Wikia

HoaxWiki

Misvatting

320pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
20th-century-hoax.png

Met de opkomst van het internet in de 20ste eeuw komen, ondanks de grote hoeveelheid beschikbare informatie, misvattingen en hoaxes vaker voor dan ooit tevoren.

Een misvatting is een verkeerd begrip hebben over een welbepaald onderwerp[1]. Dit kan al dan niet berusten op een misverstand, en is vaak de oorzaak van hoaxes die goedbedoeld in circulatie worden gebracht via kettingmails op het internet. In sommige gevallen kunnen ook bepaalde vormen van pseudowetenschap worden beschouwd als een misvatting, maar in tegenstelling tot kwakzalverij en complottheorieën berust dit niet op opzettelijke misleiding of paranoia.

In de meeste gevallen blijft een misvatting bestaan omdat men het onderwerp niet eerder in vraag heeft gesteld, en vaak is men bereid die misvatting los te laten wanneer men wordt geconfronteerd met de juiste informatie - wat niet het geval is met complottheorieën en kwakzalverij. Misvattingen betreffen dan ook veeleer dagdagelijkse onderwerpen, en niet zozeer obscure zaken zoals complottheorieën over chemtrails, Illuminati, New World Order en Reptilian aliens.

Hieronder volgt een (onvolledige) lijst van veel voorkomende dagdagelijkse misvattingen.

Kunst en cultuurEdit

Voeding en kokenEdit

 • Voeding die wordt gekookt met alcohol (zoals bv. wijn) zijn niet volledig alcoholvrij. Er blijft nog 25% van de toegevoegde alcohol over na een uur bakken of sudderen, en nog 10% na twee uur. De alcohol die je effectief consumeert tijdens zo'n maaltijd is echter zo laag dat het zelden of nooit zelfs nog maar de minste vorm van dronkenschap zou kunnen veroorzaken[2][3].
 • Sushi betekent niet "rauwe vis", en niet alle sushi-gerechten bevatten rauwe vis. De naam sushi verwijst naar eender welk gerecht dat rijst bevat gezuurd met rijstazijn. Hoewel rauwe vis daar vaak deel van uitmaakt is dat niet noodzakelijk altijd het geval[4][5]
 • Het "gelukskoekje" of "fortune cookie", dat vaak wordt geassocieerd met Chinese restaurants in de Verenigde Staten, is helemaal geen traditie die afkomstig is van China. Het concept werd uitgevonden door Japanners die het naar de VS brachten[6]. Zulke koekjes zijn heel zeldzaam in China, waar ze eerder worden beschouwd als een symbool van de Amerikaanse keuken[7].

Wetgeving en misdaadEdit

 • Het is niet nodig om 24 uur te wachten vooraleer je een verontrustende verdwijning kan melden aan de politie. Indien er aanwijzingen zijn van geweld of een andere abnormale afwezigheid, is het belangrijk om dit meteen te melden zodat het onderzoek zo snel mogelijk van start kan gaan[8]. Dit geldt niet enkel voor de Verenigde Staten, maar ook voor tal van andere landen zoals Australië[9], het Verenigd Koninkrijk[10], Nederland[11] en België[12].

Literatuur, film en muziekEdit

 • "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it" - dit citaat is niet afkomstig van Voltaire, maar wel van Evelyn Beatrice Hall[13].
 • "To learn who rules over you, simply find out whom you are not allowed to criticize." - dit citaat wordt vaak gebruikt in een poging om antisemitisme te rechtvaardigen. Het is echter niet afkomstig van Voltaire, maar van de Neonazi-auteur Kevin Strom[14].
 • "It's life, Jim, but not as we know it" - dit citaat is niet afkomstig van Leonard McCoy, de dokter in de originele Star Trek TV-serie, en deze woorden werden nooit uitgesproken. Wel heeft Spock de zin "not life as we know it" uit gesproken in de aflevering "The Devil in the Dark". Het valse citaat is afkomstig van een lied uit 1987 genaamd Startrekkin', waar het werd toegeschreven aan Spock[15].
 • "Beam me up, Scotty" - dit citaat wordt toeschreven aan Captain James T. Kirk in de originele Star Trek TV-serie, maar deze specifieke woorden in die specifieke volgorde werden nooit uitgesproken in de serie. Wel waren er heel wat varianten, zoals "Energize", "Beam me aboard," "Beam us up home," of "Two to beam up,". Het citaat "Beam us up, Scotty" werd uitgesproken in Star Trek: The Animated Series en "Scotty, beam me up" werd gesproken in de film Star Trek IV: The Voyage Home[16].
 • "Luke, I am your father" - dit citaat wordt toegeschreven aan Darth Vader in de film Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back, maar de juiste verwoording is[17]:
  • Darth Vader: Obi-Wan never told you what happened to your father.
  • Luke Skywalker: He told me enough! He told me you killed him!
  • Darth Vader: No. I am your father.
  • Luke Skywalker: No... that's not true! That's impossible!
 • "Edelweiss" is niet het nationale volkslied van Oostenrijk, maar een lied speciaal geschreven voor de film The Sound of Music. Het echte nationale volkslied van Oostenrijk is "Land der Berge, Land am Strome"[18].

GeschiedenisEdit

 • De Romeinse keizer Nero was geen muziek aan het spelen op de fiddle (een soort viool) terwijl de stad Rome in brand stond. De fiddle was bovendien pas uitgevonden in de 10de eeuw n.C., en was in de legende wellicht een anachronisme voor de lier. De schrijver Tacitus merkt op dat het verhaal van Nero die op zijn lier speelde tijdens de brand slechts een gerucht is. De keizer was bovendien niet verantwoordelijk voor het aansteken van de brand, omdat hij zich op dat moment in Antium bevond. Wanneer hij het nieuws van de ramp vernam keerde hij meteen terug naar Rome, waar hij hulpacties op touw zette die hij bovendien met zijn eigen fondsen financierde[19]. Wanneer het volk een zondebok zocht om de schuld te geven van de brand, circuleerden er echter geruchten dat men Nero verantwoordelijk hield. Om die verdenking van zichzelf af te wenden, gaf hij de Christenen de schuld van de brand[20].
 • Het woord "fuck" is niet afkomstig uit het Angelsaksisch Engeland van de 7de eeuw n.C. als een acroniem voor "Fornication Under Consent of King" of "For Unlawful Carnal Knowledge"[21]. Het moderne Engels werd niet gesproken voor de 16de eeuw n.C., en woorden zoals "fornication" of "consent" bestonden niet in het Engels voordat de invloed van de Anglo-Noormannen begon in de 12de eeuw n.C. De oudste vorm van het Engelse woord "fuck" dateert van 1475 met de spelling "fuccant". Dit woord is van proto-Germaanse oorsprong, en als dusdanig gerelateerd aan het Nederlandse "fokken", Duitse "ficken" en en het Noorse "fukka"[22][23][24].
 • De opgestoken vinger als een symbool voor "fuck you" is niet afkomstig van de Slag bij Azincourt in de 15de eeuw n.C., als een corruptie van "pluck yew", omdat alle vingers behalve de middelvinger van de Engelse boogschutters werden afgehakt. Het beledigende gebaar met de middelvinger, genaamd "digitus impudicus" in het Latijns, is al zo'n 2000 jaar oud en afkomstig van het oude Rome[25][26]
 • Hoewel de gemiddelde levensverwachting in de middeleeuwen lager was dan die van nu, betekent dat niet dat de gemiddelde mens oud was en stief rond zijn dertigste[27]. De gemiddelde levensverwachting is relatief laag omdat de berekening ervan wordt beïnvloed door de hoge kindersterfte. Eenmaal iemand zijn kindertijd goed had overleefd, was de levensverwachting weer veel hoger. Zo kon een man van 21 in middeleeuws Engeland verwachten dat hij gemiddeld zo'n 64 jaar oud zou worden[28]. De hogere levensverwachting in onze huidige maatschappij is ook het gevolg van de vooruitgang in de geneeskunde, waardoor ziektes nu beter te behandelen zijn met een grotere kans op genezing, terwijl diezelfde ziekte in de middeleeuwen sneller tot de dood zou hebben geleid zelfs al was de patiënt niet zo oud. Vaccinatieprogramma's dragen eveneens bij aan de terugval in overlijdens, zowel bij kinderen als bij volwassenen.
 • De Vikingen droegen geen helmen waarop hoorns waren geplaatst[29]. Het idee van zo'n helm is afkomstig van de opera Der Ring des Nibelungen van Richard Wagner[30].
 • Europeanen in de middeleeuwen geloofden niet dat de aarde plat was. Zelfs in de Griekse oudheid was het voor Plato en Aristoteles reeds bekend dat de aarde rond is, en dit is met de opkomst van de Rooms-katholieke Kerk niet veranderd. Ten tijde van Christopher Columbus was er geen discussie over de vorm van de aarde, maar wel over de grootte: zijn probleem met het vinden van steun voor zijn reizen was niet omdat men geloofde dat de aarde plat was, maar dat die groter was dan wat hij postuleerde. Hierdoor zou de reis naar Azië dus langer duren dan gehoopt, een bezorgdheid die op zich gegrond gegrond was: indien het Amerikaanse continent niet had bestaan, zouden zijn voorraden onvoldoende zijn geweest om de tijd en afstand naar Azië te overbruggen[31][32].
 • Napoleon Bonaparte was niet klein van gestalte. Hij was zelfs groter dan de gemiddelde Fransman[33][34]. Na zijn overlijden in 1821 werd zijn grootte geregistreerd als 1,69m[35][36]. Zijn gekende bijnaam, "Le Petit Caporal" (de Kleine Corporaal) was vermoedelijk bedoeld als een uitdrukking van affectie[37]. Aangezien de leden van Bonaparte's lijfwacht werden geselecteerd op hun grootte, is het mogelijk dat hij vaak "klein" leek in hun aanwezigheid en dat de misvatting hierdoor is ontstaan[38].
 • Albert Einstein was in zijn schooltijd niet gebuisd voor wiskunde[39][40]. Wel was hij gebuisd voor zijn eerste poging op het toegangsexamen van de technische hogeschool van Zürich in Zwitserland in 1895. Hij was op dat moment echter twee jaar jonger dan zijn medestudenten en behaalde bijzonder goede punten op gebied van wiskunde en wetenschap[41].
 • "Houston, we have a problem" - dit citaat wordt toegeschreven aan Jim Lovell, de commandant van Apollo 13, maar hij heeft dit nooit op deze manier uitgesproken. Dit werd wel gezegd door Tom Hanks in de film Apollo 13[42] maar in werkelijkheid ging het als volgt[43]:
  • 55:55:20 – Swigert: "Okay, Houston, we've had a problem here."
  • 55:55:28 – Lousma: "This is Houston. Say again please."
  • 55:55:35 – Lovell: "Houston, we've had a problem. We've had a main B bus undervolt."

SportEdit

 • De zwarte gordel of "black belt" in de vechtkunst verwijst niet noodzakelijk altijd naar de hoogst haalbare graad of naar een andere expertgraad. De zwarte gordel werd geïntroduceerd in de jaren 1880 door Jigoro Kano, de stichter van Judo, en was bedoeld om bekwaamheid op vlak van alle basistechnieken van de sport aan te geven[44]. In een aantal vechtsporten is het mogelijk om nog verder te promoveren dan de zwarte gordel, en wordt er gewerkt met alternerende kleuren, en in sommige gevallen is de rode gordel een symbool voor de hoogste rank. In nog andere gevallen is de zwarte gordel niet het einde, maar het begin van de gevorderde rank, en zodoende zijn er nog onderverdelingen binnen de rank van de zwarte gordel[45]. Die onderverdelingen kunnen worden gemarkeerd door insignes of strepen[46].

Wetenschap en technologieEdit

AstronomieEdit

 • Er wordt vaak beweerd dat de Chinese Muur het enige door de mens gemaakte bouwwerk is dat zichtbaar is vanuit de ruimte. Die bewering werd nooit gemaakt door astronauten aan boord van de Apollo-missies[47], en ook voor astronauten in een baan rond de aarde is de muur nauwelijks zichtbaar[48][49]
 • De seizoenen zijn niet het gevolg van de afstand tussen aarde en zon. Hoewel er wordt beweerd dat de aarde in de zomer dichter bij de zon is, is het tegengestelde waar: de aarde is het verst van de zon verwijderd op het moment dat het zomer is in het noordelijk halfrond. De seizoenen worden wel veroorzaakt door de schuine as van de aarde, waardoor het noordelijk halfrond in de zomer gericht is naar de zon. Dit veroorzaakt de zomer en het feit dat de dagen dan langer zijn dan in januari, wanneer het noordelijk halfrond weggekanteld is van de zon. Hetzelfde geldt voor het zuidelijk halfrond, maar dan omgekeerd[50][51].
 • Een zwart gat in de ruimte zal niet vanzelfsprekend alles in haar omgeving absorberen, maar heeft dezelfde gravitatiekracht als een ander object met dezelfde massa. Indien de zon zou worden vervangen door een zwart gat met dezelfde massa, zou de baan van de planeten errond zo goed als niet worden beïnvloed[52][53].

BiologieEdit

 • Stieren worden niet agressief door de kleur rood, en het is dus ook niet de rode kleur van de mantel van de stierenvechter dat de stier aantrekt. Runderen zijn kleurenblind en de kleur rood ziet er voor hen niet uit als een felle kleur. Het is de stierenvechter die ze als een vermeende dreiging ervaren, waardoor ze agressief worden[54][55][56].
 • Struisvogels steken hun kop niet in het zand om zich te verbergen van hun vijand. Deze misvatting kent haar oorsprong wellicht bij Plinius de Oudere (1ste eeuw n.C.), die schreef dat struisvogels geloven dat ze hun hele lichaam kunnen verbergen door enkel hun kop te verbergen. Er is geen enkele aanwijzing in het gedrag van struisvogels dat die stelling bevestigt, wat het wellicht één van de oudste hoaxes ter wereld maakt[57][58].
 • De huisvlieg of kamervlieg is niet slechts een leven van 24 uur beschoren. De gemiddelde levensduur is zo'n 20 tot 30 dagen. Wel zullen de maden van een huisvlieg uitkomen binnen de 24 uur nadat ze gelegd zijn[59][60]. De eendagsvliegen daarentegen heeft vaak slechts een levensduur van enkele dagen[61][62], en sommige soorten zelfs slechts enkele minuten[63].
 • De bewering dat hommels theoretisch gezien niet in staat zouden zijn om te vliegen is een misvatting: wetenschappers hebben een goed inzicht in het vliegmechanisme en de aerodynamica van een hommel. De misvatting is ontstaan wanneer de Franse wetenschapper in de jaren 1930 postuleerde in zijn boek Le Vol des Insectes dat de hommel theoretisch gezien niet in staat zou mogen zijn om te vliegen, maar wanneer hij zich later realiseerde dat dit fout was trok hij die stelling terug in[64][65][66].
 • Zonnebloemen die in bloei staan draaien zich niet naar de positie van de zon gedurende de hele dag. Ze blijven van 's morgens tot 's avonds steeds in één richting staan: het oosten[67][68][69][70][71].

EvolutietheorieEdit

 • Het woord "theorie" in de term "evolutietheorie" impliceert niet dat er de binnen de wetenschap twijfels bestaan over dit onderwerp. In de populaire betekenis duidt het woord "theorie" een ingeving, idee of vermoeden aan, maar dit is niet het geval voor de wetenschappelijke betekenis van dat woord. Een "wetenschappelijke theorie" is gebaseerd op een aantal principes die waarneembare verschijnselen verklaren in wetenschappelijke termen[72][73]. In die zin is de term evolutietheorie dus vergelijkbaar met termen zoals relativiteitstheorie en de theorie van de zwaartekracht. Als dusdanig zijn wetenschappelijke feiten en wetenschappelijke theorieën dus geen gescheiden categorieën[74].
 • De evolutietheorie is niet een poging om de oorsprong van het leven of van het universum te verklaren[75]. De biologische evolutie beschrijft dan wel het proces dat levensvormen doormaken en waar ze vandaan komen, wat uiteindelijk teruggaat naar een gemeenschappelijke voorouder, maar de studie van de oorsprong van het leven is hier niet het ultieme doel[76]. De evolutietheorie is in de eerste plaats gericht op de veranderingen die levensvormen ondergaan tijdens opeenvolgende generaties over een bepaalde tijdspanne, nadat de levensvorm al was ontstaan[77]
 • Het menselijke ras is niet ontstaan uit één van de chimpanzee-rassen die momenteel bestaan. Mensen en chimpanzees zijn echter geëvolueerd van een gemeenschappelijke voorouder[78][79][80][81]. De meest recente gemeenschappelijke voorouder leefde zo'n 5 tot 8 miljoen jaar geleden[82]
 • Evolutie is geen proces waarbij een organisme zich ontwikkelt van een minderwaardige naar een meerderwaardige levensvorm. De evolutie van een levensvorm resulteert niet noodzakelijk altijd in een toename van de biologische complexiteit. Het is bijgevolg dus ook mogelijk dat een populatie van levensvormen evolueert naar een eenvoudiger organisme met een kleinere genoom[83][84][85].
 • Het evolutieproces van een levensvorm bevat geen "plan" om de overlevingskans van die levensvorm te vergroten[86][87]. Zo heeft de giraf geen lange nek ontwikkeld opdat het dier beter zou kunnen eten van hoge bomen. De evolutie kijkt niet naar wat er nodig is om te overleven, en reageert daar dus ook niet op; het is eerder een doelloos proces. Dieren die door het evolutieproces een lange nek hebben gekregen, zoals de giraf, zullen in een omgeving met hoge bomen makkelijker overleven dan dieren met een korte nek. De diersoorten die, omwille van zulke voordelen, beter overleven zullen bijgevolg ook makkelijker in stand gehouden worden en bijgevolg hun genen doorgeven naar de volgende generatie. De giraf kreeg dus geen lange nek omwille van hoge bomen, maar hij heeft kunnen overleven omdat hij, in tegenstelling tot andere diersoorten, zijn lange nek wist te benutten om eten te halen uit die hoge bomen[88]. De toevallige mutaties die meer voordelen hebben dan andere mutaties zullen vanzelfsprekend langer stand houden, maar dat voorkomt niet dat mutaties zonder voordelen niet kunnen of zullen ontwikkelen. De ontwikkeling van de lange nek bij de giraf is mogelijk het gevolg van seksuele selectie, waarbij de mannetjes een soort van wedstrijd hielden en het exemplaar met de langste nek werd gekozen door de vrouwtjes. Indien vooral de giraffen met de langste nek zich dan voortplanten, spreekt het voor zich dat de evolutie van hun ras zich ook met een lange nek zal voortzetten in plaats van met kortere nekken[89].

Lichaam en gezondheidEdit

 • Het kan geen kwaad om een slaapwandelaar wakker te maken. In dat geval is het mogelijk dat hij even verward en gedesoriënteerd is, maar het brengt hem geen schade toe. Een slaapwandelaar die niet wakker wordt gemaakt, daarentegen, is wel degelijk in staat om zichzelf te verwonden als hij ergens over valt of zijn evenwicht verliest[90][91].
 • Antibiotica kan geen verkoudheid genezen. Een verkoudheid is immers een virus terwijl antibiotica enkel werkt tegen bacteriële infecties. Het onnodige gebruik van antibiotica kan daarentegen wel een antibioticaresistentie veroorzaken[92][93][94][95][96].
 • Het is niet mogelijk om je lichaam te ontgiften d.m.v. een specifiek dieet ("detox-dieet"). De invloed van de voeding heeft slechts een heel beperkte invloed op het ontgiftingsproces van je lichaam, en kan geen stoffen uit je lichaam verwijderen die je lichaam zelf niet kan verwijderen. Het verwijderen van giftige stoffen gebeurt door je lever en nieren. Detox-programma's, diëten en producten zijn dus onnodig en in sommige gevallen zelfs gevaarlijk; ze dienen dan ook te worden beschouwd als een vorm van kwakzalverij[97][98][99][100][101].
 • De rimpels in je huid (bv. op je vingers) wanneer je lange tijd in het water bent, worden niet veroorzaakt door je huid die het water absorbeert[102]. De rimpels zijn het gevolg van het autonoom zenuwstelsel dat een plaatselijke vasoconstrictie (vernauwing van de bloedvaten door de nabije spieren) veroorzaakt als een reactie op de natte huid, en dit resulteert in rimpels. 
 • Het scheren van je haar (bv. je baard) zorgt er niet voor dat het haar dikker, groffer en donkerder begint te groeien, ook al lijkt dat wel zo aan te voelen. Haar dat nog niet eerder afgeschoren of geknipt werd, is dunner en fijner aan het uiteinde. Wanneer je dit afknipt of scheert, hebben de uiteinden (die dan teruggroeien) eerder de vorm van stompjes, waardoor ze dus breder zijn dan de voormalige fijnere uiteinden. De kortere haren zijn eveneens harder (minder flexibel). Dit alles creëert de indruk dat het haar dikker en groffer teruggroeit nadat het werd geschoren of geknipt[103][104][105][106]
 • Het haar en de vingernagels blijven niet nog een tijdje groeien nadat iemand overleden is. Bij een overlijden droogt de huid echter uit en krimpt het weg van waar de nagel of het haar begint. Dit geeft de indruk dat het haar en de nagels langer worden, en dus zouden groeien[107][108][109][110][111][112][113].
 • Het is niet nodig om elke dag twee tot drie liter water te drinken om gezond te blijven. De benodigde hoeveelheid per persoon hangt af van verschillende factoren zoals gewicht, kleding, hoe actief je bent, en je omgeving (warmte en vochtigheidsgraad). Het lichaam heeft uiteraard wel vocht nodig, maar dit moet niet uitsluitend afkomstig te zijn van puur water. Het kan ook afkomstig zijn van fruitsappen, thee, melk, soepen, en van voeding zoals groenten en fruit[114][115][116][117]. In de meeste gevallen is het voldoende om een halve liter per dag te drinken, bovenop het vocht dat je binnenkrijgt via de consumptie van een doorsnee maaltijd; al de rest wordt gewoon weer via de urinewegen afgescheiden, zonder dat het bijkomende voordelen voor de gezondheid heeft opgeleverd[118].
 • Suiker zorgt er niet voor dat kinderen hyperactief worden. Dubbelblind-onderzoeken toonden geen verschil in gedrag is tussen kinderen die een dieet met veel suiker en een dieet zonder suiker hebben gekregen, zelfs niet bij kinderen die gevoelig zijn aan suiker of ADHD hebben[119][120][121].
 • Vaccins veroorzaken geen autisme. Het onderzoek dat dit beweerde aan te tonen bleek achteraf onjuist te zijn en tevens het resultaat van fraude[122].
 • De mens gebruikt niet slechts 10% van zijn hersenen. Hoewel het klopt dat slechts een klein aantal neuronen in de hersenen tegelijk actief zijn, wil dit niet zeggen dat de andere neuronen (die op dat moment niet actief zijn) nooit worden gebruikt. Alle onderdelen van de hersenen zijn belangrijk, en worden op bepaalde momenten gebruikt, ook al worden niet alle onderdelen allemaal tegelijk gebruikt[123][124][125][126][127]. Bijkomend is de valse New Age-mythe dat we paranormale gaven zoals telepathie, telekinese of andere "psychische krachten" kunnen aanspreken indien we meer dan slechts 10% van onze hersenen zouden gebruiken; dit is slechts pseudowetenschap.
 • Het consumeren van melk of andere zuivelproducten veroorzaakt geen toename aan slijmen. Het is dus niet nodig om melk of andere zuivelproducten te mijden indien je een verkoudheid of de griep hebt[128][129][130][131][132][133]. Wel is het mogelijk dat het drinken van melk ervoor zorgt dat het slijm dikker en irritanter maakt, maar de hoeveelheid slijm blijft hetzelfde en je lichaam maakt niet meer slijm aan omwille van de melk. Het consumeren van bevroren zuivelproducten kan de irritatie zelfs verlichten[134].

AndereEdit

 • Computers die draaien op het Mac OS X-operating system zijn niet immuun voor virussen en malware. Het komt op die computers minder vaak voor, maar virussen en malware die specifiek voor deze computers zijn geschreven kunnen Mac-systemen wel degelijk infecteren[135][136].
 • Het afval van uitwerpselen in een toilet op een vliegtuig wordt niet door het vliegtuig in de lucht geworpen. Alle afval wordt automatisch verzameld en verwijderd nadat het vliegtuig geland is[137]. Bij oude treinen was er vroeger wel een systeem voorzien waarbij je je uitwerpselen letterlijk doorspoelde op de treinsporen, maar dit is niet langer het geval bij moderne treinen die nu eveneens met een opvangbak werken.
 • Het is een onjuist bijgeloof dat een bliksem nooit twee keer op dezelfde plaats inslaat. Een bliksem zal bij voorkeur steeds inslaan op hoger geplaatste objecten (omwille van de kleinere afstand) of goede geleiders, en er is geen reden waarom een bliksem niet meer dan eens op hetzelfde object zou kunnen inslaan. Zo slaat de bliksem gemiddeld zo'n 100 keer per jaar in op de Empire State Building in New York City[138][139].

ReligieEdit

BoeddhismeEdit

 • De historische Boeddha was niet zwaarlijvig. De "mollige Boeddha" en de "lachende Boeddha" verwijzen naar een Chinese volksheld uit de 10de eeuw genaamd Budai. In de Chinese Boeddhistische cultuur werd Budai vervolgens vereerd als een incarnatie van Maitreya, een soort van toekomstige Boeddha[140].
 • De Boeddha is geen god, waardoor Boeddhisme in principe ook geen religie of godsdienst is[141].

Christendom en JudaïsmeEdit

 • Hoewel de "verboden vrucht" in het boek Genesis vaak wordt geassocieerd met een appel, en als dusdanig ook vaak zo wordt voorgesteld in de westerse kunst, vermeldt de Bijbel nergens om welke soort vrucht het precies gaat. Ook in de oorspronkelijke Hebreewse teksten wordt enkel vermelding gemaakt van een "boom" en een "vrucht". De associatie met de appel is wellicht ontstaan door de vertaling van de "boom van de kennis van goed en kwaad" naar het Latijn. De Latijnse vertaling gebruikt immers het woord malum of mali, wat zowel "slecht" als "appel" betekent[142]
 • Jezus Christus is niet geboren op 25 december, ondanks het feit dat Kerstmis het bekende feest van zijn geboorte is[143]. De Bijbel maakt geen vermelding van deze datum, noch van een andere specifieke datum, al wordt er mogelijk wel een hint gegeven naar een datum in september. De verjaardag van Jezus Christus werd op 25 december gezet door paus Julius I in 350 n.C.[144][145]. De keuze van deze datum was mogelijk gebaseerd op die van het feest van de Annunciatie (Maria-Boodschap of Aankondiging van de Heer), precies 9 maand eerder op 25 maart, wanneer de aartsengel Gabriël een bezoek brengt aan Maria om haar te vertellen dat God haar gekozen heeft de moeder van Zijn Zoon te worden (Lucas 1:26-35). Naar alle waarschijnlijkheid zijn de data gekozen opdat de geboorte van Christus zou samenvallen met de winterzonnewende, die door verschillende prechristelijke culturen eveneens rond die datum werd gevierd[146][147]
 • De Bijbel vermeldt nergens expliciet dat Maria Magdalena een prostituée was. In het Evangelie van Lucas staat wel een beschrijving van een vrouw die de reputatie had te zondigen (wat mogelijk verwijst naar prostitutie) kort voordat Maria Magdalena voor het eerst in het verhaal wordt geïntroduceerd. In de middeleeuwen werd door de Rooms-katholieke Kerk vaak verondersteld dat de twee vrouwen één en dezelfde persoon waren, en dat Maria Magdalena dus een prostituée was voordat ze zich bekeerde tot het christendom. Er is echter geen direct bewijs van deze associatie, en de moderne census is dat Maria Magdalena hoogstwaarschijnlijk geen prostituée was. Ook de Rooms-katholieke Kerk maakt deze associatie niet meer[148].
 • De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (ook bekend als de Mormoonse Kerk) beoefent geen polygamie, hoewel dit ooit wel het geval was in de begindagen van de geschiedenis van deze kerk[149][150][151][152]. Leden van de Mormoonse Kerk die vandaag de dag polygamie beoefenen worden zelfs geëxcommuniceerd[153]. Niettemin bestaan er toch afgescheurde sektes van Mormoonse fundamentalisten die binnen hun groep alsnog polygamie beoefenen[154][155].
 • De term "X-mas" is geen moderne afkorting voor het Engelse "Christmas" (Kerstmis), noch is dit een poging om "Christus uit Kerstmis te verwijderen" ("taking Christ out of Christmas"). De X staat voor de Griekse letter Chi, de beginletter van het woord Χριστός, dat Grieks is voor "Christus". De term Xmas werd reeds in de middeleeuwen gebruikt[156].

IslamEdit

 • Het woord "jihad" betekent niet altijd "heilige oorlog". De letterlijke vertaling van het Arabische woord is "strijd", wat kan worden geinterpreteerd op twee manieren. De eerste interpretatie is "jihad bil saif" (strijd met het zwaard, ook wel de "kleine jihad" of de "uiterlijke jihad" genoemd)[157][158], die verwijst naar een strijd tegen de vijanden van Islam, en die een geweldadige of geweldloze vorm kan aannemen. De tweede interpretatie is die van de "innerlijke jihad" of "grote jihad", die verwijst naar een spirituele strijd - zoals de strijd tegen verleiding of tegen het ego - en kan naar voren komen in de vorm van onthouding zoals tijdens de ramadan[159][160][161]
 • De Koran belooft nergens dat martelaren 72 maagden zouden krijgen in de hemel. Wel wordt er melding gemaakt van "houri's", maagdelijke metgezellen voor alle mensen in de hemel (zowel martelaren als anderen) zonder dat er een specifiek aantal wordt vermeld. De bron van het verhaal van de 72 maagden is de Hadith van Jami' Tirmidhi, verzameld door Iman Tirmidhi in de 9de eeuw n.C.[162][163]. Hadiths zijn echter beweringen en daden van de profeet Mohammed zoals die worden verteld door anderen, waardoor ze niet deel kunnen uitmaken van de Koran. Moslims geloven niet in eender welke Hadith, vooral niet in degene die een onbetrouwbare bron hebben, zoals hier het geval is. 
 • "Als de berg niet tot Mohammed komt, zal Mohammed tot de berg gaan" - een spreekwoord dat erop wijst dat je genoegen moet nemen met wat er beschikbaar is[164]. Dit citaat wordt vaak toegeschreven aan de Islamitische profeet Mohammed, maar het is in feite afkomstig van Francis Bacon in 1625[165].

Zie ookEdit

ReferentiesEdit

 1. https://nl.wiktionary.org/wiki/misvatting
 2. http://www.ochef.com/165.htm
 3. http://www.drweil.com/drw/u/QAA400900/Does-Alcohol-Really-Cook-Out-of-Food.html
 4. http://azalae.com/diku/?Type=1&Restriction=3&Keyword=sushi
 5. http://www.sushiencyclopedia.com/blog/2007/10/15/osaka-style-boxed-sushi/
 6. http://www.nytimes.com/2008/01/16/dining/16fort.html?_r=1&pagewanted=all
 7. http://www.snopes.com/food/origins/fortune.asp
 8. http://chronicle.augusta.com/stories/2008/11/17/met_483813.shtml
 9. http://www.smh.com.au//breaking-news-national/missing-persons-week-launched-20100801-110yt.html
 10. https://www.gov.uk/report-missing-person
 11. https://www.politie.nl/themas/vermissing.html
 12. http://www.politie.be/fed/nl/vragen/opsporingen/vermiste-personen
 13. https://en.wikiquote.org/wiki/List_of_misquotations
 14. https://en.wikiquote.org/wiki/List_of_misquotations
 15. https://en.wikiquote.org/wiki/List_of_misquotations
 16. https://en.wikiquote.org/wiki/List_of_misquotations
 17. https://en.wikiquote.org/wiki/List_of_misquotations
 18. http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2006/07_july/11/maria_facts.shtml
 19. https://en.wikisource.org/wiki/The_Annals_(Tacitus)/Book_15#39
 20. https://en.wikisource.org/wiki/The_Annals_(Tacitus)/Book_15#44
 21. http://www.snopes.com/language/acronyms/fuck.asp
 22. http://www.etymonline.com/index.php?term=fuck
 23. http://www.merriam-webster.com/dictionary/fuck
 24. http://www.yourdictionary.com/fuck
 25. http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?p_product=SJ&s_site=mercurynews&p_multi=SJ&p_theme=realcities&p_action=search&p_maxdocs=200&p_topdoc=1&p_text_direct-0=0EB71FB962BD9D8F&p_field_direct-0=document_id&p_perpage=10&p_sort=YMD_date:D&s_trackval=GooglePM
 26. http://www.snopes.com/language/apocryph/pluckyew.asp
 27. http://scienceblogs.com/gregladen/2011/05/01/falsehood-if-this-was-the-ston/
 28. http://apps.business.ualberta.ca/rfield/lifeexpectancy.htm
 29. https://books.google.be/books?id=gEXCIH4tek8C&hl=en
 30. http://www.scribd.com/doc/51267328/Frank-Invention-of-Horned-Helmet
 31. https://books.google.be/books?id=hdCTAgAAQBAJ&lpg=PT149&vq=boorstin&dq=boorstin+discoverers+flat+earth+myth&pg=PT149&redir_esc=y#v=snippet&q=boorstin&f=false
 32. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/urban-legends/stadslegendeindemiddeleeuwengeloofdemendatdeaardeplatwas
 33. https://books.google.be/books?id=Q7CkHF7xTuYC&pg=PT116&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 34. http://www.cbsnews.com/news/forget-napoleon-height-rules/
 35. http://www.napoleon.org/en/essential_napoleon/faq/index.asp#ancre104
 36. http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/Taillenapo_RIN_89_oct1963_2006.asp
 37. http://europeanhistory.about.com/od/bonapartenapoleon/a/napoleonheight.htm
 38. http://napoleonistyka.atspace.com/IMPERIAL_GUARD_infantry_1.htm
 39. http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1936731_1936743_1936758,00.html
 40. http://physics.about.com/b/2007/09/19/physics-myth-month-einstein-failed-mathematics.htm
 41. http://www.abc.net.au/science/articles/2004/06/23/1115185.htm?site=science/greatmomentsinscience
 42. http://www.imdb.com/title/tt0112384/quotes?qt0476805
 43. http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/Timeline/apollo13chron.html
 44. http://www.judo-chikara.nl/2014/06/myths-and-misconceptions-part-1-vol-44.html
 45. http://judoinfo.com/obi.htm
 46. http://judoinfo.com/karateranks.htm
 47. http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2003/24mar_noseprints/
 48. http://www.snopes.com/science/greatwall.asp
 49. http://www.bbc.com/news/science-environment-22508492
 50. http://web.archive.org/web/20071216004548/http://www.adlerplanetarium.org/education/resources/sunearth/section06i.shtml
 51. http://istp.gsfc.nasa.gov/istp/outreach/sunearthmiscons.html
 52. http://books.google.com/?id=OUJWKdlFKeQC&pg=PA219&lpg=PA219&dq=%22black+hole%22+%22misconception%22+%22cosmic+vacuum+cleaner%22+-wikipedia
 53. https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/28711/Hoe-hard-zuigt-een-zwart-gat
 54. http://web.archive.org/web/20080625012822/http://iacuc.tennessee.edu/pdf/Policies-AnimalCare/Cattle-BasicCare.pdf
 55. https://books.google.be/books?id=GhmrNYJhcrIC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=cattle+dichromat&hl=en#v=onepage&q&f=false
 56. http://www.itla.net/index.cfm?sec=Longhorn_Information&con=handling
 57. http://www.abc.net.au/science/articles/2006/11/02/1777947.htm
 58. http://www.timesunion.com/opinion/article/Maybe-ostriches-are-smarter-1370503.php
 59. http://web.archive.org/web/20130301174011/http://www.newton.dep.anl.gov/natbltn/400-499/nb453.htm
 60. http://house-flies.net/
 61. https://books.google.be/books?id=wiTq7x-fI_0C&pg=PA94&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 62. https://books.google.be/books?id=QEYXWiobfcIC&pg=PA10&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 63. http://entnemdept.ifas.ufl.edu/walker/ufbir/chapters/chapter_37.shtml
 64. http://naturenet.net/blogs/2008/01/04/some-scientist-once-proved-that-bees-cant-fly/
 65. https://www.sciencenews.org/article/flight-bumblebee
 66. http://www.nature.com/scientificamerican/journal/v284/n6/pdf/scientificamerican0601-48.pdf
 67. http://www.botanicus.org/page/1956748
 68. http://plantsinmotion.bio.indiana.edu/plantmotion/movements/tropism/solartrack/solartrack.html
 69. http://adsabs.harvard.edu/abs/1978Natur.272..122P
 70. http://www.nature.com/nature/journal/v272/n5649/pdf/272122c0.pdf
 71. http://www.jstor.org/stable/2402749?seq=1#page_scan_tab_contents
 72. https://www.msu.edu/~pennock5/research/papers/Pennock_TeachingEvoNatureSci.pdf
 73. http://chandra.harvard.edu/chronicle/0308/theo/index.html
 74. https://web.archive.org/web/20141110114207/http://evoled.dbs.umt.edu/lessons/miscon.htm#3
 75. http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/misconceptions_faq.php#a1
 76. https://web.archive.org/web/20150215001516/http://evolution.berkeley.edu/evosite/misconceps/IAorigintheory.shtml
 77. http://www.talkorigins.org/faqs/faq-misconceptions.html
 78. http://www.jstor.org/stable/10.1525/abt.2012.74.2.3?seq=1#page_scan_tab_contents
 79. http://abt.ucpress.edu/content/74/2/74
 80. https://books.google.be/books?id=LavQGJVq5ScC&pg=PA124&hl=en#v=onepage&q&f=false
 81. http://www.nytimes.com/1992/03/15/books/separating-the-men-from-the-apes.html
 82. http://web.archive.org/web/20131214115407/http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/faq/cat02.html
 83. http://www.scientificamerican.com/article/is-the-human-race-evolvin/
 84. http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(02)00665-7?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867402006657%3Fshowall%3Dtrue
 85. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11893328
 86. http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/misconceptions_faq.php#b1
 87. http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/misconceptions_faq.php#b2
 88. http://www.natureinstitute.org/pub/ic/ic10/giraffe.htm
 89. http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/285955
 90. http://www.medicinenet.com/sleepwalking/article.htm
 91. https://sleepfoundation.org/sleep-disorders-problems/abnormal-sleep-behaviors/sleepwalking
 92. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000247.pub2/abstract
 93. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16034850
 94. http://jac.oxfordjournals.org/content/60/suppl_1/i63
 95. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17656386
 96. http://lapublichealth.org/wwwfiles/ph/hae/ha/lahealth092003_antib.pdf
 97. http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/detox_overview.html
 98. http://www.webmd.com/diet/a-z/detox-diets
 99. http://www.livescience.com/947-colon-cleansing-money-toilet.html
 100. http://www.webmd.com/balance/features/colon-cleansers-are-they-safe
 101. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/detox-diets/faq-20058040
 102. http://www.theguardian.com/science/2013/jan/09/skin-wrinkle-water-grip?intcmp=239
 103. http://www.snopes.com/oldwives/hairgrow.asp
 104. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/expert-answers/hair-removal/faq-20058427
 105. http://teens.webmd.com/girls/shaving-tips-girls?page=2
 106. http://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/how-to/a227/facial-hair-post-shave/
 107. http://www.snopes.com/science/nailgrow.asp
 108. http://www.quest.nl/artikel/na-je-dood-groeien-je-haren-en-nagels-verder-fabeltjeskrant
 109. http://www.standaard.be/cnt/dmf20141117_01379859
 110. http://www.bbc.com/future/story/20130526-do-your-nails-grow-after-death
 111. http://www.sciencefocus.com/qa/do-fingernails-and-hair-really-keep-growing-after-death
 112. http://factually.gizmodo.com/no-your-hair-and-fingernails-dont-keep-growing-after-y-1638565629
 113. http://www.smithsonianmag.com/videos/category/ask-smithsonian/ask-smithsonian-is-it-true-that-your-hair-a/?no-ist
 114. http://ajpregu.physiology.org/content/283/5/R993.short
 115. http://www.health.com/health/article/0,,20411087,00.html
 116. http://www.zeit.de/2009/04/Stimmts
 117. http://www.medipresse.de/muss-ich-wirklich-3-liter-wasser-am-tag-trinken-049.html
 118. http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=8730
 119. https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmj.a2769
 120. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19091758
 121. http://uamshealth.com/healthlibrary2/medicalmyths/willfeedingachildalotofcandyorfoodwithalotofsugarinitmakechildrenhyperactive2/
 122. http://www.bmj.com/content/342/bmj.c7452.full
 123. http://www.snopes.com/science/stats/10percent.asp
 124. http://www.csicop.org/si/show/the_ten-percent_myth/
 125. https://www.worldcat.org/title/skeptical-inquirer/oclc/933729588
 126. http://www.scientificamerican.com/article/do-people-only-use-10-percent-of-their-brains/
 127. https://www.technopolis.be/nl/fiche/weetjes/lijf-en-leden/is-het-waar-dat-we-slechts-tien-procent-van-onze-hersenen-gebruiken/
 128. http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm/141.2.352#.VpPquvnhDIU
 129. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2154152
 130. https://books.google.be/books?id=J8Xgyvr9038C&pg=PA337&lpg=PA337&dq=milk+mucus+misconception&hl=en#v=onepage&q=milk%20mucus%20misconception&f=false
 131. http://www.mkatan.nl/radio-en-tv/123-melk-en-slijmvorming.html
 132. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2154152
 133. http://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(09)00723-3/abstract
 134. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/expert-answers/phlegm/faq-20058015
 135. http://www.webcitation.org/5yyPTKBhT
 136. http://www.forbes.com/sites/anthonykosner/2012/08/31/new-trojan-backdoor-malware-targets-mac-os-x-and-linux-steals-passwords-and-keystrokes/
 137. http://blogs.wsj.com/middleseat/2008/11/19/on-world-toilet-day-let-us-praise-the-airline-lav/
 138. http://web.archive.org/web/20120325015918/http://www.sti.nasa.gov/tto/Spinoff2005/ps_3.html
 139. http://web.archive.org/web/20140109065138/http://weather.weatherbug.com/weather-news/weather-reports.html?story=6571
 140. http://buddhism.about.com/od/buddha/a/laughingbuddha.htm
 141. http://www.buddhanet.net/e-learning/snapshot01.htm
 142. http://www.straightdope.com/columns/read/2682/was-the-forbidden-fruit-in-the-garden-of-eden-an-apple
 143. http://www.ucg.org/the-good-news/biblical-evidence-shows-jesus-christ-wasnt-born-on-dec-25
 144. http://www.history.com/topics/christmas
 145. http://www.whychristmas.com/customs/25th.shtml
 146. https://books.google.be/books?id=6MXPEMbpjoAC&lpg=PP1&pg=PA130&hl=en#v=onepage&q&f=false
 147. http://touchstonemag.com/archives/article.php?id=16-10-012-v
 148. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/history/marymagdalene.shtml
 149. http://archive.sltrib.com/story.php?ref=/sltrib/news/54959212-78/believe-bible-church-god.html.csp
 150. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/mormon/socialvalues/polygamy.shtml
 151. http://bigstory.ap.org/article/mormon-church-explains-polygamy-early-days
 152. http://mormon-polygamy.org/
 153. https://www.mormon.org/faq/practice-of-polygamy
 154. http://www.religioustolerance.org/lds_poly2.htm
 155. http://abcnews.go.com/US/modern-polygamy-arizona-mormon-fundamentalists-seek-shed-stereotypes/story?id=19322087
 156. http://www.crivoice.org/symbols/xmasorigin.html
 157. https://books.google.be/books?id=UHWd6gLZsFIC&lpg=PP1&pg=PA74&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 158. https://books.google.be/books?id=U94S6N2zECAC&pg=PA87&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 159. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/jihad_1.shtml
 160. https://books.google.be/books?id=ZPokHByS3N0C&pg=PA157&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 161. http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1719934&language=en
 162. http://www.theguardian.com/books/2002/jan/12/books.guardianreview5
 163. https://books.google.be/books?id=8EqWnqdsgZMC&pg=PA33&lpg=PA33&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 164. http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=als%20de%20berg%20niet%20tot%20Mohammed
 165. https://en.wikiquote.org/wiki/List_of_misquotations

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki