Wikia


GMObama640x330

Een banner die zonder enig bewijs tracht te impliceren dat Amerikaans president Obama een belangenconflict zou hebben met de biotech-industrie.

De Monsanto Protectino Act is een fictieve wet die Amerikaans president Obama zou hebben ondertekend in 2013. Het zou de bedoeling van deze wet zijn om het volk te verraden ten voordele van de biotech-industrie, door ervoor te zorgen dat Monsanto ongestraft schadelijke GMO-gewassen kan verkopen. Het gaat hier om een hoax, aangezien zulke wet niet bestaat. Men verwijst meer bepaald naar Sectie 735 in wetsontwerp HR933, die helemaal niet inhoudt wat anti-GMO-activisten beweren.

Het complot van Monsanto en ObamaEdit

De term "Monsanto Protection Act" werd gretig gebruikt in de media, zoals de International Business Times[1], de Huffington Post[2], The Guardian[3] en Al-Jazeera[4]. Volgens de tegenstanders zou deze wet biotech-bedrijven (zoals Monsanto) beschermen tegen eventuele rechtzaken indien hun genetisch gewijzigd zaad schadelijk zou blijken. De Federale Rechtbank zou dan niet in staat zijn om te voorkomen dat Monsanto zulk schadelijk zaad vooralsnog blijft verkopen[5].

Sommige anti-GMO-activisten gaan nog verder dan dat, door te beweren dat deze sectie in het geheim door Monsanto zelf was geschreven en vervolgens via handlangers in het Amerikaanse Congres was toegevoegd zonder dat iemand het merkte[6]. President Obama zou volgens hen zodanig corrupt zijn dat hij het volk verraadde door de wet te tekenen en zodoende de Amerikaanse democratie te ondermijnen[7]

Sectie 735 van wetsontwerp HR 933Edit

In werkelijkheid bestaat er helemaal geen wet met de naam "Monsanto Protection Act", en gaat het in feite om Sectie 735, een klein onderdeel van wetsontwerp HR 933[8][9] omtrent landbouwuitgaven die Obama op 26 maart 2013 getekend heeft[10]. De tekst luidt als volgt:

Sec 735. In the event that a determination of non-regulated status made pursuant to section 411 of the Plant Protection Act is or has been invalidated or vacated, the Secretary of Agriculture shall, notwithstanding any other provision of law, upon request by a farmer, grower, farm operator, or producer, immediately grant temporary permit(s) or temporary deregulation in part, subject to necessary and appropriate conditions consistent with section 411(a) or 412(c) of the Plant Protection Act, which interim conditions shall authorize the movement, introduction, continued cultivation, commercialization and other specifically enumerated activities and requirements, including measures designed to mitigate or minimize potential adverse environmental effects, if any, relevant to the Secretary's evaluation of the petition for non-regulated status, while ensuring that growers or other users are able to move, plant, cultivate, introduce into commerce and carry out other authorized activities in a timely manner: Provided, That all such conditions shall be applicable only for the interim period necessary for the Secretary to complete any required analyses or consultations related to the petition for non-regulated status: Provided further, That nothing in this section shall be construed as limiting the Secretary’s authority under section 411, 412 and 414 of the Plant Protection Act.

De bewering dat deze sectie heimelijk werd toegevoegd is totaal van de pot gerukt: Sectie 735 stond reeds in de eerste ontwerpen gedrukt, en die hebben gedurende 9 maanden door heel Washington gecirculeerd[11]. De sectie maakte reeds deel uit van een ontwerp van de FY2013 Agriculture Appropriates wet[12]. Het is tevens vrij onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse president, het parlement en het congres, ondanks alle rivaliteit tussen Democraten en Republikeinen, allemaal onder één hoedje zouden spelen om een complot te bewerkstelligen waarbij ze opzettelijk de gezondheid van het volk willen opgeven ten voordele van de uitbreiding van biotechnologie.

In tegenstelling tot misleidende beweringen, heeft Sectie 735 eigenlijk niets te maken met de veiligheid van de consument, en staat het niet toe dat Monsanto (of andere biotech-bedrijven) zomaar schadelijke zaden en gewassen kunnen produceren en verkopen. Ook is het niet afkomstig van Monsanto, aangezien andere bedrijven zoals de American Soybean Association (ASA) hun steun voor dit wetsvoorstel reeds in 2012 hebben uitgesproken[13]. Waar het wel om gaat is een tijdelijke deregulering die toestaat dat gewassen kunnen blijven worden geteeld als ze voordien reeds waren goedgekeurd door de USDA (United States Department of Agriculture) indien de veiligheid ervan legaal wordt aangevochten. Het voorkomt ook dat rechtbanken tussenbeide kunnen komen tijdens het beoordelingsproces. 

Dit alles klinkt alsof de veiligheid van de consument op de helling wordt gezet, maar dat is echter niet het geval. De desbetreffende gewassen zijn eerder reeds goedgekeurd, wat wil zeggen dat ze uitvoerig getest en onderzocht zijn op hun veiligheid. Tot nu toe werd het gebruik van gewassen verboden van zodra de veiligheid ervan werd aangevochten in de Environmental Assessment (zie verder), wat niet meer het geval is met Sectie 735: gewassen worden pas verboden als bewezen is dat ze onveilig zijn. Er is immers een groot verschil tussen de bewering en het bewijs ervan. De beweringen komen tevens bijna uitsluitend van anti-GMO-activisten die op deze manier, door andere rechtbanken tussenbeide te laten komen, landbouwers proberen te verplichten om GMO-gewassen te vernietigen, ook al is er geen enkel bewijs dat er gegronde reden daartoe is. In een tweetal gevallen waarbij dit in het verleden is gebeurd, hebben de getroffen landbouwers dan ook enorm veel financiële schade geleden.

Sectie 735 en de Envrionmental AssessmentEdit

Tot nu toe heeft nog geen enkele Amerikaanse rechtbank de uitspraak gedaan dat bepaalde GMO-gewassen een risico bevatten voor gezondheid of milieu. De reden hiervoor is niet dat de rechtbank te laks zou zijn, maar wel het tegendeel: de procedure om toestemming te krijgen voor het cultiveren van een GMO-gewas is een ware bureaucratische marteling. Bedrijven dienen meerdere jaren aan onderzoek te doen, bestaande uit zowel eigen als onafhankelijk onderzoek, wat vervolgens zorgvuldig wordt bestudeerd en beoordeeld door verschillende overheidsinstanties. Bovendien kan de USDA geen nieuwe zaden goedkeuren zonder eerst een Environmental Assessment (EA), oftewel een milieueffectrapportage, uit te voeren. 

Het is bij de Environmental Assessment (EA) dat anti-GMO-activisten proberen om zoveel mogelijk de publieke opinie op een negatieve manier te beïnvloeden. Hierbij trachten ze landbouwers te verplichten om reeds door de USDA goedgekeurde GMO-gewassen toch te vernietigen omdat er potentieel één of ander veiligheidsprobleem mee zou kunnen zijn. Volgens de wet dient de EA immers alle mogelijke factoren omtrent het "menselijke leefmilieu" in acht te nemen, maar de beschrijving hiervan is voor vele interpretaties vatbaar. Bijgevolg gaan pseudowetenschappelijke anti-GMO-organisaties zoals de "Institute of Responsible Technology" of de "Union of Concerned Scientists" in de aanval op elk onderdeel van de beoordeling die mogelijk ontoereikend zou kunnen zijn. Hierdoor dient dan een nieuwe EA opgemaakt te worden, ook al is er in de praktijk vaak geen enkele reden tot bezorgdheid. Wanneer zulke gevallen zich voordeden in het verleden, bleek uiteindelijk maar weer dat het GMO-product veilig was en werd het verbod vooralsnog opgeheven[14][15].

De chaos die hieruit ontstaat biedt een vacuüm voor anti-GMO-activisten om nog meer negatieve publiciteit te maken omtrent GMO. Aangezien de wetenschappelijke feiten de standpunten van die activisten telkens opnieuw tegenspreken, hebben ze immers enkel nog emotionele argumenten en misleidende hoaxes voorhanden. In vele gevallen leidt dit tot financiële problemen in de landbouwindustrie, die niet wordt veroorzaakt door GMO zoals de activisten willen doen geloven, maar wel door de paranoia van de activisten zelf. Het is net om zulk misbruik van het systeem te voorkomen, dat Sectie 735 werd ingevoerd.

De vereiste onderzoeken dienen nog steeds te worden ondernomen en onderzocht, zoals dit voorheen het geval was. Geen enkel voedingsproduct staat boven de wet als blijkt dat er gevaar voor gezondheid of milieu zou zijn. Het is dus nog steeds mogelijk om de productie van een GMO-zaad tegen te houden bij eventueel gevaar, maar het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en niet op buitensporige emotionele argumenten van pseudowetenschappelijke organisaties. De wet H.R. 933 was opgemaakt om te voorkomen dat de regering zou worden stillgelegd, en was dus helaas slechts een tijdelijke provisie die verviel op het einde van het fiscale jaar op 30 september 2013[16].

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit