Mara Van Riet, heeft zich verkiesbaar gesteld maar politieke affiliatie onbevestigd[12]
 • Marc Vandepitte, actief lid van de PVDA waarvoor hij zich verkiesbaar stelde[13]
 • Herman Veulemans, actief lid van de PVDA waarvoor hij zich verkiesbaar stelde[14]
 • Jan Blommaert, aanhanger van de PVDA[15]
 • Han Soete, actief lid van de PVDA[16] waarvoor hij De Wereld Morgen zelfs verlaten heeft in 2015[17]

Nadat Han Soete in 2015 was opgestapt, vond er een statutenwijziging van vzw GetBasic plaats om de wijzigingen van het bestuur te officialiseren. Een groot deel van bovenvernoemde bestuursleden kreeg eveneens verslag ontleend, en traden nieuwe bestuursleden toe[18]:

 • Enrico De Simone, actief lid van de PVDA waarvoor hij zich verkiesbaar stelde[19]
 • Bieke (Beatrix) Purnelle, politieke affiliatie onbevestigd maar overduidelijk een ultralinkse voorkeur voor Apache, Hart Boven Hard, enz...[20]
 • Ciska Hoet, politieke affiliatie onbevestigd maar overduidelijk een ultralinkse voorkeur als woordvoerdster voor Hart Boven Hard[21][22] en door het schrijven van een positieve recensie van het boek van PVDA-communist Peter Mertens dat ze als een "aanrader" beschrijft[23].
 • Peter Schelck, geen informatie beschikbaar

Het bestuur ten tijde van de oprichting van De Wereld Morgen was voor een overgroot deel eveneens actief voor of binnen de PVDA. Dit wil niet zeggen dat de partij zelf initiatiefnemer was, maar het toont wel aan welk partijprogramma het meeste zal worden gepropagandeerd op DWM. Het nieuwe bestuur, sinds 2015, heeft doorgaans minder geopenbaard over hun specifieke politieke voorkeuren, al is de kans groot dat ook zij aanhangers zijn van PVDA of op z'n minst een andere linkse partij. In principe zou dit bij professionele journalistiek niet mogen, en zouden de journalisten en redacteurs in staat moeten zijn om aan neutrale verslaggeving te doen, maar dat idee gooit De Wereld Morgen bij voorbaat al uit de deur want volgens hen bestaat neutraliteit niet[24] - en dat is schijnbaar genoeg reden om het ook niet proberen te benaderen. 

Alternatieve mediaEdit

Zie hoofdartikel: Alternatieve media

De Wereld Morgen zet zich vooral af tegen "de reguliere media" en heeft de neiging van deze te demoniseren terwijl De Wereld Morgen zichzelf opwerpt als het ideale alternatief - een methode die heel vaak ook wordt toegepast door complottheorieënwebsites. Zo beschrijven ze de reguliere media als "commercieel, oppervlakkig en sensationeel"[25]. Die beschrijving gaat inderdaad op voor een aantal nieuwsmedia zoals Het Laatste Nieuws, maar het is onterecht om alle media over dezelfde kam te scheren. Dat doet DWM dus wel, want het demoniseren van de concurrentie is nu eenmaal ook een methode om jezelf te verkopen[26]. De redactie van De Wereld Morgen gelooft schijnbaar dat ze toegang hebben tot "unieke informatie" die "niet toegankelijk is voor professionele journalisten" (lees: propaganda waar de meeste professionele journalisten zich niet aan laten vangen). Er worden dan ook uitsluitend artikels gepubliceerd van amateurs vrijwilligers, en er worden geen artikels van andere, reguliere media overgenomen. Of toch, want een kwart van de publicaties wordt overgenomen van nieuwsagentschap IPS[27].

De Wereld Morgen profileert zichzelf als een beter alternatief t.o.v. de reguliere media, omdat ze niet onder druk staan van kijkcijfers en scoops. Ze beschuldigen de reguliere media ervan naar de pijpen van hun adverteerders te dansen en zodoende dus subjectief en vooringenomen zijn in hun verslaggeving. Nochtans doet DWM zelf precies dat: artikels publiceren die dezelfde zijn als die van hun geldschieters - waardoor ze niet meer zijn dan een links propagandakanaal dat allesbehalve journalistische neutraliteit toepast. Ze geven dat trouwens zelf ook grif toe: volgens hen bestaat neutraliteit niet, want je bekijkt de wereld altijd door een bepaalde bril. Dat is in principe correct, elke persoon ervaart een perceptie van de realiteit, maar dat betekent niet dat je helemaal niets kan doen om die perceptie te objectiveren. Bij De Wereld Morgen liggen ze er in elk geval niet wakker van, want wat zij objectiviteit noemen is in feite niets meer dan een linkse vooringenomenheid. Dat maakt dat De Wereld Morgen niet bij voorbaat een betrouwbare bron van informatie is, maar moet worden beschouwd als een propagandakanaal dat geen gegrond alternatief biedt voor de betere kwaliteitskranten van de reguliere media[28].

FinanciënEdit

De Wereld Morgen zegt niet te werken met commerciële adverteerders, maar te werken met een "mix van inkomsten" die bestaat uit donaties, subsidies[29] en... advertenties[30]. Adverteren kan al vanaf 100 € voor de nieuwsbrief, en voor een banner op de website betaal je tussen de 150 € en de 550 €.  De Wereld Morgen staat echter geen advertenties toe voor produkten, maar wel voor organisaties die overeen komen met hun politieke opvattingen[31]. Dit zijn voornamelijk vakbonden, pseudowetenschappelijke en radicale organisaties zoals Greenpeace, en andere organisaties die vooral in een positief daglicht worden gezet op De Wereld Morgen[32]. Volgens DWM hebben deze zogenaamde "partners" nochtans geen inspraak op de redactionele werking, maar ze worden wel uitgenodigd om hun mening te komen geven op een partnervergadering die tweemaal per jaar doorgaat, en de redactie geeft zelf aan "door de bril van deze partners te kijken" en "hun verhaal te willen vertellen"[33]. Tot zover de vermeende onafhankelijkheid en objectiviteit dus. In 2010 waren de inkomsten van adverteerders goed voor maar liefst 74.500 €. 

Volgens het jaarverslag van 2010 ontving DWM in datzelfde jaar maar liefst een totaal van 366.700 € aan inkomsten, om er dan alsnog niet in te slagen alle kosten te dekken en met een tekort van meer dan 9000 € te zitten. De redacteurs betaalden zichzelf een loon van gemiddeld 1400 € netto per maand. In 2010 ontving De Wereld Morgen maar liefst 229,000 € aan subsidies, afkomstig van o.a. de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. Of met andere woorden, afkomstig van de Belgische en Europese belastingsbetaler. En dan nog vindt DWM het niet genoeg "want de reguliere media krijgt nog meer" (maar levert dan doorgaans ook betere journalistiek). Indien hun overleving zo sterk afhankelijk is van overheidssubsidies, betekent dit wellicht dat het dringend tijd wordt om hun businessmodel te herbekijken, want het kan immers niet de bedoeling zijn dat de belastingbetaler maar geld moet ophoesten voor een website die geen meerwaarde biedt aan de realiteit. De voorbije jaren is de winstmarge echter toegenomen, al blijft DWM wel kampen met een negatief eigen vermogen[34][35].

Ondanks het feit dat de effectieve redactie van De Wereld Morgen zichzelf een fulltime loon betaalt, leveren ze alsnog een kleine minderheid van de effectieve artikels aan: slechts 19 van de 100 artikels zijn geschreven door de kernredactie. Ongeveer evenveel artikels is overgenomen van andere media, en al de rest is afkomstig van vrijwilligers[36] - dus amateurs die niet betaald worden en doorgaans vanuit een vooringenomen standpunt schrijven met propagandistische intenties. Zelfs de webshop (die inmiddels niet meer bestaat) werd gerund door een vrijwilliger en niet door de redactie die nochtans wel het geld incasseerde[37]. Maar geld om professionele freelancejournalisten aan normale tarieven te betalen is er klaarblijkelijk wel[38]. Intussen blijft De Wereld Morgen wel op zowat alle pagina's van haar website zeuren om donaties van de lezers. 

In 2011 publiceerde De Wereld Morgen een artikel waarin kritiek werd geuit op de nobelprijs voor de vrede die werd uitgereikt aan de Amerikaanse president Barack Obama. Dit werd vervolgens vergeleken met een hypothetische ontvoering van de voormalige Europese commissaris Étienne Davignon en voormalig Belgische premier Jean-Luc Dehaene[39]. Nochtans wordt DWM wel kunstmatig in leven gehouden door Europese en Belgische (meer bepaald Vlaamse) subsidies. 

Platform voor extremismeEdit

Alsof de propagandistische en pseudowetenschappelijke inslag nog niet genoeg is, geeft  De Wereld Morgen eveneens platform aan vaste auteurs met een radicale achtergrond, zoals Dyab Abou Jahjah die er zelfs een wekelijke column krijgt[40]. Een socialist enerzijds[41] (hoe kan het ook anders) en Arabische nationalist anderzijds[42] heeft naar eigen zeggen deel uitgemaakt van de terreurbewegin Hezbollah[43]. Hij heeft zijn status van vluchteling in België verworven op basis van leugens[44], en zijn staatsburgerschap op basis van een schijnhuwelijk[45], wat koren op de molen is van extreemrechts. Hij beschreef de terreuraanslag van 9/11 als "zoete wraak"[46], heeft aangegeven de Shariawetten te willen invoeren[47] (hij is tevens tegen de broodnodige scheiding van religie en staat[48]), en heeft gezegd dat elke dode Amerikaanse, Britse of Nederlandse soldaat een overwinning is[49].

Verder maakte Abou Jahjah zich meermaals schuldig aan antisemitische uitspraken[50], en verdedigde hij de aanslag in Jeruzalem van januari 2017 en insinueerde hij dat geweld toegestaan moet zijn om Palestina te "bevrijden"[51]. Het spreekt voor zich dat zulke radicale standpunten enkel maar racisme en polarisering in de hand werken, wat nochtans lijnrecht tegenover de doelstellingen van DWM zou moeten staan. Omwille van zijn extremisme werd Abou Jahjah buitengekegeld bij De Standaard[52], en is het verboden voor hem om het Verenigd Koninkrijk nog te betreden[53], maar bij De Wereld Morgen krijgt hij met zijn radicale ideeën een warme welkom. De bestaande radicalisering wordt er immers systematisch genegeerd of goedgepraat[54][55][56], en als de overheid er iets tegen durft te ondernemen zijn zij het die "radicaliseren"[57], want hyperbolen en valse analogieën zijn nu eenmaal troef in populistische propaganda.

Het is niet enkel Abou Jahjah die ongestoord zijn antisemitische haatpropaganda mag neerpennen op de website van DWM. Wanneer Abou Jahjah geheel terecht werd buitengegooid bij De Standaard, werd die krant beschuldigd van "te zwichten voor de Zionistische lobby", insinuerend dat er een Groot Joodse Complot is om de wereld te beheersen of zo. Er wordt zelfs gesteld dat zijn vrije meningsuiting bedreigd werd, ondanks het feit dat er hem wettelijk geen zwijgen werd opgelegd, en een column verliezen in een krant heeft hier niets mee te maken want dan zou eenieder die er geen column heeft bedreigd moeten zijn in zijn recht op vrije meningsuiting. Bovendien is vrije meningsuiting niet hetzelfde als haatpropaganda. Tenslotte is er dan nog de stelling dat het niet mogelijk is om je mening te uiten over Israel, wat helemaal onzin is aangezien het internet er zowat vol van staat[58]. Legitieme kritiek op Israel moet kunnen, maar onbewezen complottheorieën over Zionisten verkondigen hoort daar niet bij. 

Ook elders op De Wereld Morgen is er een flinke portie antisemitisme terug te vinden, zonder dat hier ook maar iets tegen wordt ondernomen. Zo werd Meyrem Almaci, politica van Groen, uitgejauwd omdat ze bereid was het Joodse magazine Joods Actueel te woord te staan, die worden uitgemaakt voor Zionisten door sommige lezers[59][60]. Nog meer kras is de uitspraak dat Israel zélf antisemitisch is, en zelfs "het laatste antisemitische bolwerk op aarde is". Joden worden vervolgens vergeleken met Nazi's waarmee de Wet van Godwin met de voeten wordt getreden[61].

PseudowetenschapEdit

De Wereld Morgen beweert van zichzelf dat ze aan factchecking doet[62], maar helaas enkel wanneer de feiten hun linkse vooringenomenheid bevestigen. Indien dit effectief objectief zou gebeuren, zouden er geen artikels die pseudowetenschap propaganderen meer te vinden zijn op de website, maar het tegendeel is waar. Hieronder een overzicht.

GMO en MonsantoEdit

Zie hoofdartikels: GMO en Monsanto

Angst en wetenschapsontkenning omtrent GMO is vooral typerend voor de linkervleugel van het politieke spectrum, waaronder partijen zoals Groen, en dus ook De Wereld Morgen. Het aantal artikels op de website over GMO alleen al bedraagt inmiddels meer dan 800[63]. Als autoriteiten worden pseudowetenschappelijke activisten en politici aangehaald, zoals de radicale Greenpeace en Bart Staes van Groen. De argumenten tegen GMO zijn de typische PRATT-drogredenen: een gevaar voor de biodiversiteit, vlinders en bijen[64], GMO's zijn "onvoldoende onderzocht op hun veiligheid"[65] (en dat terwijl Greenpeace GMO-velden vernietigt die net waren beplant om de veiligheid te onderzoeken). Tal van hoaxes worden gebruikt om GMO te demoniseren, zoals de nepverhalen over boeren die worden geruïneerd door GMO-zaden[66][67], de bewering dat GMO-akkers meer bestrijdingsmiddelen nodig heeft[68] (in werkelijkheid is dit net minder), en alarmistische onzin over glyfosaat[69][70].

Anderzijds worden de bewezen voordelen van GMO - die veel effectiever én veiliger zijn dan biologische landbouw - geminimaliseerd of zelfs geheel ontkend, zoals het feit dat GMO wel degelijk kan helpen om hongersnood te reduceren. De Wereld Morgen gebruikt dan een red herring zoals "er is voldoende voedsel voor iedereen" zonder rekening te houden met de implicaties dat voedseloverschotten niet zomaar van de ene kant naar de andere kant van de wereld kunnen worden vervoerd, en dat het duurzamer is om lokaal te produceren in derde wereldlanden[71]. De artikels gebruiken hierbij complottheorieënwebsites als hun bron, zoals GMWatch[72][73], die frauduleuze pseudowetenschappers steunt[74], Greenpeace[75] en de nepnieuws-websites Russia Today[76] en Globalresearch[77]. Volgens sommige bronnen zou zelfs Natural News, de website van überkwakzalver Mike Adams, zijn aangehaald als bron, om die verwijzing dan vervolgens toch maar stilletjes te verwijderen zonder enige melding van de rechtzetting[78].

Bedrijven zoals Monsanto worden bekritiseerd omdat ze winstbejag nastreven, waardoor ze schijnbaar niet in staat zijn oprecht te handelen en correct om te springen met wetenschap omtrent genetisch gemanipuleerde organismen. De Wereld Morgen beweert dat Monsanto "alles wil patenteren" en "een quasimonopolie wil op de voedselproductie op wereldschaal", wat een onzinnig argument is aangezien normale gewassen geenszins worden gepatenteerd en GMO-zaden al bij al slechts een klein onderdeel is van de totale landbouw. Het beleid van Monsanto wordt zelfs "crimineel" genoemd, terwijl de vandalisme in de vorm van de vernietiging van een GMO-aardappelveld wordt verdedigd[79].

Pseudowetenschappers Vandana Shiva en Gilles-Eric Seralini worden in een aantal artikels aangehaald als betrouwbare personen[80][81][82]. Dat Vandana Shiva maar liefst $ 40.000 USD vraagt om een voordracht te komen geven over haar kletskoek, wat dus zou moeten indruisen tegen het antikapitalistische discours van De Wereld Morgen[83], schijnt geen probleem te zijn voor DWM. Dat de "onderzoeken" van Seralini - de Andy Wakefield van de anti-GMO-aluhoedjes, frauduleus bleken te zijn schijnt al evenmin een obstakel te vormen. Dat die - nochtans essentiële - informatie geenszins wordt vernoemd, is ook geen punt voor DWM, want de propaganda is duidelijk belangrijker dan de feiten.  Het komt uiteindelijk allemaal neer op een argumentum ad Monsantium.

We trekken nog een beetje verder in het land van de aluhoedjes. Zo zou Irak "bevrijd" zijn door de VS opdat Monsanto er GMO-zaden zou kunnen planten"[84]. Amerikaans president Barack Obama wordt vergeleken met zijn voorganger, George W. Bush, gewoonweg omdat hij voorstander is van GMO (en de gevangenis van Guantanamo Bay niet heeft kunnen sluiten)[85], wat een totale politieke wereldvreemdheid illustreert van de auteur van zulk artikel. Verder wordt er verwezen naar de fictievie Monsanto Protection Act[86]. Ze promoten zelfs acties van March Against Monsanto[87], een complottheorieënbeweging die niet enkel anti-GMO is maar ook anti-vax[88][89][90]. Ook maken ze gewag van het neptribunaal tegen Monsanto, dat totaal geen legale waarde had en werd gesteund door financiële belanghebbers uit de bio-industrie, inclusief Greenpeace en Bioforum Vlaanderen[91].

KernenergieEdit

Zie hoofdartikel: Kernenergie

Begrip en angst voor wetenschap in het linkse politieke spectrum beperkt zich niet enkel tot GMO maar omvat vaak ook pseudowetenschap omtrent kernenergie. Ondanks het feit dat kernenergie op zich een veilige technologie omvat om energie op te wekken, geen schadelijke gevolgen heeft voor klimaatopwarming (integendeel, het is wellicht één van de meest belangrijke opties om de klimaatproblemen tegen te gaan), en dat moderne ontwikkelingen zelfs de hoeveelheid kernafval steeds kunnen verminderen, is het typerend voor geitenwollensokken om hier toch irrationele angst voor te verspreiden. De Wereld Morgen is hier een schoolvoorbeeld van, met artikels die gebruik maken van een valse analogie om mensen bang te maken voor kernenergie: kerncentrales langer openhouden is zoals "drinken tegen alcoholisme"[92], "een recept voor problemen"[93] en "kernenergie is Russische roulette"[94].

Er wordt schromelijk overdreven wat betreft de gevaren op een kernramp, en wordt er gebruik gemaakt van een beroep op emotie door (klein)kinderen aan te halen die de "dupe" zouden worden van zowat alles[95]. Voorbeelden zoals Tsjernobil en Fukushima worden uit de context getrokken en onnodig alarmistisch voorgesteld, en de lezers worden bang gemaakt voor "kernwapens"[96]. Duitsland wordt dan weer opgehemeld omdat ze hun kerncentrales hebben gesloten[97], maar over het feit dat ze hierdoor terug meer energie via steenkool zijn beginnen produceren wordt geen woord gerept, dat is wat die "eigenzinnige visies op en dieper gravende analyses van de actualiteit" moet voorstellen bij De Wereld Morgen. De artikels citeren bronnen zoals de complottheorieënwebsites Truth-out[98] (zie Badger's Law) en (opnieuw) Greenpeace[99]. Maar vooral belangrijk: we moeten allemaal  WAKKER WORDEN[100], zoals ook complotdenkers het zouden verwoorden. 

StralingsangstEdit

Een artikel van 10 oktober 2011 propagandeert angst voor GSM-straling, ondanks het feit dat elektromagnetische stralingen afkomstig van mobiele telefoons, Wifi en andere electronische toestellen, niet-ioniserend is en zo zwak is dat er op geen enkele manier gezondheidsschade kan worden aangericht[101]. Zo'n week later, op 18 oktober 2011, werd er gelukkig een kritisch artikel hierover gepubliceerd door SKEPP[102], maar het originele artikel werd niet ingetrokken en staat nog steeds de lezen op de website van De Wereld Morgen. Ook gelijkaardige artikels die irrationele angst voor elektromagnetische straling, en zelfs de verzonnen ziekte elektrohypersensitiviteit, blijven gewoon op de website staan[103].

Andere pseudowetenschap en onzinEdit

Artikels op De Wereld Morgen bevatten onbekritiseerde vermeldingen van pseudowetenschap zoals chronische lyme[104], en kwakzalverij zoals acupunctuur[105], ayurveda[106] en homeopathie[107]. Blijkbaar is er ook een complot tussen "de media" en Big Pharma[108]. Opmerkelijk hoe De Wereld Morgen zich graag afzet tegen bedrijven omdat ze veel geld verdienen met de productie en verkoop van medicijnen, maar allesbehalve kritisch is voor de kwakzalvers die medicijnen duur verkopen zonder dat er ook maar enig sluitend bewijs is van de werking. Over andere onderwerpen verwijst De Wereld Morgen naar bronnen zoals Globalresearch[109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122], Zero Hedge[123][124], Rense.com[125], TruthOut[126][127]InfoWars[128][129] en Prison Planet[130][131], allemaal gekende complottheorieënwebsites[132]. De grote hoeveelheid pseudowetenschappelijke en andere onzin op De Wereld Morgen - goed voor enkele duizenden artikels over GMO en kernenergie alleen al - maakt dat de website zou kunnen worden aangeduid als nepnieuws.

Ook andere elementen die typisch zijn voor complotdenkers van het linkse spectrum zijn aanwezig op De Wereld Morgen. Zo zouden de hacks van Hillary Clinton's campagnemails helemaal niet het werk zijn van Russische hackers, en is er geen bewijs dat Rusland hier wat mee te maken heeft. Het zou allemaal slechts anti-Russische retoriek zijn, de media zitten mee in het complot om die retoriek te verspreiden, en de CIA zal wel liegen omdat ze in het verleden zelf ook verkiezingen in andere landen hebben beïnvloed. Het artikel verwijst naar bronnen zoals de dubieuze The Daily Beast en The American Conservative (als het hen uitkomt dan is een rechtse dubieuze bron plots goed genoeg?), en verdedigt zelfs de nepnieuws-website Russia Today, wat niets meer is dan een propagandakanaal van de Kremlin[133]. In werkelijkheid is het wel degelijk bewezen dat Russische hackers verantwoordelijk waren, dat dit zo goed als zeker geweten was door Vladimir Poetin, en het is geen toeval dat dit terecht kwam bij WikiLeaks, de anti-Clinton-propagandawebsite van Julian Assange. Het is vrij typerend voor complotdenkers om zich af te zetten tegen de vermeende dictatoriale houding van hun regering, en tegelijkertijd onvoorwaardelijke steun te geven aan échte dictators zoals Poetin.

Irrationele kritiek op SKEPPEdit

Zie hoofdartikel: SKEPP

Zelfs de skeptische website SKEPP moet eraan geloven bij De Wereld Morgen. De focus op de strijd tegen irrationaliteit, nochtans het basisprincipe van eender welke skeptische organisatie, wordt beschreven als iets dat "fout gelopen is". Zo is het blijkbaar immorreel, of wat dan ook, om zich kritisch te uiten over het creationisme, want volgens De Wereld Morgen zijn er in België geen mensen die grof geld verdienen of anderen uitbuiten op basis van het creationisme. Als we de kerken en andere christelijke instanties buiten beschouwing laten, misschien niet nee. Maar je kan die niet buiten beschouwing laten[134]

De Wereld Morgen gaat nog een stap verder met haar irrationele kritiek op SKEPP: er zou geen reden zijn om astrologie te bekritiseren, want er worden geen fortuinen gemaakt door de opstellers van horoscopen in de Metro of de Flair. Dit is natuurlijk slechts een red herring, oftewel een irrelevant argument dat moet afleiden van het onderwerp ter discussie: het feit dat mensen niet hun hebben en houwen verliezen aan astrologen betekent niet dat astrologie niet kan of mag worden bekritiseerd voor de pseudowetenschap dat het is[135]. Slechts een kleine blik op het internet toont trouwens aan dat er wel degelijk heel wat astrologen zijn in België die grof geld durven vragen voor wat onzinnige voorspellingen en pseudowetenschappelijke cursussen[136][137][138]

SKEPP wordt vervolgens - meermaals - beschreven als "radicaal" omdat ze hetgeen dat niet wetenschappelijk is, zoals creationisme en astrologie, daadwerkelijk als onwetenschappelijk bestempelen. Hoe kan je het anders noemen dan? SKEPP wordt zelfs bekritiseerd omdat ze zelf kritiek durven uiten op de vernietiging van een GMO-aardappelveld in Wetteren, door de Field Liberation Movement die terecht als luddistisch (conservatieve tegenstander van technologische vooruitgang) wordt benoemd. GMO is immers een veilig bevonden landbouwtechniek, en zulke acties van vandalisme creëren enkel irrationele angst hiervoor - toevallig datgene waar SKEPP van wordt beschuldigd door De Wereld Morgen[139].

Blijkbaar is De Wereld Morgen gekant tegen alles wat "commercieel" wetenschappelijk, want dat is klaarblijkelijk vanzelfsprekend onbetrouwbaar. Dit geldt eveneens voor de farmaceutische industrie, die vanzelfsprekend enkel kwaad doet en dus volop moet worden gedemoniseerd met Big Pharma-complottheorieën. Hieruit blijkt duidelijk de typisch linkse inslag waarbij mensen en bedrijven louter worden beoordeeld op het basis van hun rijkdom, inkomsten en omzet, ongeacht of ze hier al dan niet moreel mee omspringen, want volgens De Wereld Morgen kan het niet anders dan dat ze corrupte en geldbeluste entiteiten zijn die over lijken gaan. Tegelijkertijd toont de auteur van het artikel zijn gebrek aan kennis en inzicht over wat wetenschap in feite is, te meer omdat hij dit onterecht probeert te reduceren tot slechts "een ideologische overtuiging"[140]. Ongetwijfeld kan De Wereld Morgen wel alternatieve feiten bedenken om de realiteit te vervangen door hun eigen linkse vooringenomen perceptie.

ComplotdenkersEdit

Onder de aanhangers van De Wereld Morgen bevinden zich een aantal complotdenkers die vrijelijk en onbekritiseerd complottheorieën verkondigen op de website. Zo wordt er door hen onzin geschreven over fluoride, GMO, elektrohypersensitiviteitchemtrails, cannabisaspartaamvaccins, homeopathie, detoxenAgenda 21, Bilderberg, de Rothschilds en zelfs de Illuminati en de New World Order[141][142][143][144][145][146][147][148][149]. Ook hoaxes zoals die waar Monsanto haar eigen GMO-voedsel zou verbieden in haar personeelskantines, horen hier klaarblijkelijk thuis[150]. Als bronnen worden eveneens Alex Jones gebruikt[151][152], alsook andere complottheorieënwebsites zoals WorldNetDaily[153] en Bovendien.com[154]. Het feit dat deze blogs allemaal op de website mogen blijven staan betekent dat DWN de auteurs ervan als "volwaardige partners" worden beschouwd - beter nog, als een meerwaarde tegenover professionele journalisten van de echte reguliere media[155]. Wie brengt de popcorn mee?

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

 1. http://www.dewereldmorgen.be/info/over-dewereldmorgenbe-faq
 2. http://www.dewereldmorgen.be/info/onze-partners
 3. http://www.companyweb.be/pdf.asp?login=GRATIS&pdf=2004/01/13/04004965.pdf&key=8ff75088354f6514c3f62308b0c1d5d9&vat=457355493
 4. http://web.archive.org/web/20160721185525/http://www.getbasic.be/
 5. http://www.companyweb.be/pdf.asp?login=GRATIS&pdf=2004/01/13/04004965.pdf&key=8ff75088354f6514c3f62308b0c1d5d9&vat=457355493
 6. http://www.gva.be/cnt/aid570322/15-pvda-kamerlijst-oost-vlaanderen
 7. http://thisbook.ru/Belgi%C3%AB-en-de-nationale-kwestie--een-marxistische-visie-hoofdredacteur-Danny-Vandenbroucke/2/ccifgff
 8. http://vlaams-brabant.pvda.be/taxonomy/term/4636
 9. http://vlaams-brabant.pvda.be/fotoreportages/fotoreportage-boekvoorstelling-door-epo-en-co-organisatoren-van-de-miljonairstaks-en
 10. http://www.hbvl.be/cnt/eid24708/extern-acod-topman-haverbeke
 11. http://www.standaard.be/cnt/g8q119ick
 12. http://elections2003.belgium.be/electionshome/fr/search/senate/search_can_V_print.html
 13. http://pvda.be/taxonomy/term/4587
 14. http://limburg.pvda.be/sites/default/files/fields/attachment/provincie_folder.pdf
 15. https://pvda.be/artikels/waarom-professor-jan-blommaert-op-de-pvda-gaat-stemmen
 16. https://pvda.be/taxonomy/term/5437
 17. http://www.dewereldmorgen.be/blogs/han/2013/07/01/tot-ziens-beste-lezers-medewerkers-collega-s-en-vrienden
 18. https://data.be/nl/doc/staatsblad/akte/2015/01/28/Getbasic-15015618_20150128_0457355493
 19. http://antwerpen.pvda.be/kandidaten/enrico-de-simone
 20. http://biekepurnelle.blogspot.be/
 21. http://pvda.be/artikels/duitsland-pegida-staat-meer-en-meer-geisoleerd
 22. https://twitter.com/peter_mertens/status/648565133904637952
 23. http://www.kifkif.be/actua/de-crisis-uitgelegd-nu-ook-voor-gewone-mensen
 24. http://www.dewereldmorgen.be/info/over-dewereldmorgenbe-faq
 25. http://www.dewereldmorgen.be/info/over-dewereldmorgenbe-faq
 26. Ook kwakzalvers proberen vaak hun snake oil verkocht te krijgen door hun concurrentie, de echte geneeskunde, te demoniseren met termen zoals Big Pharma.
 27. http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/790/301/RUG01-001790301_2012_0001_AC.pdf
 28. http://www.dewereldmorgen.be/info/over-dewereldmorgenbe-faq
 29. http://www.dewereldmorgen.be/info/over-dewereldmorgenbe-faq
 30. http://www.dewereldmorgen.be/docs/2016/09/03/adverteren_2016.pdf
 31. http://www.dewereldmorgen.be/info/over-dewereldmorgenbe-faq
 32. http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/790/301/RUG01-001790301_2012_0001_AC.pdf
 33. http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/790/301/RUG01-001790301_2012_0001_AC.pdf
 34. http://www.companyweb.be/bedrijf/GETBASIC/VZW/457355493
 35. https://www.slideshare.net/thierrydebels/de-wereld-morgen-kampt-met-negatief-eigen-vermogen
 36. http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/790/301/RUG01-001790301_2012_0001_AC.pdf
 37. http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/790/301/RUG01-001790301_2012_0001_AC.pdf
 38. http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/790/301/RUG01-001790301_2012_0001_AC.pdf
 39. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/28/sociale-strijd-gedegradeerd-tot-een-feestelijk-evenementenbureau
 40. http://community.dewereldmorgen.be/dyab-abou-jahjah
 41. http://web.archive.org/web/20070927011944/http://www.arabeuropean.org/belgNL/article.php?ID=5
 42. http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1656035/2007/04/17/rsquo-Marokkanen-zijn-zo-kritiekloos-rsquo.dhtml
 43. http://www.nytimes.com/2003/03/01/world/the-saturday-profile-an-outspoken-arab-in-europe-demon-or-hero.html?pagewanted=1
 44. http://m.standaard.be/cnt/nfle27062003_001
 45. http://www.standaard.be/cnt/dst30112002_004
 46. http://www.mediamonitors.net/dyababoujahjah1.html
 47. http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1781499/2003/03/08/AEL-wil-sharia-via-democratie-invoeren.dhtml
 48. http://m.standaard.be/cnt/nfle27062003_001
 49. http://www.nu.nl/algemeen/431369/abou-jahjah-noemt-dode-nederlandse-soldaat-een-zege.html
 50. http://www.humo.be/humo-archief/364267/het-antwoord-van-dyab-abou-jahjah-op-de-brief-van-arnon-grunberg-lessen-in-zionisme
 51. http://deredactie.be/permalink/1.2862527
 52. http://deredactie.be/permalink/1.2862527
 53. http://www.theguardian.com/politics/2015/aug/20/dyab-abou-jahjah-arab-extremist-problems-jeremy-corbyn
 54. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/22/radicalisering--een-magisch-woord
 55. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/12/waar-in-godsnaam-komt-die-radicalisering-toch-vandaan
 56. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/09/13/de-term-radicalisering-is-totaal-onbruikbaar
 57. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/02/16/actie-verklikkingswet-het-is-de-overheid-die-radicaliseert
 58. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/01/09/de-bandbreedte-van-de-vrije-meningsuiting
 59. http://www.dewereldmorgen.be/blogs/lucascatherine/2012/06/09/de-groenen-israel-en-de-antwerps-joodse-stem (zie reacties)
 60. http://joodsactueel.be/2012/06/11/wat-hebben-stormfront-en-dewereldmorgen-gemeen/
 61. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/25/israel-het-laatste-bolwerk-van-antisemitisme-op-aarde
 62. http://www.dewereldmorgen.be/info/over-dewereldmorgenbe-faq
 63. http://www.dewereldmorgen.be/zoek?query=ggo
 64. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/22/ggos-verdacht-van-verdwijnen-monarchvlinder
 65. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2014/02/12/europese-commissie-gaat-ggo-mais-goedkeuren-voor-teelt
 66. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/06/30/monsantos-ggo-zaad-bt-cotton-ruineert-landbouw-pakistan
 67. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/10/biolandbouw-en-ggo-s-hoe-zit-dat-nu
 68. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/10/04/ggos-verhogen-gebruik-van-bestrijdingsmiddelen
 69. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/11/glyfosaat-gevaarlijk-onderschat
 70. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/04/09/who-glyfosaat-in-monsanto-roundup-veroorzaakt-kanker
 71. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/05/31/ggos-tegen-honger-in-de-wereld-think-again
 72. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/06/30/monsantos-ggo-zaad-bt-cotton-ruineert-landbouw-pakistan
 73. http://welovegv.com/anti-biotech-gm-watchs-connections-to-maharishi-tm-cult-industry-money/
 74. http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/journal-retracts-seralinis-controversial-gmo-cancer-article/
 75. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/11/glyfosaat-gevaarlijk-onderschat
 76. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/05/27/2000-demonstranten-tegen-monsanto
 77. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/04/09/who-glyfosaat-in-monsanto-roundup-veroorzaakt-kanker
 78. http://www.kritischemassa.be/?p=162
 79. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/31/de-kern-van-de-ggo-zaak-de-aarde-niet-te-koop
 80. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/09/18/vandana-shiva-in-gent-de-macht-van-biodiversiteit
 81. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/12/politici-activisten-en-landbouwers-in-actie-tegen-herziening-van-de-zaadwetgevin
 82. http://www.dewereldmorgen.be/video/2013/01/11/wetenschappers-steunen-activisten-tegen-genetisch-gemanipuleerde-ggo-aardappelen
 83. http://blogs.discovermagazine.com/collideascape/2014/10/23/rich-allure-vandana-shiva/
 84. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/04/28/irak-bevrijd-om-ongevraagd-ggos-uit-te-testen
 85. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/04/28/irak-bevrijd-om-ongevraagd-ggos-uit-te-testen
 86. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/05/27/2000-demonstranten-tegen-monsanto
 87. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/05/27/2000-demonstranten-tegen-monsanto
 88. http://www.march-against-monsanto.com/why-the-hell-is-march-against-monsanto-talking-about-vaccines/
 89. http://www.march-against-monsanto.com/the-truth-about-vaccines-facts-to-know-before-innoculating-your-child/
 90. https://www.geneticliteracyproject.org/2016/09/22/march-monsanto-now-promoting-anti-vaccine-myths/
 91. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/08/26/monsanto-tribunaal-wil-aantonen-dat-ecocide-een-misdaad-is
 92. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/11/kerncentrales-langer-openhouden-als-drinken-tegen-alcoholisme
 93. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/08/19/kernenergie-een-recept-voor-problemen
 94. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/27/kernenergie-russische-roulette
 95. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/03/10/is-kernenergie-nodig-tegen-klimaatopwarming
 96. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/15/kernenergie-stilte-leugens-en-de-ijdele-belofte-van-schone-energie
 97. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/31/atoomcentrales-dicht-duitsland-toont-de-weg
 98. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/11/12/fukushima-het-tijd-dat-de-wereld-wakker-wordt
 99. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/27/kernenergie-russische-roulette
 100. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/11/12/fukushima-het-tijd-dat-de-wereld-wakker-wordt
 101. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/10/een-gsm-verhaal-uit-frankrijk
 102. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/18/gsm-verhaal-uit-frankrijk-onzin-aldus-skepp
 103. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2011/06/02/raad-van-europa-gsm-straling-is-gevaarlijk
 104. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2014/03/20/ziekte-van-lyme-onterecht-bestempeld-als-cvs
 105. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/02/gezondheid-in-eigen-handen
 106. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2014/02/25/indiase-artsen-zien-heil-in-planten-bij-behandeling-van-kankerpatienten
 107. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/07/15/homeopathie-alternatief-niet-altijd-naief-onwetenschappelijk
 108. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/01/26/robin-stenen-ha%C3%AFti-kogels-eekhoorntjes-en-andere-indianenverhalen
 109. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/23/libi-navo-bommen-gaven-de-doorslag
 110. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/21/de-crem-offensief-en-van-lange-duur
 111. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/08/11/cuba-waarschuwt-wereld-voor-kernoorlog
 112. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/20/dood-van-khaddafi-tien-mythes-over-de-oorlog-tegen-libie
 113. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/03/11/van-el-salvador-naar-irak-de-architecten-van-de-vuile-oorlog-eindelijk-in-het-vi
 114. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/24/wist-je-dat-libi
 115. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/28/no-flyzone-newspeak
 116. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/27/pearl-harbor-mythe-en-werkelijkheid
 117. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/12/30/ontwikkelingssamenwerking-als-destabiliseringinstrument
 118. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/10/04/ecuador-kroniek-van-een-aangekondigde-staatsgreep
 119. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/09/23/irak-duistere-tijden
 120. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/20/qatarese-vrienden-van-de-standaard-journalist-kleuren-zijn-werk
 121. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/02/navo-werkt-aan-nieuw-strategisch-concept-mondiaal-en-nucleair
 122. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/09/15/een-vierde-van-alle-gevangenen-ter-wereld-zit-in-een-amerikaanse-gevangenis
 123. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/11/anti-interventie-manifest-discussietekst
 124. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/15/het-jaar-dat-bankiers-eerste-minister-werden
 125. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/12/16/naar-aardverschuiving-in-midden-oosten-achtergrond-historisch-akkoord-vs-en-iran
 126. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/03/09/irak-georganiseerde-moord-op-de-geschiedenis-van-de-mensheid
 127. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/02/11/trump-is-geen-afwijking-maar-versnelling-van-het-neoliberalisme
 128. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2014/03/06/scherpschutters-in-kiev-waren-ingehuurd-door-leiders-van-het-maidan-protest
 129. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/10/sociaal-verzet-in-sub-sahara-afrika
 130. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/10/25/voorzichtig-optimisme-over-afghaanse-vredesonderhandelingen
 131. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/07/brandende-vuren-fictieve-diploma-s-en-geweren-met-geluidsdempers
 132. http://www.hoax-wijzer.be/valse-nieuwssites
 133. http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/01/10/heeft-rusland-verkiezingen-vs-gehackt
 134. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/14/over-skepp-wanneer-wetenschap-een-ideologie-wordt
 135. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/14/over-skepp-wanneer-wetenschap-een-ideologie-wordt
 136. http://astrologie.start.be/
 137. https://www.infoisinfo.be/zoeken/astrologen
 138. http://bfy.tw/A0WK
 139. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/14/over-skepp-wanneer-wetenschap-een-ideologie-wordt
 140. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/14/over-skepp-wanneer-wetenschap-een-ideologie-wordt
 141. http://community.dewereldmorgen.be/blog/pascalarits/2015/09/27/alarmnederland-misbruikt-belgie-voor-het-vergiftigen-van-de-wereldbevolking
 142. http://community.dewereldmorgen.be/blog/sonjavandenende/2016/09/09/ik-ben-een-syrisch-burger-en-woon-in-syrie-het-was-geen-revolutie-en-geen-burgeroorlog
 143. http://community.dewereldmorgen.be/blog/beperkdestraling/2014/04/07/primeur-in-europa-constructie-appartementsgebouw-voor-chemisch-en-elektrogevoelige-personen-in-zurich
 144. http://www.dewereldmorgen.be/blog/annevervarcke/2014/05/16/homeopathie-de-wereld-op-zijn-kop
 145. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2017/01/29/mogelijke-genezing-van-kanker
 146. http://community.dewereldmorgen.be/blog/eefdebruyne/2014/12/21/cannabis-had-mijn-moeder-misschien-wel-kunnen-redden
 147. http://community.dewereldmorgen.be/blog/deaardeweent/2013/10/07/update-cannabis-kan-hersenschade-herstellen-en-voorkomen
 148. http://community.dewereldmorgen.be/blog/rob/2010/07/26/griepprik-pijnloos-maar-ook-nutteloos-en-schadelijk
 149. http://community.dewereldmorgen.be/blog/ellenvader/2011/10/21/gevaren-in-ons-voedsel
 150. http://community.dewereldmorgen.be/blog/reinfobel/2015/01/30/gmo-geband-van-de-keukens-van-monsanto-en-het-witte-huis
 151. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/09/03/navo-terreur-tegen-sirte-en-bani-walid
 152. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/09/06/duizenden-onschuldige-afrikaanse-gastarbeiders-gevangen-genomen-door-de-libisch
 153. http://community.dewereldmorgen.be/blogs/luc-schrijvers/2012/03/05/had-deze-man-videos-in-zijn-bezit-die-obamas-herverkiezing-kunnen-sc
 154. http://community.dewereldmorgen.be/blog/mario-bergen/2011/09/10/de-weg-van-de-chaos-update
 155. http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/790/301/RUG01-001790301_2012_0001_AC.pdf

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki