Wikia


Deepity is een drogreden waarbij een argument dat wordt aangevoerd op zich diepzinnig lijkt maar in feite nietszeggend is. Er wordt een dubbelzinnigheid geïnsinueerd die in vele gevallen niet correct is en dus niet als een relevant argument kan worden beschouwd.

ConceptEdit

Deepity is een argument dat in principe wel waar is, of erg diepzinnig klinkt, maar in feite onbeduidend is en leidt tot een dubbelzinnigheid[1]. De stelling "liefde is slechts een woord" is in die zin correct dat "liefde" inderdaad een "woord" is, maar tegelijk is het ook véél meer waardoor de bewering an sich niet meer juist is. Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van een valse analogie.

VoorbeeldenEdit

  • De evolutietheorie is slechts een theorie. (het is inderdaad een theorie, maar in een heel andere zin dan vaak wordt verondersteld, omdat de theorie hier grondig wetenschappelijk onderbouwd werd)
  • Er is maar één letter verschil tussen trouw en rouw.
  • There is no I in team.
  • Alles is met elkaar verbonden. (fysisch gezien is dit in principe juist, d.m.v. zwaartekracht of moleculen die elkaar raken, maar het is in principe nietszeggend; de haarkleur van een wetenschapper heeft geen invloed op het wetenschappelijke onderzoek dat hij verricht)
  • rEVOLution. (de politieke slogan van Ron Paul, waarbij de aandacht wordt gevestigd op het woord "love" dat achterstevoren in het woord "revolution" te vinden is, hoewel liefde en revolutie twee totaal verschillende begrippen zijn. Niettemin heeft Ron Paul geen revolutie ontketend, en heeft het libertarisme weinig te maken met liefde maar meer met ethisch egoïsme)

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki