Wikia


Greenpeace logo.svg

Het logo van Greenpeace, een naam die in schril contrast staat met wat de vermeende milieuorganisatie in de praktijk werkelijk doet.

Greenpeace
is een radicale milieuorganisatie die internationaal actief is in 40 verschillende landen verspreid over Europa, Noord- & Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Australië. Greenpeace is ook lid van de Codex Alimentarius Commissie als observant[1]. Naar eigen zeggen is het doel van Greenpeace het aanpakken van het probleem van klimaatverandering, het beschermen van de oceanen tegen overbevissing, het beschermen van de wouden en hun fauna, het elimineren van nucleaire wapens, een "gifvrije" toekomst, duurzame landbouw en voor "ontwapening en vrede"[2]. In werkelijkheid gaat het om een wereldvreemde milieuorganisatie die voornamelijk schade toebrengt aan het milieu.

Multinational NGO

Greenpeace is ontstaan in 1970 in Vancouver, en zo'n tien jaar later was de organisatie reeds uitgegroeid tot een grote NGO. Haar netwerk van fondsen, dat vergelijkbaar is met dat van een multinational, steeg evenredig met haar radicalisme. Inmiddels zijn de jaarlijkse inkomsten van Greenpeace zo'n $368000 USD[3], wat het te danken heeft aan allerhande vormen van manipulatie[4].

Hoewel de organisatie beweert geen donaties te willen ontvangen van overheden, politieke partijen en bedrijven[5], verwelkomt men er niettemin toch het geld van de Nederlandse Staatsloterij[6], die nochtans door de Nederlanse regering gesponsord wordt, en ook het bedrijf Ben & Jerry's geeft een percentage van hun winstmarge aan Greenpeace[7]. Het pseudowetenschappelijke verzet van Greenpeace tegen GMO kan dan weer getraceerd worden naar hun financiële belangen binnen de biovoedingsindustrie.

Wekelijkse vluchten betaald met donatiegeld

Wat er met al dat geld gebeurt, is niet altijd wat je zou mogen verwachten van een NGO die strijdt voor het milieu. Zo bleek in juni 2014 dat Pascal Husting, de campagne-directeur van Greenpeace International (ja, ze hebben zelfs daar een dikbetaalde functie voor gecreëerd!) reeds twee jaar wekelijks het vliegtuig nam van Luxemburg naar zijn kantoor in Nederland. Nochtans is de negatieve invloed van het vluchtverkeer op het milieu en de klimaatopwarming onbetwist. Hij was niet bereid om met zijn hele gezin naar Nederland te verhuizen, aangezien ze al twee maal verhuisd waren - maar hij was duidelijk wel bereid om een dikbetaalde job aan te nemen, wetende dat hij zou bijdragen aan de opwarming van het kklimaat als hij dagelijks met het vliegtuig zou moeten reizen. Om maar te zwijgen van het prijskaartje, dat betaald wordt met het geld van naïeve donaties.

Een andere woordvoerder van Greenpeace ging nog verder, en omschreef het als "geen luxe", omdat de treinrit veel langer zou duren. Het idee kwam bij de top van Greenpeace duidelijk niet op dat ze evengoed een directeur dichter bij huis konden zoeken. Net zoals ze niet op het idee kwamen om het donatiegeld effectief te spenderen aan de bescherming van het milieu, in plaats van aan dure directeurs om campagne en propaganda te voeren. Naar eigen zeggen zou Husting sindsdien met de trein naar Nederland reizen - wellicht niet omdat het aan zijn geweten knaagde, zoals hij zelf beweert, maar gewoon omdat zijn vliegtuigreizen aan het licht gekomen zijn[8].

Vervuilende schepen en dure campagnes

Volgens een Franse undercover journalist, die schreef met de pseudoniem Olivier Vermont, zou gemiddeld een derde van de inkomsten worden besteed aan uitgaven voor fondsenwerving. Slechts 6% gaat naar acties in het veld, terwijl zo'n 11% wordt uitgegeven aan juridische kosten om critici van de organisatie aan te vallen en hun activisten te verdedigen wanneer die weer eens de wet overtreden hebben[9]. 60% gaat naar de uitkering van salarissen, die kunnen oplopen tot maar liefst $500.000 USD per jaar.

Hoewel dit alles wordt ontkend door Greenpeace, kan men er niet om heen dat de organisatie wel degelijk fondsen heeft om een vloot van schepen aan te kopen en de wereld rond te laten varen, alsook dure advertentiecampagnes te voeren. En dan zijn er nog de talloze gevallen waarbij Greenpeace-activisten de wet overtreden en worden gearresteerd, zodat juridische kosten nu eenmaal onvermijdelijk zijn. Al dit geld zou kunnen worden besteed aan effectieve natuurbescherming, maar dit blijkt vooralsnog niet de grootste prioriteit te zijn van Greenpeace.

Onethische reclamepraktijken

Greenpeace geeft eveneens geld uit aan dubieuze en onethische methoden van reclamevoering, d.m.v. het "aankopen" van contactgegevens van potentiële klanten die deze hebben opgegeven onder valse voorwendsels. Greenpeace gaat aldus in zee met vaak erg dubieuze bedrijven die je beloven dat je kans maakt om iets te winnen, in ruil voor je contactgegevens. Onderzoek van de Hoax-Wijzer heeft in het verleden aangetoond dat je veel kans hebt om te worden overrompeld door reclame via mail, post en telefoon, maar dat daarentegen de kans om iets waardevol te winnen verwaarloosbaar klein of zelfs onbestaande is[10]. De reclame die je ontvangt valt strikt genomen niet onder "spam" omdat je zelf vooraf akkoord bent gegaan dat je gegevens verkocht mogen worden aan sponsorende bedrijven en organisaties.

Dubieuze bedrijven zoals Mons Management uit Bulgarije, alsook bedrijven zoals First Impressions en Sendt Online Marketing, zetten geregeld websites op die je vragen om in te schrijven als je deel wil nemen aan een "wedstrijd" waarbij je kans maakt op mooie prijzen of waardebonnen. Je moet hierbij je naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, enz... doorsturen, én akkoord gaan met de voorwaarden die stellen dat je allerhande reclame zal ontvangen van hun "sponsors"[11]. Deze sponsors zijn vaak bekende bedrijven en organisaties, die schijnbaar akkoord gaan om op deze manier privégegevens te vergaren via dubieuze bedrijven gevestigd in het buitenland. Onder deze sponsors vallen o.a. Het Laatste Nieuws, Greenpeace, Unicef, Test-Aankoop en Bofrost[12]. De dubieuze bedrijven, die je contactgegevens verzamelen om ze vervolgens aan deze "sponsors" te verkopen, verdienen zo geld op een makkelijke manier, want de kans is klein dat ze daadwerkelijk prijzen uitreiken aan echte winnaars.

Alsof de zogenaamde "wedstrijden" nog niet misleidend genoeg zijn, gebeurt de bekendmaking ervan op sociale media vaak door de verspreiding van hoaxes en like farming. Zo zijn er tal van Facebookpagina's die om de haverklap "deel & win"-wedstrijden uitschrijven, met een link naar zo'n website die contactgegevens vergaart[13], vaak in combinatie met andere like farming-praktijken. Circulerende hoaxes beweren dan weer dat je kans maakt op een waardebon van € 200 voor McDonalds[14], een waardebon van € 500 voor Ikea[15], dat er een truc is waarmee je gratis € 500 kan pinnen per dag[16], dat de overheid € 2500 verschuldigd is aan elke Nederlandse burger[17], dat er een Facebook-app is die je vertelt wie je profiel bezocht heeft[18], of dat je ombeperkt gratis Ariel wastabletten kan krijgen[19]. Deze hoaxes sturen je naar een link die zich voordoet als een bekende website (zoals Facebook), en je na enkele vragen dan weer doorstuurt naar de website van dubieuze bedrijven zoals hierboven omschreven. Opmerkelijk is dat de sponsors hier geen actie tegen schijnen te ondernemen, en zelfs niet de moeite doen zich ervan te distantiëren - het zal hen dan ook worst wezen, contactgegevens kopen voor opdringerige reclamedoeleinden is voor hen duidelijk belangrijker. De Hoax-Wijzer adviseert om na te denken of je al dan niet wil worden geassocieerd met bedrijven en organisaties die gebruik maken van zulke opdringerige reclamemethoden[20], zoals dus ook Greenpeace.

Potentiële fraude

In september 2003 werd Greenpeace aangeklaagd door de Public Interest Watch (PIW) omdat de organisatie fraude zou plegen met de belastingsaangiften in de Verenigde Staten. Hoewel onderzoek van de IRS niets heeft uitgewezen, verloor Greenpeace wel haar non-profit status in Canada omdat er werd geoordeeld dat de organisatie geen openbaar nut heeft. Tevens meent Revenue Canada dat het lobbyen van Greenpeace kan leiden tot het sluiten van bedrijven, waardoor mensen in armoede worden geduwd[21]

In november 2015 werd de afdeling van India gesloten door de overheid, nadat Greenpeace haar buitenlandse donaties niet volgens de Indische wet had aangegeven, en dat het geld niet op de juiste manier werd aangewend. Omwille van die reden werden een aantal bankrekeningen van Greenpeace reeds in april 2015 geblokkeerd[22]. Tevens een reden voor het intrekken van de Indische licensie zijn de acties waarmee Greenpeace de ontwikkeling van het land tegenwerkt[23]. Volgens Greenpeace, die zich naar goede gewoonte meteen als slachtoffer opstelde, zou dit te maken hebben met het feit dat de steenkoolindustrie in India er zich bedreigd door voelt.

Hoewel de strijd tegen steenkoolcentrales gerechtvaardigd zijn in het licht van de strijd tegen klimaatopwarming, houdt Greenpeace de ontwikkeling van India wel degelijk tegen met haar pseudowetenschappelijke standpunten en acties omtrent kernenergie en GMO (zie verder)[24]. Greenpeace besloot de beslissing van de regering om de Indische afdeling te sluiten aan te vechten[25], en beweerde "vertrouwen te hebben in het legale proces"[26] - een vertrouwen dat wellicht plots zal verdwijnen als datzelfde legale proces een oordeel zou vellen in het nadeel van Greenpeace. Niettemin heeft een Indische rechtbank de sluiting van Greenpeace tijdelijk opgeschort tot er meer duidelijkheid is[27], al blijft de kans op een definitieve sluiting bestaan. Indien die er komt, vormt dit hopelijk een precedent om ook andere nationale afdeling van de radicale milieuorganisatie voorgoed te sluiten.

Radicale en agressieve "groene vrede"

Laat je niet misleiden door de naam "Greenpeace": hun daden getuigen immers maar al te vaak van het tegenovergestelde. Zoals vele berichten in de media getuigen, vinden de voorvechters van de milieuorganisatie het niet nodig om zich aan lokale wetten van het land te houden, met soms rampzalige gevolgen (ook voor de natuur). Maar al te vaak tracht Greenpeace haar aanhang te misleiden met onjuiste feiten en zelfs regelrechte pseudowetenschap (zie verder). Respect voor eenieder met een andere en meer genuanceerde opinie ontbreekt schromelijk.

In dat opzicht is Greenpeace ongeveer even radicaal als PETA en Sea Shepherd, en kunnen sommige van hun illegale activiteiten worden geplaatst onder de noemer van eco-terrorisme[28]. Het is opmerkelijk hoe zelfs zulke radicale organisaties elkaar vijandelijk behandelen, zoals wanneer Paul Watson van Sea Shepherd de hele organisatie van Greenpeace als frauduleus bestempelt[29]. Wat zulke radicale organisaties meestal gemeen hebben is dat hun prioriteiten in de eerste plaats vaak niet bij het milieu zelf liggen, maar wel bij aandacht voor het ego enerzijds, en het vergaren van donaties en lidgelden anderzijds. Hiervoor deinst Greenpeace niet terug om gretig gebruik te maken pseudowetenschap, want die is nu eenmaal angstwekkender en dus veel sensationeler.

Illegale acties

Er bestaat weinig twijfel over het feit dat Greenpeace-activisten wel degelijk louter goede intenties hebben, wanneer ze menen dat hun acties de natuur beschermen. De ethische vraag blijft natuurlijk nog maar hoe ver je kan gaan om dit te doen, en in hoeverre het verantwoord is om nationale en internationale wetten te overtreden. Greenpeace-activisten lijken ervan overtuigd te zijn dat deze wetten op hen niet van toepassing zijn, met als gevolg dat ze vaak gearresteerd worden door de ordediensten. Het spelen van eigen rechter heeft nochtans zelden een positieve uitkomst. Hoewel er in bepaalde gevallen goede argumenten zijn om een protest te verantwoorden, zoals bv. het boren naar olie in de noordpool, zorgt de agressieve en onredelijke houding van Greenpeace er keer op keer voor dat hun acties niet ernstig genomen worden.

De reactie van Greenpeace hierop is voorspelbaar: telkens opnieuw wordt de "slachtofferrol" in het leven geroepen, en tevens wordt er geschermd met antiregeringspropaganda. Zo zouden hun arrestaties zelfs deel uitmaken van een complot om milieuactivisme "het zwijgen op te leggen"[30]. Dat dit je reinste onzin is, spreekt voor zich: indien men de wet overtreedt riskeert men om gearresteerd te worden, en dit heeft alles met de wet te maken en niets met een "complot" dat specifiek Greenpeace zou viseren. Het zou absurd zijn om enerzijds van iedereen te verlangen dat ze de wet naleven, maar anderzijds Greenpeace-activisten hiervan vrij te stellen. 

Niettemin beweren Greenpeace-activisten telkens opnieuw dat ze onschuldig zijn en niets of niemand in gevaar hebben gebracht, hoewel de feiten vaak het tegenovergestelde zijn. Keer op keer wordt met de vinger gewezen naar de autoriteiten en de regering, die volgens Greenpeace altijd schuld treft om welke reden dan ook. En dat terwijl de Greenpeace-activisten, die nochtans met de regelmaat van de klok de wet aan hun laars lappen, de onschuld zelve zouden zijn. Zowel hun houding als hun acties bewijzen het tegendeel. De "peace" van Greenpeace blijkt van een erg agressieve en radicale aard te zijn.

Hieronder een overzicht van een aantal (maar lang niet alle) illegale acties van Greenpeace uit de voorbije jaren.

Illegaal ophangen van een banner op Mount Rushmore

Op 8 juli 2009 besloten een aantal Greenpeace-activisten om een gigantische banner te hangen naast de uit steen gekerfde gezichten in Mount Rushmore. Hun intentie was klaarblijkelijk om zo klimaatverandering aan te vechten d.m.v. meer "agressieve" acties. Zoals het een anti-regeringspropagandist beaamt, werd vooral de regering in het vizier genomen door Amerikaans President Obama op de banner af te beelden[31]. Een elftal activisten werd veroordeeld voor het betreden van verboden grondgebied en het illegaal beklimmen van Mount Rushmore. Er moest nog onderzoek gedaan worden naar de omvang van de schade die Greenpeace heeft aangericht aan het monument[32].

Illegaal betreden van het hoofdkwartier van Cairn Energy

Op 18 juli 2011 voerde Greenpeace actie door zich te barricaderen in het hoofdkwartier van het Schotse bedrijf Cair Energy in Edinburgh. De activisten eisten op die manier meer informatie over de plannen die het bedrijf had om een eventuele olielek aan te pakken, en deelden brochures uit die het personeel moesten proberen te overtuigen om een "klokkenluider" te worden. Volgens Greenpeace was er sprake van een "cover up" en was het bedrijf niet in staat om een eventuele olielek goed aan te pakken; beweringen die op geen enkel bewijs gebaseerd zijn[33]. De activisten dienden door de politie uit het gebouw te worden verwijderd. Beweringen van bedrijven kunnen en mogen in twijfel getrokken worden als deze beweringen niet worden onderbouwd met bewis, maar de actie van Greenpeace is daarentegen alweer een mooi voorbeeld waarom dit soort agressieve activisme nooit effectief is.

Illegaal betreden van een kerncentrale in Frankrijk

Op 18 maart 2014 trachtten 34 Greenpeace-activisten met een truck de kerncentrale van Fessenheim in Frankrijk binnen te dringen. Hoewel de Franse President Hollande reeds had beloofd de kerncentrale te sluiten in 2016, was dit weerom niet goed genoeg voor Greenpeace, die vervolgens onrealistische eisen zoals de onmiddellijke sluiting oplegde[34]. Zoals gewoonlijk was hun actie weerom zinloos.

Illegale poging om Russisch olieplatform te betreden

Op 18 september 2013 lanceerde het Greenpeace-schip "Rainbow Warrior" vier opblaasbare schepen om activisten naar het olieplatform van Gazprom te brengen. Op Twitter maakten ze hun intenties duidelijk verstaanbaar: het betreden van het platform en het saboteren van het olieboren[35]. Nadien spraken ze zichzelf echter tegen met de bewering dat het ging om een vredevolle protestactie van het ophangen van banners aan het platform[36]. Twee activisten hebben wel degelijk geprobeerd om het platform te betreden, en werden dan ook aangehouden[37]. De volgende dag betraden de Russische ordediensten het schip van Greenpeace, en werden 30 activisten aangehouden[38].

Volgens Greenpeace was dit illegaal omdat het schip zich in internationale wateren bevond[39], maar in werkelijkheid bevond het zich in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Rusland[40]. Dit wil zeggen dat de aanwezigheid van het schip niet illegaal is, tenzij illegale acties zoals piraterij de intentie van die aanwezigheid zijn. Vervolgens werd het schip naar de haven van Murmansk gesleept, en alle 30 activisten werden aangehouden wegens piraterij[41]. Greenpeace was snel om te beweren dat hun acties enkel vredevolle bedoelingen hadden, maar dat was dus naast hun tweet gerekend waarin ze hun ware intenties tot sabotage openlijk hadden toegegeven.

Niettemin gaf President Poetin aan dat de Greenpeace-activisten geen "piraten" waren, hoewel dit soort activisme niet kon gesmaakt worden bij maar liefst 60% van de Russische bevolking[42]. Uiteindelijk zouden de activisten vooralsnog niet vervolgd worden door Rusland en uiteindelijk weer vrijgelaten worden[43]. Hoe dan ook kan de actie van Greenpeace geenszins verantwoord genoemd worden, omdat ze niet enkel hun eigen mensen in gevaar brachten, maar ook de levens van onschuldige mensen die op het platform tewerkgesteld waren. Op 26 september 2013 werden in Bulgarije ook zes activisten aangehouden, terwijl ze actie aan het voeren waren bij een tankstation van Gazprom en de vrijlating van de bemanning van het schip eisten[44].

Illegaal blokkeren van Russische olietanker in Rotterdam

Op 1 mei 2014 trachtten activisten van Greenpeace en "Arctic 30" te voorkomen dat een Russische tanker olie zou leveren aan Rotterdam. Hierdoor waren de Nederlandse ordediensten genoodzaakt om 10 gewapende anti-terreuragenten het schip "Rainbow Warrior" te betreden. 44 activisten werden gearresteerd voor hun illegale actie, maar werden enkele uren later weer vrijgelaten zonder dat ze verder vervolgd zouden worden[45]. In totaal waren zo'n 100 activisten betrokken bij deze actie[46], en zo'n 30 daarvan op de kade en de bootjes rondom de olietanker werden gearresteerd naast de 15 bemanningsleden van het schip[47].

De reactie van Greenpeace was voorspelbaar, wanneer ze beweerden dat hun activisten werden gearresteerd "omwille van het onder de aandacht brengen van de gevaarlijke olie van de noordpool", maar dat ze zich niet zouden laten "intimideren"[48]. In werkelijkheid werden ze helemaal niet om die reden gearresteerd, iets onder de publieke aandacht brengen is immers niet tegen de wet. Illegale blokkades daarentegen wel, en de Greenpeace-activisten waren gearresteerd omdat ze de wet hadden overtreden net zoals iemand anders hiervoor zou worden gearresteerd ongeacht hun intenties. Van pogingen tot intimidatie is er al helemaal geen bewijs. Boren voor olie in de noordpool mag dan een betwistbaar onderwerp zijn[49], illegale acties zoals deze zullen de geloofwaardigheid van protesten geen goed doen.

Schade aan de natuur

Naast de typische protestacties van Greenpeace, waarbij de activisten zichzelf boven de wet plaatsen, werden ze ook meermaals veroordeeld voor het toebrengen van schade aan de natuur. Hoewel het doel van de organisatie net de bescherming van de natuur zou moeten zijn, blijkt dat hun vaak te agressieve acties in bepaalde gevallen het tegenovergestelde effect hebben voor de natuur. De reactie van Greenpeace zelf is meestal weerom die van het spelen van de slachtofferrol: het is nooit hun fout, altijd die van iemand anders.

Schade aan de koraalrif

In 2005 strandde het schip van Greenpeace, Rainbow Warrior II, tijdens een reis van vier maanden door de Aziatische regio van de Stille Oceaan om "milieuvriendelijke energiebronnen aan te bevelen" (dat een schip op zich ook schade toebrengt aan het milieu waren ze toevallig even vergeten). De schade aan het schip bleef beperkt, en werd vervolgens naar diepere water gesleept. Greenpeace werd veroordeeld tot een boete van $7000 USD voor de schade die ze hadden aangericht aan de koraalrif over een oppervlakte van zo'n 100 m². De reactie van Greenpeace? Het was de schuld van de Filippijnen, want die hadden hen blijkbaar een verouderde kaart bezorgd[50]!

Vernieling van een GMO-tarweveld

Greenpeace maakt er geen geheim van dat het anti-GMO is, ondanks alle wetenschappelijke bewijzen dat GMO veilig en duurzaam is. Ze steunen hierbij zelfs de pseudowetenschap van kwakzalver Vandana Shiva. Greenpeace argumenteert dat er niet genoeg onderzoek is gedaan naar GMO, om dan vervolgens een GMO-tarweveld in Australië te vernietigen dat net bedoeld is om meer onderzoek te doen. De activisten eigenden zich onrechtmatig de toegang toe tot de plaats van het veld, en vernietigden er alle gewassen. Ze hadden zelfs een speciaal gaspak aangedaan voor het extra dramatische effect, hoewel dit sowieso geheel onnodig was[51].

Deze daad van vandalisme had een kostenplaatje van $300.000 AUD (zo'n 200.000 €) en een jaar wetenschappelijk werk is voor niets geweest[52]. Daaropvolgend is de Australische politie binnengevallen in het kantoor van Greenpeace in Sydney, en heeft men het boeltje daar gelukkig gesloten[53]. Met deze daad is Greenpeace lager dan ooit gezakt, en wetenschappers van verschillende Australische universiteiten veroordelen dit dan ook sterk[54]. In 2006 had Greenpeace tevens ook al GMO-velden vernield in Duitsland[55].

Schade aan de Nazca-lijnen

In december 2014 bracht Greenpeace onherstelbare schade toe aan de Nazca-lijnen in Peru. Activisten hadden het gebied binnengedrongen en het verbod hiertoe genegeerd (naar goede gewoonte) om in grote, gele letters een boodschap op de bodem te plaatsen met de tekst: "Time for change! The future is renewable", met daaronder het logo van Greenpeace. De grond op deze plaats is erg gevoelig, waardoor zelfs presidenten en andere hooggeplaatste politici van Peru de plaats niet mogen betreden. De Nazca-lijn die de activisten hebben vernietigd, was bovendien één van de meest bekende en zichtbare[56][57].

Greenpeace mag dan wel een officiële verontschuldiging hebben geuit, ze hadden vooral spijt dat hun boodschap niet gesmaakt werd zoals ze klaarblijkelijk hadden gehoopt. Ze weigerden zelfs de namen van de verantwoordelijke activisten op te geven. Tevens beweerden dat ze ervoor hadden gezorgd de lijnen zelf niet te betreden, wat vergelijkbaar is met grafitti spuiten op het schilderij van Mona Liza en vervolgens te zeggen "maar het is niet erg want het was niet op haar gezicht"[58].

Ondanks de beweringen van Greenpeace dat de activisten alle voorzichtigheid aan boord hadden gelegd, bewees videomateriaal het tegendeel; ze hadden niet eens de moeite gedaan om beschermende schoenen te dragen[59]. Tot zover hun bewering dat ze "40 jaar ervaring hebben in vredevolle protesten". Sterker nog: Greenpeace was blijkbaar "verrast" dat hun daden als een moreel misdrijf werden beschouwd, waaruit nogmaals blijkt dat hun realiteitsbesef ver zoek is. De regering van Peru heeft dan ook besloten om de verantwoordelijken hiervoor te vervolgen[60], en in februari 2015 werden de eerste arrestaties verricht[61].

Pseudowetenschap

Greenpeace deinst er niet voor terug om pseudowetenschap en andere foute of misleidende informatie aan te wenden om zo haar aanhang te overtuigen van bepaalde standpunten. Zoals we reeds hebben gezien, zijn ze zelfs bereid om natuur te vernietigen om dit doel te bereiken, zoals gebleken is met de vernieling van het GMO-tarweveld in Australië (zie hierboven).

Kernenergie

Greenpeace verspreidt voornamelijk negatieve propaganda rond kernenergie, en gebruikt hiervoor maar al te graag verouderde studies die al lang werden weerlegd[62]. Voor de gemiddelde Greenpeace-activist, die meestal toch geen verstand heeft van wetenschap, klinkt het natuurlijk allemaal wel erg geleerd en geloofwaardig. Zelfs Patrick Moore, één van de oprichters van Greenpeace die in 1980 uit de organisatie is gestapt, uit nu enorm veel kritiek op de organisatie en haar pseudowetenschappelijke standpunten rond kernenergie[63][64][65]. In feite heeft Greenpeace geen idee waar kernenergie over gaat, het enige wat ze erover (willen) weten is dat ze ertegen zijn om redenen die ze eveneens zelf niet begrijpen[66].

De ware intenties van Greenpeace, namelijk het werven van fondsen door onnodige angst te zaaien, kwamen dan ook aan de oppervlakte wanneer er per ongeluk een onafgewerkte versie van hun brochure openbaar werd gemaakt. Deze brochure bevatte exact de volgende tekst[67]:

In the twenty years since the Chernobyl tragedy, the world's worst nuclear accident, there have been nearly [FILL IN ALARMIST AND ARMAGEDDONIST FACTOID HERE]

De brochure moest waarschuwen voor de "vluchtige en en gevaarlijke bron van energie" die kernenergie volgens Greenpeace wel zou zijn. Greenpeace reageerde met de bewering dat het slechts een "grap" was, maar de gelekte brochure ligt niettemin helemaal in lijn met hun houding en acties in het algemeen.

Tevens moest Greenpeace een advertentie voor fondswerving terugtrekken nadat bleek dat deze gebaseerd was op niets dan misleidende leugens. Zo werd er in de advertentie beweerd dat 2000 mensen zouden sterven aan stralingen van Sellafield in de komende 10 jaar, wat totaal uit de lucht gegrepen bleek te zijn. De advertentie had een kind getoond dat helemaal niet was blootgesteld aan stralingen, maar wel zo werd voorgesteld. Tevens beweerde Greenpeace dat de nucleaire industrie "de intentie heeft om stralingen en massadestructie over de hele wereld te verspreiden", wat natuurlijk al helemaal van de pot gerukt is en duidelijk wijst op paranoia zoals die van de aluhoedjes en andere complotdenkers.

De reactie van Greenpeace zelf? Ze kwamen, zoals gewoonlijk, weer helemaal uit de lucht gevallen, om zich dan vervolgens te vergrijpen aan de drogreden "science has been wrong before". Ze lijken te willen bewijzen dat hun pseudowetenschap wel juist moet zijn, omdat men in het verleden ook beweerde dat tabak onschadelijk was terwijl het nadien toch schadelijk bleek te zijn. Dit is tevens een red herring omdat tabak helemaal niets met de vermeende straling te maken heeft. Zulke misleidende argumenten worden wel vaker gebruikt door pseudowetenschappers, kwakzalvers en complotdenkers om hun pseudotheorieën meer legitiem te doen lijken dan ze zijn. Uiteindelijk moest Greenpeace 29000 pond betalen; dat is geld van donaties dat ze hadden kunnen aanwenden voor de bescherming van het milieu in plaats van misleidende advertenties[68].

De verwijzing naar Greenpeace als een betrouwbare bron in een discussie over kernenergie is dan ook een overtreding van de Wet van Okuu.

Genetisch gemanipuleerde organismen

Greenpeace verzet zich sterk tegen genetisch gemanipuleerde organismen, oftewel afgekort GGO of GMO. De DNA recombinatie-methode staat toe om op meer effectieve wijze landbouw te bedrijven, waardoor er enerzijds meer voedsel kan worden geproduceerd om zo wereldhonger terug te dringen, en anderzijds minder landbouwgrond nodig is wat dan weer beter is voor het milieu. Hoewel de veiligheid van GMO meermaals wetenschappelijk bewezen is[69], voert Greenpeace oppositie ertegen met allerhande pseudowetenschappelijke beweringen[70]. Ze beweren dat de veiligheid van GMO-voeding niet voldoende onderzocht is, maar vernietigden wel geregeld GMO-velden die net omwille van onderzoeksredenen werden gekweekt[71] (zie boven).

Volgens Greenpeace is de "Striacosta albicosta" een nieuwe plantenplaag veroorzaakt door genetisch gemanipuleerd graan. Dit werd wetenschappelijk weerlegd, en de oorzaak ligt bij tal van factoren zoals het verminderd gebruik van pesticiden, klimaatverandering, enz...[72] Het is natuurlijk makkelijk om campagne te voeren tegen het gebruik van pesticiden op gewassen, om dan verantwoordelijkheid voor de gevolgen hiervan ook van je af te schuiven en snel eventjes GMO de schuld te geven. De plantenplaag is tevens niet nieuw, wat Greenpeace ook mag beweren, en was reeds een goede eeuw geleden een probleem. Ook de bewering dat de plaag zich vroeger tot lokale regio's beperkte is onzin, aangezien de problemen zich reeds op grote schaal voordeden in 1962. 

Tevens waren de pseudowetenschappelijke campagnes van Greenpeace, samen met de kwakzalverij van Vandana Shiva, medeverantwoordelijk voor het incident van 8 augustus 2013 in de Filippijnen, waarbij vandalen een veld van "Gouden rijst" vernietigden Gouden rijst is is een rijstras ontwikkeld met behulp van genetische manipulatie, bedoeld om kinderen te helpen die leiden aan een vitamine A-tekort[73]. Zodoende sterven kinderen (of worden ze blind) als gevolg van de onnodige bangmakerij van pseudowetenschappelijke organisaties die vaak financiële banden hebben met de biovoedingsindustrie.

Greenpeace maakt vaak gebruik van het antikapitalistische discours om aan te klagen dat Monsanto schijnbaar een monopolie op planten biotechnologie zou hebben. Dit is onjuist, hoewel de plantenbiotechnologie wel in slechts zes grote bedrijven geconcentreerd zit. Dit is echter geen factor om te bepalen of GMO al dan niet veilig en gezond is voor consumptie. De betrouwbaarheid van bepaalde bedrijven kan niet louter worden gemeten aan hun aantallen binnen een welbepaalde sector, behalve natuurlijk in de fantasie van complotdenkers die in alles vermeende verbanden zien.

Het feit dat de plantenbiotechnologie in slechts een klein aantal bedrijven geconcentreerd is, is in feite voornamelijk het gevolg van de acties van Greenpeace en gelijkaardige pseudowetenschappelijke bewegingen die anti-GMO-propaganda voeren. Ondanks de grote hoeveelheid bewijzen dat GMO veilig is voor consumptie, blijft Greenpeace steeds nieuw bewijs eisen dat de technologie niet gevaarlijk is. Hoewel het hier slechts om een schijnvraag ging, heeft dit de procedure en reglementering omtrent GMO's zodanig duur gemaakt dat enkel nog grote en kapitaalkrachtige bedrijven GMO's op de markt kunnen brengen.

Elke actie van Greenpeace tegen GMO-technologie versterkt dus enkel de positie van Monsanto, en verkleint de kans dat nieuwe bedrijven mee in de sector stappen - waardoor Greenpeace op haar beurt opnieuw kan klagen over de monopoliepositie. Aangezien het antikapitalismediscours tegenwoordig niet meer bij iedereen aanslaagt, besloot Greenpeace dan maar om alarmistische en pseudowetenschappelijke propaganda te voeren over de vermeende toxische stoffen en risico's voor de volksgezondheid[74].

Opmerkelijk is dat Greenpeace zelfs haar steun heeft gegeven aan March Against Monsanto[75], een beweging van complotdenkers die niet enkel gekant is tegen GMO en Monsanto, maar ook antivaccinatiepropaganda en complottheorieën en kwakzalverij omtrent kanker verspreidt, en zelfs gelooft in homeopathie, morgellons en chemtrails. Voor Greenpeace zijn duidelijke alle middelen goed om hun slag thuis te halen, zelfs al betekent dit dat ze reclame moeten maken voor organisaties die levensgevaarlijke pseudowetenschap propaganderen. Want loop naar de hel met jouw feiten die de realiteit weerspiegelen!

Hypocrisie

Van een organisatie zo radicaal als Greenpeace, zou je verwachten dat ze zich ook inzetten tegen de échte problematiek van dieren die worden mishandeld voor de verheerlijking van pseudowetenschappelijke behandelingen. Volgens hun website is het antwoord op dolfijntherapie als volgt: "0 results"[76].

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. http://www.codexalimentarius.org/members-observers/observers/detail/en//c/14617/
 2. http://rationalwiki.org/wiki/Greenpeace
 3. http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/greenpeace/2013/GPI-AnnualReport2012.pdf
 4. http://luna.pos.to/whale/gen_art_green.html
 5. http://www.greenpeace.org/international/en/about/faq_old/questions-about-greenpeace-in/
 6. http://www.casinoinside.ro/?p=9863&lang=en
 7. http://www.bic.searca.org/news/2002/sep/phi/08b.html
 8. http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/3677841/2014/06/24/Vliegende-baas-Greenpeace-biedt-excuus-aan-en-pakt-voortaan-de-trein.dhtml
 9. http://www.larouchepub.com/eiw/public/1997/eirv24n04-19970117/eirv24n04-19970117_069-infiltrator_rips_the_mask_from_g.pdf
 10. https://www.facebook.com/dehoaxwijzer/photos/a.199040723565923.53719.199019156901413/665183460284978/
 11. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/fraude/fraudecadeaubon500voorikea
 12. http://www.hoaxwijzer.be/hoaxes/hoaxtrucom500europerdagtepinnenzonderkaart
 13. https://likeendeelwinactiesoplichtersmeldpunt.wordpress.com/2016/08/24/links-naar-misleidende-win-en-like-paginas-op-facebook/
 14. http://www.hoaxwijzer.be/fraude/hoax-cadeaubonvan200voormcdonalds
 15. http://www.hoaxwijzer.be/fraude/fraudecadeaubon500voorikea
 16. http://www.hoaxwijzer.be/hoaxes/hoaxtrucom500europerdagtepinnenzonderkaart
 17. http://www.hoaxwijzer.be/hoaxes/hoaxdeoverheidis2500verschuldigdaanelkenederlandseburger
 18. http://www.hoaxwijzer.be/fraude/fraudeziewieerjouwfacebook-profielbekijkt
 19. https://www.facebook.com/dehoaxwijzer/photos/a.424791597657500.1073741828.199019156901413/802318419904814/
 20. https://www.facebook.com/dehoaxwijzer/photos/a.199040723565923.53719.199019156901413/665183460284978/
 21. http://www.iea.org.uk/publications/research/canada-leaves-greenpeace-red-faced
 22. http://indianexpress.com/article/india/india-others/greenpeace-indias-fcra-registration-cancelled-govt/
 23. http://indianexpress.com/article/india/india-others/greenpeace-indias-fcra-registration-cancelled-govt/
 24. http://uk.reuters.com/article/uk-india-greenpeace-appeal-idUKKCN0T30OU20151114?feedType=RSS&feedName=worldNews
 25. http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34748994
 26. http://www.greenpeace.org/india/en/Press/Greenpeace-Indias-registration-cancelled-move-a-demonstration-of-MHAs-intolerance-for-dissent/
 27. http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34883307
 28. http://www.fbi.gov/news/testimony/the-threat-of-eco-terrorism
 29. http://www.seashepherd.org/commentary-and-editorials/2008/10/30/the-truth-about-greenpeace-and-whaling-357
 30. http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/arrests-show-attempts-to-silence-environmentalists/blog/47574/
 31. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/08/AR2009070802246.html
 32. http://www.cnn.com/2009/US/07/08/south.dakota.protest/
 33. http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-business-14184136
 34. http://in.reuters.com/article/2014/03/18/france-greenpeace-nuclear-idINDEEA2H05720140318
 35. https://twitter.com/gp_sunrise/status/380127561423925248
 36. http://rt.com/news/greenpeace-arctic-platform-shots-034/
 37. http://www.bbc.com/news/world-europe-24141667
 38. http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/russia-arrests-30-environmental-activists-during-arctic-protest-8830165.html
 39. http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/Greenpeace-responds-to-allegations-by-Russian-authorities/
 40. http://theconversation.com/can-russia-prosecute-greenpeace-protestors-over-the-arctic-sunrise-18683
 41. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1737430
 42. http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/03/greenpeace-activists-charged-piracy-russia
 43. http://www.bbc.com/news/world-europe-25504016
 44. http://www.bbc.com/news/world-europe-25504016
 45. http://www.theguardian.com/environment/2014/may/01/greenpeace-russian-arctic-oil-tanker
 46. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1955230
 47. http://www.volkskrant.nl/binnenland/politie-stopt-greenpeace-actie-tegen-russische-olietanker~a3646238/
 48. http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/Greenpeace-Arctic-30-activists-trying-to-block-Russian-Arctic-oil-tanker-in-Rotterdam-port/
 49. http://money.cnn.com/2012/07/19/news/economy/Arctic-oil/
 50. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4395572.stm
 51. http://www.theland.com.au/news/agriculture/cropping/general-news/greenpeace-gm-wheat-hazmat-suits-theatre/2268325.aspx?storypage=1
 52. http://www.biofortified.org/2011/07/greenpeace-destroy-gm-wheat-trial/
 53. http://www.abc.net.au/news/2011-07-21/greenpeace-offices-raided/2804820/?site=sydney
 54. http://www.aussmc.org/2011/07/rapid-reaction-attack-on-csiro-gm-trial-crops-experts-respond/
 55. http://gmopundit.blogspot.be/2006/08/vandalism-of-crops-by-greenpeace-in.html
 56. http://io9.com/this-greenpeace-stunt-may-have-irreparably-damaged-peru-1669728616
 57. http://io9.com/drone-footage-shows-extent-of-greenpeaces-damage-to-per-1671729403
 58. http://www.iflscience.com/environment/greenpeace-irrevocably-damages-fragile-nazca-lines-peru-during-publicity-stunt
 59. https://www.youtube.com/watch?v=RzavtWbjXow
 60. http://www.theguardian.com/world/2014/dec/10/peru-legal-action-greenpeace-stunt-nazca-lines
 61. http://www.peruthisweek.com/news-nasca-lines-argentine-police-arrest-greenpeace-activist-105206
 62. http://www.nuclearfaq.ca/ReviewofGreenpeacereport_Final.pdf
 63. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/14/AR2006041401209_pf.html
 64. http://www.independent.co.uk/voices/commentators/patrick-moore-nuclear-energy-yes-please-436399.html
 65. http://www.theage.com.au/news/opinion/greenpeace-is-wrong--we-must-consider-nuclear-power/2007/12/09/1197135284092.html
 66. http://www.theregister.co.uk/2008/10/22/fusion_greenpeace_no/
 67. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/06/01/AR2006060101884.html
 68. http://www.independent.co.uk/news/uk/greenpeace-accused-of-telling-lies-in-advert-watchdog-bans-antinuclear-image-1447196.html
 69. http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/07388551.2013.823595
 70. http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/agriculture/problem/genetic-engineering/
 71. http://scienceblogs.com/sciencepunk/2011/07/28/in-the-early-hours-of/
 72. http://phys.org/news/2012-01-scientists-refute-greenpeace-genetically-corn.html
 73. http://www.sciencemag.org/content/341/6152/1320.full
 74. http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/elke-actie-van-de-groene-beweging-versterkt-de-positie-van-monsanto/article-normal-121262.html
 75. https://www.facebook.com/MarchAgainstMonstanto/posts/1313362952015555
 76. https://www.greenpeace.org/international/?s=dolphin-assisted+therapy&orderby=relevant