Wikia

HoaxWiki

Groen

320pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Groen logo.png

De politieke partij Groen maakt gretig gebruik van misleidende beweringen, hoaxes en pseudowetenschap in haar eenzijdige propaganda om de publieke opinie te beïnvloeden.

Groen
is een Belgische linkse partij die in 1979 werd opgericht, aanvankelijk met de naam AGALEV (Anders GAan LEVen). De partij heeft pacifisme, sociale rechtvaardigheid en ecologie (duurzame ontwikkeling) als drie pijlers, maar wendt voor dat laatste echter ook pseudowetenschap aan. 

GGO/GMO

Bart Staes, fractieleider van Groen in het Europese Parlement is een fel tegenstander van GMO-gewassen (genetisch gemanipuleerde organismen). Aangezien wetenschappelijk onderzoek omtrent GMO overweldigend heeft aangetoond dat genetisch gewijzigde gewassen geheel veilig zijn voor consumptie, en tevens duurzaam zijn voor het milieu, maakt Staes grotendeels gebruik van pseudowetenschap enerzijds en ongefundeerde emotionele argumenten anderzijds. Dit geldt eveneens voor de irrationele oppositie tegen de onkruidverdelger glyfosaat[1], beter bekend met de productnaam RoundUp van Monsanto, waarvan de veiligheid nochtans een brede wetenschappelijke consensus geniet.

Volgens Staes zou GMO mee aan de basis liggen van de bijensterfte[2], een hoax die nochtans enkele jaren geleden al is weerlegd[3]. Tevens beweert hij dat GMO-landbouw en duurzame landbouw niet samengaan[4], waarbij alle feiten worden genegeerd die erop wijzen dat biotechniek net meer duurzaam is gebleken dan biologische landbouw. Het zou dus eerder logisch zijn als een partij zoals Groen, die duurzaamheid aanhangt, de wetenschap van genetische manipulatie zou ondersteunen in plaats van deze te demoniseren. Zelfs angstverspreiding over de gevolgen van GMO op de gezondheid behoort tot het arsenaal van pseudowetenschappelijke beweringen[5], waarbij weerom de internationale wetenschappelijke consensus wordt genegeerd dat GMO-gewassen geheel veilig voor consumptie zijn[6].

Kernenergie

De partij Groen schijnt last te hebben van een stralingsfobie, en vervalt dan ook bijzonder regelmatig in een irrationele angst voor kernenergie. Ondanks het feit dat dit één van de meest milieuvriendelijke én veilige vormen van energie is, wordt kernenergie door Groen verworpen op basis van emotionele en pseudowetenschappelijke argumenten. Om die emotie nog verder aan te sterken, maken ze graag geruik van het angstaanjagende woord "scheurtjescentrale" om te verwijzen naar enkele Belgische kerncentrales. Telkens als er iets misloopt met een kerncentrale is dit meteen voorpaginanieuws, mede omwille van de ophitsing door Groen, ongeacht de daadwerkelijke impact ervan[7][8]. Vermeldingen dat "Doel 3 is stilgevallen" mogen dan lijken alsof er een kernramp dreigt, in werkelijkheid bewijst het enkel maar dat het veiligheidssysteem wel degelijk zijn werk doet. In vele gevallen bevinden de technische problemen zelfs niet eens in het nucleaire gedeelte van de centrale[9], maar dat weerhoudt activisten er niet van om toch irrationele angst te verspreiden[10][11].

Groen verspreidt maar al te graag onbewezen complottheorieën over Electrabel, en net zoals de doorsnee complotdenker verwerpen zij dan ook de conclusie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) dat de kerncentrales vodoende veilig zijn[12], want die zitten immers toch gewoon mee in het complot? In februari 2015 beweerde zowel Groen als haar Waalse zusterpartij, Ecolo, dat Electrabel opzettelijk een energieschaarste zou creëren om de regering te manipuleren, met uitspraken zoals "het dictaat van Electrabel is een feit". De partijen beweren hun vermeende conclusies te baseren op "verschillende vaststellingen" die niet in detail worden uitgelegd, behalve dat "87% van de centrales die in 2015 zullen sluiten van Electrabel zijn"[13]. Hier wordt gebruik gemaakt van een drogreden genaamd "cum hoc ergo propter hoc": correlatie impliceert geen oorzakelijkheid, oftewel "willekeurige correlatie". Er werd tot nu toe dan ook geen enkel bewijs getoond dat de correlaties, aangehaald door Groen en Ecolo, effectief een oorzakelijk verband hebben in een complot van Electrabel om opzettelijk energieschaarste te creëren. Electrabel ontkende de aantijgingen ten stelligste, en ook de bevoegde Minister van Energie bevestigde dat Electrabel de wet niet dicteert[14]. Voor de doorsnee complotdenker is zo'n ontkenning echter natuurlijk al genoeg om te geloven dat dit bewijs is van "het complot".

Andere pseudowetenschappelijke propaganda

Er bestaat bij Groen-politici de paranoïde neiging om vermeende complotten te zien in grote bedrijven. Het is dan ook opvallend dat telkens de grootste bedrijven in een bepaalde sector worden geviseerd, net zoals hoaxes over voeding altijd in grote fastfood-ketens zoals McDonalds plaatsvinden en nooit in een kleinere, mindere bekende keten. Zo wordt niet alleen Monsanto gedemoniseerd, waarvan de landbouw als "falend en gevaarlijk" wordt omschreven[15], maar ook Electrabel, het grootste energiebedrijf in België, moet eraan geloven.

Ideologie

De zogenaamde "pacifisme"-pijler van Groen blijkt vooralsnog geen hoge prioriteit te zijn, aangezien de partij steun uitspreekt voor de radicale milieuorganisatie Greenpeace[16] die allesbehalve pacifistisch is en al geregeld werd veroordeeld voor het aanbrengen van schade tijdens manifestaties, inclusief schade aan de natuur. Het is dan ook niet te verbazen dat Groen eveneens een antiwetenschappelijk standpunt inneemt betreffende kernenergie[17]. De partij propagandeert duidelijk een eenzijdig verhaal zonder enige nuancering, en kan geenszins worden beschouwd als een betrouwbare bron voor wetenschappelijke informatie. 

Jong Groen

Jong Groen, de jongerenafdeling van de partij, maakt zich eveneens schuldig aan het propaganderen van pseudowetenschap omtrent GMO[18]. Hierbij worden tal van onwaarheden aangehaald, zoals de bewering dat er geen onafhankelijk onderzoek zou zijn, en weerom beweringen dat GMO schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Hierbij is cherry picking een veelgebruikte drogreden, en worden de duizenden onderzoeken (inclusief onafhankelijke onderzoeken) die het tegendeel bewijzen geheel genegeerd. Zelfs de hoax dat GMO geen hongere opbrengst zou hebben wordt opnieuw gerecycleerd.

Tenslotte vertonen de publicaties van Jong Groen ook een schrijnend gebrek aan kritisch denkvermogen (hoewel ze van zichzelf het tegendeel beweren) en kunnen er potentieel zelfs tekenen van paranoia worden waargenomen als het gaat om biotech-bedrijf Monsanto. Zo zouden Amerikaanse politici, die eerder ooit voor Monsanto werkten (of nadien voor Monsanto begonnen te werken) klaarblijkelijk allemaal vanzelfsprekend schuldig zijn aan belangenvermenging, en vervolgens wordt er automatisch geconcludeerd dat als gevolg hiervan GMO-gewassen niet correct getest worden. Hier bestaat uiteraard geen enkel betrouwbaar bewijs voor (het enige wat wordt aangehaald zijn anekdotes), het gaat in bijna alle gevallen slechts om aannames die eerder doen denken aan paranoïde complottheorieën.

Zie ook

Referenties

 1. https://www.groen.be/stop-glyfosaat-teken-de-petitie
 2. http://www.groen.be/nieuws/urgente-actie-nodig-om-bijensterfte-te-stoppen
 3. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0001415
 4. http://www.groen.be/nieuws/ggo-landbouw-en-duurzame-landbouw-gaan-niet-samen
 5. http://www.groen.be/nieuws/eu-laat-gmo-patat-toe-ondanks-zorgen-rond-gezondheid-consumenten
 6. http://www.geneticliteracyproject.org/wp-content/uploads/2013/10/Nicolia-20131.pdf
 7. http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2730304/2016/06/10/Scheurtjescentrale-Tihange-2-automatisch-stilgevallen.dhtml
 8. http://www.knack.be/nieuws/belgie/scheurtjescentrale-doel-3-ongepland-stilgelegd-na-waterverlies/article-normal-639015.html
 9. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/1.2052273
 10. https://www.groen.be/nieuws/scheurtjescentrales-moeten-dicht-we-kunnen-duitse-alarmkreet-niet-negeren
 11. http://www.kristofcalvo.be/2016/04/21/vraag-duitse-regering-over-scheurtjescentrales-negeren-is-onbehoorlijk-bestuur/
 12. http://www.fanc.fgov.be/nl/page/nucleaireveiligheid-in-de-belgischekerncentrale-svan-doel-en-tihange/433.aspx
 13. http://www.groen.be/nieuws/electrabel-manipuleert-de-regering-en-organiseert-de-schaarste
 14. http://www.hln.be/hln/nl/31822/Dossier-Stroomtekort/article/detail/2223107/2015/02/18/Groenen-Electrabel-creeert-zelf-energieschaarste-en-manipuleert-regering.dhtml
 15. http://www.groen.be/nieuws/milieuministers-gaan-akkoord-met-trojaans-paard-voor-ggos-europa
 16. http://www.groen.be/nieuws/actievoerders-zijn-geen-criminele-bendeleden
 17. http://www.groen.be/nieuws/kernafvaltransporten-nog-een-reden-om-vast-te-houden-aan-kernuitstap
 18. http://www.jonggroen.be/content/genetisch-gewijzigd-voedsel-tikkende-tijdbom

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki