Wikia


JimmyCarterPortrait2

President Jimmy Carter.

James Earl "Jimmy" Carter Jr.
 (geb. 1 oktober 1924, Georgia) was de 39ste President van de Verenigde Staten. Hij volgde president Gerald Ford op in januari 1977, om vervolgens opgevolgd te worden door Ronald Reagan in januari 1981. Hij was een Democratische president.

LevensloopEdit

Jimmy Earl Carter Jr. was geboren op 1 oktober 1924 te Georgia, als de zoon van Jimmy Earl Carter Sr. en Bessie Lillian Gordy. In 1941 begon hij zijn studies als ingenieur aan de Georgia Southwestern College. Een jaar later ging hij studeren aan de Georgia Institute of Technology, en in 1943 werd hij toegelaten aan de marine-academie. In 1946 studeerde hij af, en kort nadien huwde hij met Rosalynn Smith. Vanwege zijn job bij de marine woonde het koppel in de daaropvolgende jaren in verschillende staten, zoals Virginia, Hawaii, Connecticut en Californië. In 1953 had hij kunnen werken aan de nucleaire onderzeeër USS Seawolf, maar in dat jaar overleed zijn vader en besloot hij terug huiswaarts te keren om de notenboerderij draaiende te houden.

In 1962 stelde Carter zich kandidaat voor een zetel in de senaat van de staat Georgia. Hij won de verkiezingen en zetelde als senator van 1963 tot 1967, nadat hij in 1964 werd verkozen voor een tweede termijn. In 1966 stelde hij zich kandidaat voor de gouverneursverkiezingen van Georgia, maar hij verloor de Democratische voorverkiezingen. Hij keerde terug naar zijn boerderij maar stelde zich in 1970 opnieuw kandidaat. Tijdens deze campagne zocht hij naar de stemmen van zowel de Afro-Amerikaanse gemeenschap, als van de racistisch-gezinde kiezers. Hij won de verkiezingen, maar na zijn aantreden als gouverneur in 1971 stelde Carter zich voornamelijk op als tegenstander van het racisme[1]. Hij was gouverneur van Georgia tot 1977. 

In 1976 stelde hij zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Men achtte toen dat hij weinig kans had om te winnen aangezien hij relatief onbekend was als politicus. Het Watergateschandaal van de Republikeinse president Richard Nixon was echter nog vers in het geheugen bij de bevolking, en de reputatie van Carter als een "outsider" - zonder al te veel connecties met Washington DC - heeft wellicht in zijn voordeel gespeeld om vooralsnog de verkiezingen te winnen, met Walter Mondale als zijn "running mate"[2]

PresidentschapEdit

Carter trad aan als president in 1977, in een turbulente periode van inflatie en recessie. Ondanks het feit dat hij geen vat had op deze omstandigheden, wordt hij door hedendaagse Republikeinen vaak beschouwd als een voorbeeld van "gefaald links", en wordt hij zelfs vergeleken met Barack Obama in een poging om die laatste in een negatief daglicht te stellen[3]. Nochtans erfde Carter veel economische en financiële problemen van zijn Republikeinse voorgangers, vooral Richard Nixon, zoals een aanzienlijk begrotingstekort ten gevolge van de Vietnamoorlog. Tijdens de Oliecrisis van 1979 liet Carter zonnepanelen installeren op het Witte Huis en verkoos hij om een trui aan te doen in plaats van de verwarming hoger te zetten[4]

Carter was een vredelievend president die oorlog trachtte te voorkomen. Wanneer de Sovjet-Unie besloot om Afghanistan binnen te vallen in 1979, reageerde hij met een boycott van de Olympische Spelen van 1980 in Moskou. Dit resulteerde echter niet in een terugtrekking van Sovjet-troepen uit Afghanistan[5]. Carter wist wel een aantal conflicten in het Midden-Oosten te bemiddelen, wat resulteerde in de zogenaamde Camp David-akkoorden[6].

Zijn laatste jaar als president werd echter overschaduwd door de Iraanse gijzelingscrisis. In 1953 had de CIA een coup gepleegd in Iran, en de democratisch verkozen seculiere Mohammad Mossadeq vervangen door de Sjah ("koning"). Diens dictatoriale bewind werd jarenlang gesteund door de VS, tot aan de Iraanse Revolutie van 1978-1979[7]. Carter had besloten niet in te grijpen tijdens de volksopstand tegen de monarchie van de Sjah, die van de troon werd verstoten en verbannen. In 1979 kreeg de Sjah wel politiek asiel en medische behandeling in de VS, wat een aantal Iraanse militanten ertoe aanzette om de Amerikaanse ambassade in Teheran te bezetten. 

De Iraanse militanten gijzelden 52 Amerikanen in de ambassade, en eisten de uitlevering van de Sjah voor zijn rechtzaak en executie. Zelfs wanneer, later dat jaar, de Sjah de VS had verlaten om in Egypte te sterven, bleef de gijzelingscrisis voortduren. De gijzeling duurde in totaal maar liefst 444 dagen (ongeveer 14 maanden) en had wellicht een grote invloed op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1980, die Carter verloor van de Republikein Ronald Reagan. Op 19 januari 1981 werd er eindelijk een akkoord bereikt tussen de VS en Iran, en werden de zogenaamde Algiers-akkoorden getekend[8]. De volgende dag, op 20 januari 1980, werden de Amerikaanse gijzelaars vrijgelaten, en dit slechts een aantal minuten na het aftreden van Carter en de benoeming van Reagan als nieuwe president.

Volgens een complottheorie zouden leden van de verkiezingscampagne van Reagan er opzettelijk voor gezorgd hebben dat de gijzelaars pas op 20 januari 1981 zouden worden vrijgelaten.  De reden hiervoor zou zijn dat de aanslepende crisis de populariteit van Carter zou ondermijnen, wat de kans voor Reagan zou vergroten om de presidentsverkiezingen te winnen. In ruil voor deze vermeende "geheime overeenkomst" zou Reagan er nadien voor gezorgd hebben dat Amerikaanse wapens via Israel werden bezorgd aan Iran (de Iran-Contra-affaire), dat op dat moment werd aangevallen door Irak onder Saddam Hoessein.

Een officieel onderzoek wees uit dat er geen bewijs was om de aannames van deze complottheorie te onderbouwen[9], en er is geen reden om de complottheorie ernstig te nemen[10]. Reagan had immers de vrijlating van de gijzelaars eerder kunnen laten plaatsvinden, wanneer hij de verkiezingen al definitief gewonnen had in november 1980. Het zou tevens onverstandig geweest zijn om de vrijlating amper minuten na zijn aantreden te laten plaatsvinden, als hij wou voorkomen te worden verdacht van enige betrokkenheid. 

UFO-incidentEdit

In 1969, twee jaar voordat Carter gouverneur van Georgia werd (en acht jaar voordat hij president werd), zou hij een vliegend object hebben gezien dat hij beschreef als helder wit, zo helder als de maan, waarna het dichterbij kwam maar stopte achter een aantal dennenbomen, en veranderde van kleur naar blauw, rood en tenslotte terug wit. Daarna vloog het object verder weg om uiteindelijk weer te verdwijnen. Er waren op dat moment nog andere mensen aanwezig die de UFO ook hadden opgemerkt. Pas vier jaar later, in september 1973, zou Carter de UFO-waarneming melden aan het International UFO Bureau in Oklahoma[11].

In 1976 vond een onderzoek plaats naar het incident. Hieruit bleek dat de meeste ondervraagde aanwezigen die de UFO hadden gezien, zich het incident niet meer herinnerden of het niet belangrijk vonden. Een mogelijke verklaring voor de waarneming was dat Carter de planeet Venus zou hebben gezien[12] (die op dat moment heel helder zichtbaar was), of eventueel de halo errond[13]. Volgens Carter kon het Venus echter niet geweest zijn, omdat hij als amateurastronoom wist hoe die eruit zag. Hij ging ervan uit dat hij een militair luchtvaartuig had gezien, al maakte het object geen geluid zoals een helicopter dat zou doen[14].

Carter merkte op dat hij niet geloofde dat de UFO afkomstig was van buitenaardse wezens, of dat aliens de aarde hadden bezocht[15]. Hij beweerde eveneens geen kennis te hebben van een doofpotoperatie van de overheid omtrent buitenaardse bezoeken, en zei dat de geruchten dat de CIA weigerde informatie over UFO's te verstrekken onwaar zijn. Tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 1976 beloofde hij alle informatie over UFO-meldingen openbaar te maken indien hij werd verkozen als president[16]. Als president heeft hij echter nooit onthullende informatie openbaar gemaakt, omdat dit complicaties op gebied van defensie met zich zou meebrengen, en bovendien een gevaar voor de nationale veiligheid zou betekenen[17]. Volgens ufologen is Carter's terughoudendheid vanzelfsprekend bewijs dat aliens de aarde bezoeken, maar in de realiteit impliceert dit dat de meeste UFO-waarnemingen wellicht meldingen zijn van militaire luchtvaartuigen die deel uitmaken van (geheime) legerprojecten. 

HoaxesEdit

 • Carter genas zijn kanker met medische cannabis[18]
 • Carter zei dat, als je de armen niet wil helpen met je belastingsgeld, je beter stopt met te beweren dat je een land wil dat is gebaseerd op Christelijke waarden[19]

Complottheorieën Edit

 • Volgens complotdenker David Icke is Carter een buitenaards wezen, meer bepaald een kwaadaardige Reptilian in menselijke gedaante[20].
 • Volgens de ufologie zou de Verenigde Staten een geheime overeenkomst hebben afgesloten met de Grey aliens in 1954. Deze fictieve overeenkomst, genaamd de Edwards Agreement, zou om de negen jaar moeten worden hernieuwd, en dit zou onder het presidentschap van Carter dan moeten gebeurd zijn in 1981 indien dit voor 20 januari viel.

Zie ookEdit

Bronnen Edit

Referenties Edit

 1. https://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/inaugural_address.pdf
 2. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C01EEDD153FE334BC4E52DFB166838D669EDE
 3. http://rationalwiki.org/wiki/Jimmy_Carter
 4. http://www.huffingtonpost.com/2009/01/27/white-house-solar-panels_n_160575.html
 5. https://books.google.be/books?id=ywy9aslk3M8C&pg=PA100&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 6. http://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/campdavid/index.phtml
 7. http://www.thenewamerican.com/culture/history/item/4690-iran-and-the-shah-what-really-happened
 8. http://www.parstimes.com/history/algiers_accords.pdf
 9. http://fas.org/irp/congress/1991_cr/h911104-october2.htm
 10. http://www.danielpipes.org/1654/the-october-surprise-theory
 11. http://www.nicap.org/waves/CarterSightingRptOct1969.pdf
 12. http://www.debunker.com/texts/carter_ufo.html
 13. http://www.clearskies.se/Venus%20halo%20&%20Earthshine.htm
 14. https://web.archive.org/web/20070908230001/http://www.theskepticsguide.org/skepticsguide/podcastinfo.asp?pid=105
 15. http://www.gq.com/story/jimmy-carter-ted-kennedy-ufo-republicans
 16. http://www.slate.com/blogs/the_vault/2013/10/09/jimmy_carter_the_president_s_letter_on_the_voyager_probe.html
 17. http://www.history.com/this-day-in-history/carter-files-report-on-ufo-sighting
 18. http://www.snopes.com/jimmy-carters-cancer-cured-marijuana/
 19. http://www.snopes.com/politics/quotes/carterpoor.asp
 20. https://books.google.be/books?id=pPC_yNQew98C&pg=PT679&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki