Wikia


Starwars.png

May the pseudohistory be with you.

De Galactische geschiedenis is een pseudogeschiedenis en/of -mythologie die beweert dat de mensheid is ontstaan door de daden van een aantal buitenaardse wezens, vaak de Reptilians, Nordics of Lyrans. Deze verhalen zijn vooral populair in de ufologie en, in mindere mate, in complottheorieën. Bij gebrek aan ook maar enig plausibel bewijs van deze pseudogeschiedkundige vertellingen, kan de oorsprong ervan worden herleid tot de fantasie boodschappen die de "gecontacteerden" doorkregen via "channeling" of een sonde in hun anus andere communicatiemethoden. Het is dan ook niet te verbazen dat vele van die verhalen elkaar gedeeltelijk of volledig tegenspreken, maar we proberen hieronder toch een coherente samenvatting van het pseudomythe te geven.

Ontstaan van de Galactische rassenEdit

A long time ago in a galaxy far, far away....

Volgens de ufologie zijn er verschillende rassen die de ruimte bevolking, waarvan in sommige gevallen het ene ras afstamt van het andere ras. Een aantal rassen zouden zich in fysieke vorm manifesteren, andere dan weer spiritueel, en allemaal verspreid over verschillende dimensies. De voornaamste rassen in het ontstaansverhaal zijn het mensachtige ras, de Lyrans, en het reptielachtige ras, de Draconians. Nadien volgden eveneens de Greys en de Zeta's.

DraconiansEdit

Zie hoofdartikel: Reptilian aliens

Eén van de oudste Galactische rassen zijn de Draconians. Niemand zou precies weten waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen, enkel dat ze afkomstig zouden zijn van een ander universum of andere realiteit. Hun verhaal begint bij de Carianen, inwoners van de Anatolische stad Karië in de Klassieke Oudheid die een spirituele entiteit waren en dus in een andere dimensie leefden dan de "fysieke" rassen. Ze wilden echter ook graag in "fysieke" vorm leven, in de derde dimensie, dus besloten ze de gedaante aan te nemen van de vogels die ze in de lucht zagen vliegen[1]. Vervolgens begonnen de Carianen zichzelf te integreren met de reptielachtige dieren op hun thuisplaneet, de ster Alpha Draconis, ook bekend in de astronomie als Thuban, die omstreeks 2800 v.C. de Poolster was. Deze genetische integratie zou leiden tot het ras der Reptielen of Reptilians, al is het niet duidelijk of dit reeds een intelligent ras was voor de integratie van de Carianen.

Het reptielenras zou een groene huidskleur hebben en gelijken op een krokodil (behalve dan dat ze tweevoetig zijn). Sommigen zouden ook vleugels hebben, en maar liefst 800 kg wegen. Ondanks hun agressieve aard, zijn ze enorm intelligent, en hebben ze als eerste ras in het universum de technologie ontwikkeld om door de ruimte te reizen[2]. Zodoende zouden ze ook andere gedeelten van het universum bevolkt hebben, zoals in de sterrenbeelden van Orion, Rigel en Capella. Een andere planeet die ze nadien ook veroverd zouden hebben, is genaamd Nibiru oftewel de negende tiende twaalfde planeet van ons zonnestelsel. Deze planeet heeft toevallig echter een onwaarschijnlijke baan, waardoor ze slechts eenmaal om de 3600 jaar ons sterrenstelsel doorkruist. En dat moet verklaren hoe de Reptilians uiteindelijk bij de aarde terecht gekomen zijn.

LyransEdit

Het eerste "mensachtige" ras zou ontstaan zijn op de planeet (of in het sterrenbeeld) "Lyra" (Lier), zo'n 40 miljoen jaar geleden[3]. Hun uitzicht zou min of meer identiek geweest zijn met dat van het huidige "blanke ras" op aarde, maar dan groter. Doorheen de millennia evolueerden de Lyrans in verschillende menselijke sub-rassen. Zo'n 22 miljoen jaar geleden zouden de Lyrans de technologie ontwikkeld hebben om door de ruimte te reizen, waarna ze andere planeten en sterrenstelsels begonnen te koloniseren. De eerste was Vega, de meest heldere ster van het sterrenbeeld Lyra, die klaarblijkelijk ook reeds bewoond was door een mensachtig ras (of ze dezelfde voorouders hadden of niet, is niet duidelijk). Andere planeten en sterrenbeelden die ze koloniseerden waren o.a. Andromeda, de Plejaden, Cyngus Alpha, Tau Ceti, Sirius, Cassiopa, Apex - en zelfs de aarde[4]. De Lyrans koloniseerden na verloop van tijd eveneens Arcturus, waar ze als een ras snel zouden evolueren naar non-fysieke wezens van een hogere dimensie, genaamd "Arcturians"[5]

De Vegans begonnen vervolgens ook ruimtereizen te maken, met als gevolg de kolonisatie van Altair, Centauri, Sirius en Orion. De Syriërs Sirians zouden op hun beurt één van de eersten geweest zijn om de aarde te vinden en te koloniseren, wat zou geleid hebben tot een ruzie met de Lyrans. Dolfijnen en walvissen zouden afkomstig zijn van een planeet in de baan rond één van de sterren van het sterrenbeeld Sirius[6]. Sommige Sirians zouden een reptielachtig uitzicht hebben, wat verwarring schept met de Draconians/Reptilians, maar we doen ons best om het verhaal samenhangend te houden.

Greys en Zeta'sEdit

Zie hoofdartikels: Greys en Zeta

Op de planeet Apex, die zich in het sterrenbeeld van Lyra zou bevinden, woedde ooit een nucleaire oorlog, waardoor de thuiswereld van diens bewoners (eveneens Lyrans) grotendeels werd vernietigd. De weinige overlevenden gingen gedurende verschillende generaties ondergronds wonen om aan de straling te ontsnappen. Aanvankelijk waren de Apexianen mensachtig, maar door ondergronds te wonen kreeg hun huid een grijze kleur, en hun ogen werden groter om beter in het donker te kunnen zien. Hierdoor werden ze beter bekend als de "Greys".

Na verloop van tijd migreerden de Greys naar andere delen van het universum. Sommige van hen zouden eveneens gemigreerd zijn naar Mars en naar Maldek, een planeet tussen Mars en Jupiter. Op Maldek woedde de oorlog, die op Apex begonnen was, echter voort, waardoor de planeet uiteindelijk werd vernietigd en waarvan de restanten nu de Planetoïdengordel zouden vormen[7]. Een andere groep migreerde naar Zeta Reticuli, waar ze bekend werden als de Zeta's.

Omwille van de nucleaire oorlogen die ze in het verleden hadden gevoerd, waren de Greys - en dus ook de Zeta's - onvruchtbaar geworden en konden ze zich niet langer op de natuurlijke weg voortplanten. Bijgevolg besloten ze hun ras in stand te houden door zichzelf te klonen. Om die reden zouden ze later heel wat mensen van de aarde ontvoeren, om er vervolgens genetische experimenten op uit te voeren, en het menselijk DNA-materiaal te gebruiken om zo diversiteit te behouden in hun klonen. Een aantal Zeta's en Greys zijn de mensen echter gunstig gezind, en proberen hen te helpen in hun strijd tegen de Draconians[8].

De Orion OorlogenEdit

Toen de Lyrans begonnen met het koloniseren van andere planeten en sterrenbeelden, hadden de Draconians al eeuwenlang door de ruimte gereisd en een "Draconian Empire" oftewel "Draconisch Rijk" uitgebouwd. Naast Thuban (Alpha Draconis) bewoonden ze ook Epsilon Boötes, Zeta II Reticuli, Polaris, Capella, Orion, enz... De reden waarom ze Orion veroverden was waarschijnlijk omdat ze de controle willen krijgen over de "Orion Gateway"[9], een doorgang naar een oneindig universum voorbij ons fysiek universum[10].  

Het was slechts een kwestie van tijd tot de Lyrans en Draconians elkaar voor het eerst zouden ontmoeten, en die ontmoeting verliep helaas niet zo goed. Aanvankelijk werden sommige werelden met elkaar gedeeld, zoals Orion, maar al snel ontstonden er conflicten over wie welke werelden mocht koloniseren, en de eerste gevechten van de zogenaamde "Orion Oorlogen" of "Orion Wars" braken uit in de Ringnevel (M57)[11]

De Federatie der Planeten en het Orion RijkEdit

De Draconians vernietigden een aantal van de thuiswerelden van de Lyrans, waardoor er miljoenen mensachtigen omkwamen. De Lyrans die in de Orion-koloniën woonden stuurden Luke Skywalker om de Death Star te vernietigen zinden op wraak, en vielen de Draconians aan die ook in Orion woonden. De Draconians lieten zich niet doen, en begonnen verschillende werelden van de Lyrans te veroveren en te onderwerpen. De bewoners van deze planeten bundelden hun krachten met de Lyrans om in opstand te komen tegen de overheersing van de Draconians, en uit deze samenwerking ontstond de "Federatie der Planeten" (Federation of Planets). Deze federatie had op dat moment één hoofddoel: to boldly go where no man has gone before het verslaan van hun gezamenlijke vijand, en tot hun leden behoorden de werelden van o.a. Andromeda, de Plejaden, Tau Ceti, Alpha Centauri, en sommige groeperingen uit Orion. 

De Federatie der Planeten, ook de "Associatie der Werelden" (Association of Worlds) genoemd[12], kent geen hierarchische structuur maar wordt wel geregeerd door de zogenaamde Ashtar Command[13][14]. Deze staat onder het administratieve beheer van Ashtar Sheran en onder de spirituele leiding van Lord Sanandra (die zou geïncarneerd zijn als Jezus Christus). De leden van Ashtar Command worden ook "Het Broeder- of Zusterschap van het Licht" genoemd, of "Het Grote Witte Broederschap" (waar zou de White Sumpremacy-beweging haar ideeën vandaan hebben?) , waaronder namen vallen zoals Athena, Hatonn, Korton en Soltec. Elke "opgestegen" Meester kan worden beschouwd als een lid, maar soms zouden ze ook reïncarneren in fysieke vorm als een "lichtwerker". Ashtar Command beheert een hele vloot aan ruimteschepen, genaamd Galactic Command[15].

Niet alle Draconians maakten deel uit van de oorlog, en sommigen wilden zich liever afzijdig houden. Rond diezelfde periode als het ontstaan van de Federatie der Planeten, bundelden deze Draconians hun krachten met een aantal Vegans (niet de mensen die geen vlees eten, maar de inwoners van Vega), omdat ze gelijkaardige doelen hadden wat betreft de verkenning van de ruimte en de kolonisatie van planeten. Aanvankelijk ging het om samenwerkingsakkoorden, maar na verloop van tijd ontstond hieruit het "Orion Rijk" of "Orion Empire". Het was klaarblijkelijk de bedoeling van dit rijk om zich onafhankelijk op te stellen van het Draconische Rijk, en zo een neutrale positie in te nemen in de Orion Oorlogen. De meeste Reptilians in Orion zouden afstammen van een mix van Draconian en mensachtige (Vegan?) rassen, terwijl de meeste menselijke beschavingen zouden afstammen van een Lyran/Vegan-oorsprong. 

Evolutie van de oorlogEdit

Na verloop van tijd evolueerde de aard van de oorlog: het ging niet langer om het recht om bepaalde werelden te koloniseren, maar wel om verschillende ideologieën. De ideologie van de Federatie der Planeten was het verwerpen van de verdere kolonisatie van werelden waardoor de lokale bevolking verstoord werd. Ze wilden anderen niet aandoen wat hen werd aangedaan door de Draconians, en hun nieuw doel werd dat van "dienstbaarheid aan anderen".

De Draconians (en een gedeelte van de mensachtigen) verkozen wel de weg van kolonisatie, en maakten "dienstbaarheid aan zichzelf" hun doel. Dit was niet hetzelfde als egoïsme, maar eerder een ideologie waarbij men geloofde dat, als iedereen voor zichzelf zou zorgen, er voor de hele gemeenschap gezorgd was. Het Draconische Rijk en het Orion Rijk deelden die ideologie met elkaar, en zouden als dusdanig dichter naar elkaar toe groeien. Toch evolueerde deze ideologie na verloop van tijd in een vorm van egoïsme, waarbij de dienstbaarheid aan zichzelf zo belangrijk werd dat dit zelfs ten koste ging van anderen.

De oorlogen zelf zouden nog millinnia lang blijven duren, zonder dat er van de ene of andere kant een definitieve doorbraak of overwinning kwam. Dit kwam door het concept van dualiteit: er werd een onderscheid gemaakt tussen "victim" (slachtoffer) en "victimiser" (veroorzaker, moordenaar). De "victims", in dit geval de Federatie der Planeten, beschouwde haar vijand, de "victimiser", als slecht, terwijl ze zichzelf als goed beschouwde. Hierdoor bleef een status quo bestaan waardoor de oorlog door geen van beide kanten definitief kon worden gewonnen. 

De rebellenEdit

Soms waren er rebellenfacties die zich begonnen te verzetten tegen de heerschappij van het Draconische of Orion Rijk, maar zij wilden zich niet aansluiten bij de Federatie. Hetzelfde gebeurde bij de Federatie, wanneer groeperingen zich begonnen af te scheiden omdat ze de eeuwigdurende oorlog beu waren. Hierdoor ontstond een derde speler in de Orion Oorlogen: die van de rebellen en afvalligen. Zowel de Federatie als de Draconians aarzelden om deze rebellen aan te vallen, uit schrik dat de rebellen dan een bondgenootschap met de vijand zouden afsluiten, waardoor de machtsbalans zou verschuiven. Pogingen van beide kanten om te onderhandelen met de rebellen draaiden op niets uit, waardoor er opnieuw een status quo ontstond - maar dan nu tussen drie vijandelijke groepen in plaats van twee[16].

Einde van de oorlogEdit

In die periode was er bij de rebellen een jonge man genaamd Merlijn van Orion, die bekend werd omwille van zijn vele talenten. Hij onderwees in de leer van universele spirituele wetten, onvoorwaardelijke liefde en vergiffenis. Hij merkte op dat de oorlog maar bleef duren omdat alle betrokken partijen vastgeroest zaten in de illusie van een dualistische en polariserende perceptie van realiteit, en de enige oplossing voor het conflict was de overgave aan onvoorwaardelijke liefde en vergiffenis.

Eerst wist hij de rebellen te overtuigen van deze standpunten, en nadien ook de Federatie en de Draconians. Met het overstijgen van hun conflicten kon een vredesakkoord worden bereikt tussen de verschillende groepen, en deze toename van bewustzijn veroorzaakte een ascensie naar een hogere dimensionale realiteit. Zo werd Merlijn bekend als de "eenmaker", en de priesterorde die op zijn leer is gebaseerd werd bekend als de Jedi Orde het Orion Priesterschap[17].

Ondanks het vredesakkoord, dat na vele millennia een einde bracht aan de Orion Oorlogen, bleven op sommige plaatsen de gevechten toch doorgaan. Niet iedereen was even bereid de nieuwe leer van Merlijn te aanvaarden, en zij die nog steeds dualistisch denken bleven verder strijden. De aarde zou één van de werelden zijn waar men nog steeds gelooft in het dualistisch denken, waardoor er nog steeds polarisatie en oorlog zou bestaan[18], ondanks de reïncarnatie van Merlijn ten tijde van Koning Arthur.

De PlejarenEdit

Zie hoofdartikel: Nordic aliens

Tijdens de Orion Oorlogen vonden er heel wat migraties plaats, nog meer dan voordien. Een splintergroep van Lyraanse reizigers besloot verder weg te migreren, en kwam omstreeks 228.000 v.C. terecht bij de Plejaden, oftewel het Zevengesternte. Daar landden ze op de planeet Erra, die zich in een baan om de ster Taygeta zou bevinden, en bouwden ze een nieuwe beschaving op voor zichzelf. Om die reden kregen ze de naam "Pleiadians" of "Plejaren". Ze werden eveneens lid van de Federatie der Planeten[19].

Omstreeks 225.000 v.C. ontdekten de Plejaren de (relatief) nabijgelegen planeet aarde, waarop drie groepen onbeschaafde mensenrassen leefden, die blijkbaar afstamden van de Lyrans uit de beginperiode van hun ruimtereizen. Een aantal van de Plejaren besloten een lange tijd op aarde te verblijven, om de lokale bevolking te organiseren in beschavingen en hen te begeleiden op een meer spiritueel pad[20]. De Plejaren zouden zich immers hebben ontwikkeld als een hoogspiritueel ras, met enkel de Arcturians nog als meerdere op dat gebied[21].

Deze Plejaren worden omschreven als blank (of zelfs albino), groot en blond[22][23], vergelijkbaar met de inwoners van de huidige Scandinavische landen. Om die reden zouden de Noorse mythologie van de Scandinavische goden Odin, Thor, e.d.m. gebaseerd zijn op deze Lyrans, die omwille van deze reden ook Nordic aliens worden genoemd. Volgens sommigen zouden ze ook de Hyperboreeërs uit de Griekse mythologie zijn - de bewoners van Hyperborea, het land "voorbij de Noorderwind"[24].

De Plejaren kregen de toestemming van de Federatie der Planeten om toe te treden tot de "incarnatiecyclus" met de mensen op aarde (wellicht neanderthalers?). De plaatsen waarop dit gebeurde waren Bali, Hawaii, Samoa en India. Ze zouden eveneens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de beschavingen van Lemuria, de Maya's, de Inca's en de beschaving van Machu Picchu. Volgens sommigen zijn de Plejaren de engelen uit de Bijbel, of zouden ze de Igigi zijn, ook de "jongere goden" genoemd vergelijkbaar met de Bijbelse "Nephilim". 

De Reptilians op aardeEdit

Volgens de theorieën van pseudowetenschapper Zecharia Sitchin zou de planeet Nibiru zo'n 450 000 jaar geleden door ons zonnestelsel gereisd zijn. Toen zouden er reptielachtige aliens de aarde ontdekt hebben en besloten hebben om er een kolonie op te starten. Dit zouden de Sirians kunnen geweest zijn, die hun DNA vermengden met apen of neanderthalers om een menselijk ras te creëren (of misschien hebben zij de neanderthaler of de homo erectus gecreëerd?)[25][26]. Enige tijd later, omstreeks 200.000 v.C. (nadat de Lyrans ook al naar de aarde waren gekomen), zou er opnieuw een interventie geweest zijn die heeft geleid tot het creëren van de moderne mens - oftewel de homo sapiens[27]

De AnnunakiEdit

Die laatste stroom van kolonisten waren klaarblijkelijk de Draconians, oftewel de Reptilian aliens. Zij zouden later de "Annunaki" genoemd worden, oftewel het godenvolk van de Sumeriërs. Vervolgens wordt dan ook erg veel gekeken naar de Sumerische mythologie om het bestaan van de aliens te bewijzen. Het woord "Annunaki" zou vertalen naar "zij die uit de hemelen neerdaalden" (in werkelijkheid betekent het "prinselijk zaad" of "prinselijk bloed")[28], en de term is genoemd naar Anu, de god van de hemel, omdat het Sumerische godenvolk zijn creatie was (en aldus zijn zaad, of bloed). Zijn wederhelft was genaamd Ki, de godin van de aarde. Volgens de Sumerische ontstaanslegende zou hun zoon, Enlil, de god van de lucht, aarde en hemel van elkaar gescheiden hebben door zich zijn moeder Ki eigen te maken en zodoende zijn vader's positie te usurperen[29].

Vervolgens zouden de Annunaki, oftewel de Reptilian aliens die op aarde achterbleven, gemerkt hebben dat ze erg moe werden van al het werk dat ze moesten doen. Ze hadden het immers druk met het aanleggen van rivieren, opbouwen van bergen, enz... alsook het graven naar goud. Nammu, de godin van de zee (of van rivieren), vroeg aan Enki, de god van het water en van wijsheid, om een ras van mensen te creëren, die het werk van de Annunaki zouden kunnen overnemen. Enki gebruikte klei dat hij mengde met water om het menselijk lichaam te vormen, dat werd gebouwd naar het beeld van de goden. Volgens sommige versies van het verhaal, zou het menselijke ras door de Annunaki ontwikkeld zijn in een hoogtechnologisch genetisch laboratorium. Ze zouden dit gedaan hebben door klei te combineren met hun eigen vlees en bloed, of via een mix met vrouwelijke apen, neanderthalers, of een mythisch ras zoals de Igigi of de Bijbelse "Nephilim" (de Lyrans). De nieuw geschapen mensheid zou, net als de goden, een bijzonder lange levensverwachting hebben, wat tegelijk ook de geavanceerde ouderdom van Bijbelse figuren moet verklaren.

Het menselijke ras zou van de Annunaki (opnieuw) geleerd hebben hoe een beschaving op te bouwen, wat vervolgens resulteerde in de Sumerische beschaving die bestond uit stadstaten, met ieder een eigen "priesterkoning". Deze stadsstaten hadden een eigen wetgeving en politieke structuur. Ook andere kennis zouden de Sumeriërs te danken hebben aan het godenvolk, zoals het schrift, muziek, irrigatielandbouw, wiskunde, architectuur, astronomie en andere vormen van wetenschap. Volgens de ufologie zou dan ook de invloed van de kennis (of geavanceerde technologie) van de Reptilian aliens verantwoordelijk zijn voor bouwwerken zoals de Egyptische pyramides en Stonehenge.

Het begon allemaal echter mis te lopen wanneer de mensen "teveel lawaai" begonnen te maken en de Annunaki niet meer gehoorzaamden. Enlil klaagde dat hij niet meer kon slapen, en besloot om het menselijke ras - de Sumeriërs - uit te roeien met een grote zondvloed. Enki had echter medelijden met de mensen, en besloot om heimelijk hun priesterkoning, Ziusudra (vergelijkbaar met Noah uit de Bijbel), te waarschuwen en hem te adviseren een "ark" te bouwen. De zondvloed duurde zeven dagen en zeven nachten, maar dankzij de boot van Ziusudra wist het menselijke ras te overleven. Nadien zouden de Sumeriërs een kortere levensduur krijgen dan voordien het geval was.

Reptilians in latere tijdenEdit

Wat is er vervolgens gebeurd met de Annunaki, oftewel de Reptilian aliens op aarde? Hier lijken de theorieën uiteen te lopen. Volgens Sitchin zouden ze de aarde verlaten hebben en pas terugkeren wanneer de planeet Nibiru opnieuw ons zonnestelsel doorkruist. Dit zou dan de ufologische versie moeten zijn van de "Dag des Oordeels" in de Bijbel. Andere versies van het verhaal vertellen dat de Reptilians zich ondergronds zouden gevestigd hebben, waar ze zouden leven in onderaardse gangen en steden[30]. Dit moet verklaren hoe het concept van de Bijbelse "Hel" zou moeten zijn ontstaan. Niettemin zouden de Reptilians zich nog geruime tijd in hun oorspronkelijke gedaante onder de mensheid begeven hebben. Het bewijs hiervan zou te vinden moeten zijn in de mythologie van verschillende culturen op aarde: de zogenaamde "Drakenkoningen" in China, de Griekse godin Echidna die half-vrouw en half-slang was, de Egyptische god Sobek die een krokodillenhoofd had, en de talloze Egyptische hiërogliefen die vaak dieren uitbeelden.

Complotdenker David Icke vertelt dan weer de Annunaki meerdere kruisingsprogramma's zou hebben uitgevoerd zo'n 30.000 jaar geleden, en vervolgens opnieuw zo'n 7000 jaar geleden. Het zijn de afstammelingen van die derde en laatste kruising, die vervolgens de aarde zouden beheersen - althans achter de schermen. Naast dit alles zouden de Reptilians ook gekweekt hebben met de Nordics (aldus de Pleiadians), een ras van blanke aliens met blond haar en blauwe ogen. Dit kruisingsprogramma zou dan weer het ras der "Aryans" of "Arians" voortgebracht hebben, die dan in hun menselijke gedaante over het menselijk ras zouden regeren. 

Gedurende al die tijd werd het menselijke ras geholpen en gesteund door de Plejaren. Omstreeks 10 n.C. besloot Plejas, de laatste leider van de Plejaren op aarde, echter om de planeet te verlaten. Niettemin lieten ze één spirituele leider achter: Jmannuel, die op aarde beter bekend zou worden met de naam Jezus Christus. Hij was de zoon van Gabriel, afkomstig van de Plejades, en van Maria die van Lyraanse afkomst was[31]. Onder zijn begeleiding diende het menselijke ras voortaan voor zichzelf te zorgen. Niettemin zouden de Plejaren in meer recente tijden wel contact opnemen met de mensen, en dit via "channeling"-methoden, om ze zo goede raad te blijven geven. Zo willen ze ons blijkbaar kennis laten maken met allerhande pseudowetenschap zoals Reiki, Shiatsu, oorkaarsen, reflexologie, aromatherapie, en heling met kristallen[32].

Inmiddels wisten de afstammelingen van de Reptilians steeds de touwtjes in handen te houden, wat wil zeggen dat zowat elke koninklijke of keizerlijke bloedlijn in feite aliens zijn. Deze afstammelingen zouden de zogenaamde "Babylonian Brotherhood" gevormd hebben, die o.a. verantwoordelijk was voor de oprichting van de Rooms-katholieke Kerk[33], alsook het ontstaan van de meeste andere belangrijke religies, zoals het Judaïsme en de Islam. Ook andere groeperingen maken deel uit van de Brotherhood, zoals de Tempelridders, de Vrijmetselarij en de Druïdenordes. Aan de top van de Brotherhood staat de zogenaamde "Globale Elite", oftewel de Illuminati.

De IlluminatiEdit

Zie hoofdartikel: Illuminati

De Illuminati werd opgericht door Adam Weishaupt op 1 mei 1776 in Beieren, Duitsland[34]. Hoewel deze orde in 1787 officieel werd ontbonden door Karel Theodoor, de toenmalige keurvorst van Beieren, zou de groepering toch in het geheim zijn blijven voortbestaan en zou ze zelfs verantwoordelijk geweest zijn voor o.a. de Franse Revolutie. Vervolgens zouden er dertien "bloedlijnen" ontstaan zijn, die afstammen van de Illuminati Reptilians. Ze worden klaarblijkelijk voorgesteld in de dertien treden van de pyramide in de Grootzegel van de Verenigde Staten. Volgens David Icke zouden die bloedlijnen reeds duizenden jaren in stand gehouden worden, desondanks het feit dat de Illuminati zelf pas werd opgericht - en weer ontbonden - in de 18de eeuw. De oorsprong zou zelfs te herleiden zijn tot het oude Egypte en India, en door de eeuwen heen zou de Illuminati vooraanstaande leden gehad hebben zoals Ulysses, Aristoteles en Thomas Jefferson

Dit zijn de dertien Illuminati bloedlijnen:

De Astor bloedlijn[35] De Bundy bloedlijn[36] De Collins bloedlijn[37]
 De Dupont bloedlijn[38] De Freeman bloedlijn[39] De Kennedy bloedlijn[40]
De Li (李) bloedlijn[41] >De Onassis bloedlijn[42] De Rockefeller bloedlijn[43]
De Rothschild bloedlijn[44] De Russell bloedlijn[45] De Van Duyn bloedlijn[46]
De Merovingische bloedlijn[47] De Reynolds bloedlijn[48] De Disney bloedlijn[49]
De Krupp bloedlijn[50] De McDonald bloedlijn[51] Uw Illuminati reclame hier?

Wie goed kan tellen zal gemerkt hebben dat er meer dan dertien familienamen zijn opgesomd, maar gelieve dat te negeren omdat anders het aantal treden van de pyramide niet meer klopt. Verder valt het ook op dat deze lijst bijna uitsluitend blanke families betreft die vooral in Europa en Noord-Amerika woonachtig waren of zijn. Je zou kunnen stellen dat ze in feite de "Arische" rassen zijn die de Reptilians hadden gekweekt via een kruising met de Nordics, maar dan vallen de Chinese Li en de Joodse Rothschild families weer uit de boot.

Bijna alle families vernoemd in de lijst van Illuminati bloedlijnen, blijken actief te zijn in de (financiële) zakenwereld. Zo zijn er de Rothschilds die in het bankwezen actief waren, terwijl Gaylord Freeman een vooraanstaand zakenman was bij de First National Bank van Chicago, de Krupp familie prominent is in de staalindustrie, Disney prominent als filmproducent, en de Rockefeller familie zich bezig houdt met tal van financiële, politieke en industriële activiteiten. Samen zouden ze 1% van de bevolking vormen, die meer macht en rijkdom zou hebben dan de resterende 99% van de bevolking tesamen.

Opmerkelijk is dat bijna geen van de Illuminati bloedlijnen behoren tot koninklijke, keizerlijke of presidentiële families. Er zijn dan wel de Merovingers, de Franse koningen uit de vroege middeleeuwen, en de Kennedy's die bekend zijn omwille van de gelijknamige Amerikaanse president die vermoord werd, maar verder zijn bijna alle families voornamelijk actief in de (Amerikaanse) zakenwereld. Niettemin beweert David Icke dat zowat alle koningshuizen (waaronder ook het Britse koningshuis) en alle presidenten (waaronder ook Amerikaans president George W. Bush) vooralsnog Reptilians zouden zijn.

De Reptilian Illuminati maakt handig gebruik van allerhande technologie om haar heerschappij over de wereld te verstevigen. Zo maakt HAARP deel uit van het complot, alsook de microgolfoven bij je thuis[52] en vanzelfsprekend de microchips die we allemaal ingeplant gekregen hebben vorig jaar (weet je nog, die operatie toen? Ha nee, die herinnering werd gewist door de MIB neuralyzer Illuminati mind control). Verder zijn ze ook verantwoordelijk voor de chemtrails die ons moeten vergiftigen om zo de bevolking uit te dunnen (schijnt goed te lukken, de wereldbevolking stijgt jaarlijks met gemiddeld 1,14%[53]), en vergelijkbare initiatieven zoals GMO en Monsanto, e-nummers en de Codex Alimentarius, Big Pharma en vaccinaties, enz... Op die manier heeft de Illuminati zowat de controle over alles: de politiek, de media, de banken, de wetenschap, de farmaceutische industrie, ons voedsel, het weer, ... kortom, ALLES[54]! Ontsnappen kan enkel nog door je over te geven aan de kwakzalverij, wiens motieven niet in vraag hoeven te worden gesteld omdat ze vanzelfsprekend het beste met jou voor hebben.

De Greys op aarde Edit

In tegenstelling tot de Reptilians, zouden de Grey aliens of Zeta's pas veel later naar de aarde gekomen zijn. Wanneer ze onze planeet precies voor het eerst bezocht hebben is niet duidelijk, maar in 1947 waren ze klaarblijkelijk om de één of andere reden bijzonder geïnteresseerd in de stad Roswell, in de Amerikaanse staat New Mexico. De lucht boven Roswell zou als het ware een snelweg van alien ruimteschepen geweest zijn, tot er in juli 1947 één van hun rumteschepen neerstortte. Een bemanning van wellicht vijf aliens zou de klap niet overleefd hebben. 

Wanneer het Amerikaanse leger ontdekte dat het het neergestorte ruimteschip van buitenaardse afkomst was, besloten ze dit in een doofpot te steken door te stellen dat het slechts om een "weerballon" ging. De brokstukken werden vervolgens overgebracht naar enerzijds de Carswell Air Force Base (Fort Worth) in Texas, en anderzijds de (geheime maar in werkelijkheid onbestaande) "Hangar 18" van Wright Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio. Volgens sommige versies van het verhaal werden er in Hangar 18 vier lichamen van aliens ondergebracht, en een vijfde in het lijkenhuis van de Lowry Air Force Base in Denver, Colorado[55].

Het eerste contact tussen mensen en GreysEdit

In 1949 stortte er opnieuw een UFO neer, eveneens in Roswell, maar dit keer was er een overlevende: de alien genaamd EBE (Extra-terrestrial Biological Entity). Deze alien bleef nog enkele jaren in leven, en vertelde de Amerikaanse overheid hoe ze contact konden leggen met zijn rasgenoten. Wanneer er nadien klaarblijkelijk nog meer overlevenden werden aangetroffen, kregen ze de benaming EBE-1, EBE-2, enz.[56]. Nadat de Amerikaanse regering erin geslaagd was om contact op te nemen met het buitenaardse ras, vond op 20 februari 1954 een ontmoeting plaats tussen de aliens en de toenmalige Amerikaanse president Eisenhower, in de Edwards Air Force Base. Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die de "Edwards Agreement" werd genoemd, een verwijzing naar de Edwards Air Force Base. Een andere naam voor deze overeenkomst zou "Tau IX Treaty" zijn[57].

Volgens sommige versies van het verhaal zou Eisenhower in 1954 eerst een ontmoeting gehad hebben met de Nordic aliens, die hem probeerden te overtuigen geen overeenkomst te sluiten met de Greys. De overeenkomst zou dan toch afgesloten geweest zijn, maar pas op 24 april 1964 tijdens een nieuwe ontmoeting op de Holloman Air Force Base in New Mexico. De meest aanvaarde versie van het verhaal bij ufologen schijnt echter vooralsnog te zijn dat de overeenkomst reeds in 1954 werd afgesloten. Deze geheime overeenkomst bestond eruit dat de Greys de toelating kregen om mensen te ontvoeren. Zodoende konden de aliens experimenteren uitvoeren op mensenlichamen, en hun DNA extraheren om zo zichzelf te klonen. De voorwaarde was dat de ontvoerde mensen ongedeerd terug naar de aarde zouden worden gebracht, en dat hun herinneringen van de ontvoering zouden worden gewist. De Amerikaanse regering kreeg, in ruil, eveneens hoogstaande buitenaardse technologie aangeboden van de Greys.

Samenwerking met de GreysEdit

Na het succesvol afsluiten van de overeenkomst, besloot de Amerikaanse regering een nieuwe, geheime militaire basis op te richten, waar de nieuwe buitenaardse technologie kon worden onderzocht, verder ontwikkeld en uitgetest.  Deze militaire basis werd opgericht in 1955, niet ver van de Edwards Air Force Base, en kreeg de naam Area 51 mee. Brokstukken van latere UFO-crashes werden eveneens naar hier gebracht, en hier werden ook labo's ondergebracht om medisch onderzoek te verrichten op de lichamen van dode (en soms ook levende) aliens. Het zou tevens de plaats worden waar de meeste toekomstige ontmoetingen met aliens werden gehouden. De overeenkomst moet ook verklaren waarom het aantal vermeende "buitenaardse ontvoeringen" in de voorbije decennia klaarblijkelijk zijn toegenomen.

De Edwards Agreement zou om de negen jaar moeten worden hernieuwd om de één of andere onbekende reden. Om die reden zou er een nieuwe ontmoeting geweest zijn, geen negen maar tien jaar later, op 24 april 1964 op de Holloman Air Force Base in New Mexico. Deze ontmoeting moet aldus hebben plaatsgevonden met Amerikaans president Lyndon B. Johnson. Tijdens de ontmoeting zou er ook een uitwisseling van "ambassadeurs" hebben plaatsgevonden. De buitenaardse ambassadeurs waren de Reptilian genaamd Crill, afkomstig van Tiphon in Draco[58], en de Grey alien genaamd J-Rod[59], vermoedelijk een Zeta. Eén van de ambassadeurs, of mogelijk beide, zouden een soort "Bijbel" hebben geschreven, genaamd "the Yellow Book" (het "Gele Boek"), dat de geschiedenis van ons universum vertelt vanuit hun standpunt[60].

Inmiddels zou de overeenkomst niet enkel tussen de Amerikaanse regering en de Greys worden getekend (die intussen zou bestaan uit twee groepen: de Republic Society of Zetan J-Rods en de "malafide" of "rogue" Zetan J-Rods), maar ook de "Lange Orions" (of Orion "Talls")[61]. De volgende ontmoeting, waarin de overeenkomst werd hernieuwd, zou dan weer hebben plaatsgevonden met president Richard Nixon in 1972. Eén van de meest recente ontmoetingen zou plaats gevonden hebben in februari 2003, een datum die waarschijnlijk werd gekozen omdat het precies negen jaar voor 2012 viel - het jaar waarin niets is gebeurd. In 2003 zou de vernieuwing van de overeenkomst echter nog niet zijn afgesloten, omdat de onderhandelingen hebben aangesleept tot 2005. Sommige bronnen beweren eveneens dat de oorspronkele data, die beginnen in 1954 (of soms 1955) een aparte negenjaarlijkse overeenkomst zijn met de "rogue J-Rod Zeta's"[62]

New World OrderEdit

Zie hoofdartikel: New World Order

De Reptilian-versie van de ufologie heeft een heel eigen en rijke eschatologie: de New World Order. De oprichting ervan zou inmiddels al vele jaren in de maak zijn, en volgens complotdenkers eerstdaags tot stand gebracht worden. De oprichting van de Federal Reserve, het IMF, de Verenigde Naties, de WHO en de Europese Unie waren allemaal belangrijke mijlpalen om de oprichting van de "NWO" te verwezenlijken. Ook het uitdunnen van de bevolking d.m.v. chemtrails, GMO, vaccinaties en waterfluoridering hoort tot de voorbereidingen. 

Eenmaal het zover is, zou de Amerikaanse regering alle wapens van de bevolking in beslag nemen, zodat de burgers zich niet meer kunnen verzetten tegen wat erna volgt: een militaire interventie van zwarte helicopters ("black helicopters") en VN-blauwhelmen. De grondwet wordt opgeschort en de krijgswet wordt afgekondigd, de bevolking wordt in FEMA-concentratiekampen opgesloten, en een totalitaire wereldregering wordt geïnstalleerd onder toezicht van de Verenigde Naties. 

De Anti-Christ, onder welke vorm dan ook, zal zich installeren als werelddictator en zijn Satanische religie tot wet maken. De Reptilians die nog op aarde wonen, zullen zich terug boven de grond begeven en zichzelf kenbaar maken, terwijl op dat moment de planeet Nibiru in de hemel verschijnt met desastreuze gevolgen. Reken er ook maar op dat er een ganse vloot van Reptilian ruimteschepen bij de aarde arriveren om de machtstransfer te vervolledigen. Vluchten kan niet meer...

A New HopeEdit

Is alles dan tevergeefs en zijn we al op voorhand gedoemd om de strijd tegen de Illuminati te verliezen? Niet noodzakelijk, want er wordt ons een sprankeltje hoop gegeven door Vladimir Poetin David Icke. Hij legt immers uit dat de Reptilians afkomstig zijn van de lagere regionen van de vierde dimensie, die het dichtst bij de fysieke wereld staan. Het betreft hier de "lagere astrale dimensie" waarin de demonen van verschillende religies zich zouden begeven, en die worden opgeroepen door satanisten tijdens hun rituelen. In feite roepen ze geen demonen op, maar Reptilians die vanuit de vierde dimensie onze wereld beheersen. Zij worden op hun beurt echter ook beheerst vanuit een vijfde dimensie, en wie weet, als we proberen onze vraag om hulp in die richting te sturen, krijgen we misschien wel antwoord. Vergeet niet dat er ook nog het goedaardige ras is van de "Nordics" of "Pleiadians", misschien willen zij wel een goed woordje doen voor de mensheid?

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

 1. http://arcturi.com/ReptilianArchives/ReptilianOrigins.html
 2. http://aliens.wikia.com/wiki/Reptoid
 3. http://www.truthcontrol.com/forum/galactic-history-lyran-races-and-reptilian-races-and-great-galactic-wars
 4. http://www.exopaedia.org/Humanoid+galactic+history
 5. http://arcturi.com/ArcturianArchives/ArcturianFacts.html
 6. http://www.exopaedia.org/Sirius
 7. http://www.exopaedia.org/Apex
 8. http://www.exopaedia.org/Zetas
 9. http://www.exopaedia.org/Draco
 10. http://www.exopaedia.org/Orion
 11. http://www.truthcontrol.com/forum/galactic-history-lyran-races-and-reptilian-races-and-great-galactic-wars
 12. http://www.exopaedia.org/Association+of+Worlds
 13. http://www.exopaedia.org/Association+of+Worlds
 14. http://rationalwiki.org/wiki/Ashtar
 15. http://www.exopaedia.org/Galactic+Command
 16. http://www.exopaedia.org/Orion+Wars
 17. http://www.exopaedia.org/Orion+Priesthood
 18. http://www.exopaedia.org/Orion+Wars
 19. http://www.burlingtonnews.net/pleiadians.html
 20. http://www.burlingtonnews.net/pleiadians.html
 21. http://arcturi.com/PleiadianAliens/WhoAreThePleiadians.html
 22. http://www.exopaedia.org/Pleiades
 23. http://www.exopaedia.org/Blonds
 24. http://www.theoi.com/Phylos/Hyperborea.html
 25. http://www.exopaedia.org/Sirius
 26. http://www.exopaedia.org/Earth%27s+Galactic+History
 27. http://www.exopaedia.org/Earth%27s+Galactic+History
 28. http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/anunnaki/
 29. http://faculty.gvsu.edu/websterm/SumerianMyth.htm
 30. http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles27.htm
 31. http://www.burlingtonnews.net/pleiadians.html
 32. http://rationalwiki.org/wiki/Pleiadians
 33. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_whitebrotherhood03.htm
 34. http://www.webcitation.org/5w47O6KyR
 35. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/astor.htm
 36. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/bundy.htm
 37. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/collins.htm
 38. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/dupont.htm
 39. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/freeman.htm
 40. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/kennedy.htm
 41. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/li.htm
 42. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/onassis.htm
 43. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/rockefeller.htm
 44. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/rothschild_01.htm
 45. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/russell.htm
 46. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/vanduyn.htm
 47. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/merovingian.htm
 48. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/reynolds.htm
 49. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/disney.htm
 50. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/krupp.htm
 51. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/mcdonald.htm
 52. http://www.bibliotecapleyades.net/haarp/esp_haarp_9.htm
 53. http://geography.about.com/od/populationgeography/a/populationgrow.htm
 54. http://100musicalfootsteps.wordpress.com/2009/05/16/21-hidden-secrets-of-the-illuminati/
 55. http://www.unexplainedstuff.com/Invaders-from-Outer-Space/The-Modern-UFO-Era-Begins-Hangar-18.html
 56. http://www.exopaedia.org/EBE
 57. http://www.exopaedia.org/Tau+IX+Treaty
 58. http://www.exopaedia.org/Crill
 59. http://www.exopaedia.org/J-Rod
 60. http://www.exopaedia.org/Yellow+Book
 61. http://www.bibliotecapleyades.net/dan_burisch/esp_dan_burisch_31.htm
 62. http://www.bibliotecapleyades.net/dan_burisch/esp_dan_burisch_31.htm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki