Wikia


"Reality has a well-known liberal bias." - Stephen Colbert

Openvld.png

Open VLD is één van de weinige Belgische politieke partijen die weinig tot geen pseudowetenschap en kwakzalverij aanhangt.

Open VLD
is de afgekorte naam van Open Vlaamse Liberale en Democraten, een Belgische liberale centrumpartij. Tot de bekendste leden van de partij horen voormalig Belgisch premier Guy Verhofstadt, en Minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Doorgaans volgt de partij een pro-wetenschappelijk discours, vooral gekenmerkt door het beleid van De Block dat sterk gebaseerd is op evidence-based science[1].

Geschiedenis en ideologieEdit

Open VLD ontstond oorspronkelijk uit de Liberale Partij van België, die in 1961 werd omgevormd naar de PVV/PLP (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang/Parti de la Liberté et du Progrès), niet te verwarren met de Nederlandse partij PVV van de dorpsidioot Geert Wilders. In 1972 werd de partij opgesplitst in een Franstalige partij (PLP) en een Nederlandstalige partij (PVV). In 1992 werd de PVV dan weer omgevormd naar VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten), wat aanvankelijk een rechts-liberale partij was. 

In 1999 werd VLD de grootste partij van België, en werd er een coalitie gevormd met o.a. Groen!, met Guy Verhofstadt als eerste minister. Na de verkiezingen van 2004 werd Groen echter gelukkig terug uit de regering gegooid. In 2007 verloor Open VLD echter de gemeenteraadsverkiezingen, en werd de partij omgevormd naar het huidige Open VLD. Sindsdien volgt de partij voornamelijk een progressief liberale koers gebaseerd op het sociaalliberalisme.

Pro-wetenschapEdit

Open VLD neemt doorgaans gegronde, pro-wetenschappelijke standpunten in wanneer het gaat om onderwerpen zoals gezondheid:

 • Geen terugbetaling voor de kwakzalverij van acupunctuur[2]
 • Biologische voeding is niet beter voor het milieu, integendeel[3]
 • Steun aan GMO-technologie en de bedrijven die dreigen de sluiten vanwege de negatieve houding van de Europese Unie hieromtrent (wat dan weer een gevolg is van de geitenwollensokken)[4].
 • Algemene bestrijding van kwakzalverij zoals de Levensschool[5].

PseudowetenschapEdit

Hoewel de aanhang van pseudowetenschap binnen Open VLD bijzonder klein is, zeker tegenover sommige andere politieke partijen, zijn er toch die enkele uitzonderingen die de regel bevestigen.

Chronische LymeEdit

In 2014 organiseerde Nele Lijnen van Open VLD, samen met de socialist John Crombez (SP.A) een petitie om een erkenning van Chronische Lyme op te nemen in het regeerakkoord van 2014[6]. In tegenstelling tot de echte ziekte van Lyme, is chronische lyme nochtans slechts een fictieve diagnose waarbij wordt verondersteld dat de patiënt aanvankelijk was geïnfecteerd met de Lyme-bacterie, die na de antibioticakuur toch zou hebben overleefd. Het gaat hier echter om patiënten met verschillende ziektes en/of minder specifieke symptomen, vaak zelfs zonder effectieve voorafgaande Lyme-infectie[7]. Bij zulke patiënten, die beweerden "Chronische Lyme" te hebben, kon geen enkel spoor van de bacterie worden gevonden. Net omdat eventuele aanhoudende symptomen niet worden veroorzaakt door Lyme zelf, en er bovendien geen sprake is van een voorafgaande Lyme-infectie, kan er geen sprake zijn van de vermeende aandoening "Chronische Lyme". Zulke pseudowetenschappelijke diagnoses blijken dan ook steeds het resultaat te zijn van laboratoria en artsen die niet de wetenschappelijke bewijsmethode toepassen[8][9].

Er is aldus een duidelijke wetenschappelijke concensus dat Chronische Lyme een onbestaande ziekte is, omdat de symptomen die men plaatst onder de noemer "Chronische Lyme" niet worden veroorzaakt door een aanhoudende Lyme-infectie[10][11]. Deze concensus wordt erkend door de Infectious Diseases Society van Amerika[12][13][14], het CDC (Centers for Disease Control)[15], de American Academy of Neurology[16], de National Institute of Allergy and Infectious Diseases[17], en eveneens de European Federation of Neurological Societies, de European Union of Concerted Action on Lyme Borreliosis, de Canadian Public Health Network, de German Society for Hygiene and Microbiology[18] en het Instituut voor Tropische Geneeskunde[19]. Zelfs Dr. Allen Steere, die de infectieziekte van Lyme voor het eerst ontdekt heeft, betwist het bestaan van "Chronische Lyme"[20]. Allen raden zij een langdurig gebruik van antibiotica dan ook stellig af als behandelmethode.

Het zal Nele Lijnen allemaal worst wezen, want desondanks deze brede consensus vond ze het toch nodig om meer middelen vrij te maken (uiteraard afkomstig van belastingsgeld) voor de "testen die binnen enkele maanden klaar zouden zijn"; testen die in feite werden uitgevoerd door niet-erkende en dubieuze laboratoria, vaak in het buitenland en die onvoldoende of niet worden gecontroleerd. Ze vroeg eveneens om de "erkenning van Lyme als ziekte", hoewel Lyme op zich reeds wordt behandeld in medische opleidingen, en effectieve behandelingen en onderzoeken sowieso al worden terugbetaald door de ziekenkas. Lyme wordt bovendien ook reeds erkend als beroepsziekte in België[21] (en sinds 2009 ook in Nederland[22][23]). Oproepen tot de "erkenning" van Lyme zijn dus volslagen onzin omdat die erkenning er al is. Dat geldt uiteraard niet voor Chronische Lyme, want die ziekte bestaat niet, en het uitgeven van belastingsgeld aan placebo's en voedingssupplementen is natuurlijk niet de juiste oplossing[24]

Op haar eigen website heeft Lijnen het uitgebreid over Chronische Lyme[25], en gaat ze zelfs zo ver als het steunen van langdurige antibiotica-behandelingen[26], ondanks het feit dat dit niet werkt en bovendien zelfs levensgevaarlijk kan zijn. Kwakzalverijbewegingen zoals ILADS worden openlijk gelegitimeerd, en wetenschappelijke tegenargumenten worden weggezet als afkomstig van een vermeende "Lyme lobby" of andere gelijkaardige paranoïde complottheorieën. Opmerkelijk, daaretegen, is dat niets van deze onzin terug te vinden is op de officiële website van Open VLD zelf. Daar wordt Lijnen ook wel vernoemd in verband met de ziekte van Lyme, maar dan meer specifiek over de preventie van lyme-infecties, wat op zich uiteraard wel een legitiem punt is[27]. Enkel jammer dat ze door dit platform ook aandacht kan vestigen op de fictieve ziekte. Het is hier dus niet een kwestie van de partij, maar wel van de idiote politica die beter niet meer verkozen zou worden.

KernenergieEdit

Hoewel Open VLD zich niet inlaat met de populistische standpunten van geitenwollensokken zoals Groen en Greenpeace in het debat over kernenergie[28], is de partij jammer genoeg wel voorstander van een kernuitstap[29], ondanks het feit dat kerncentrales één van de meest belangrijke factoren zijn in de strijd tegen klimaatopwarming.

Externe linksEdit

Zie ookEdit

ReferentiesEdit

 1. http://www.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=90763
 2. http://www.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=44026
 3. http://www.openvld.be/index.php?type=nieuws&id=1&pageid=40775
 4. http://www.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=85658
 5. http://www.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=85280
 6. http://skepp.be/nl/gezondheid/chronische-lyme
 7. https://dx.doi.org/10.1038%2Fnm1108-1135
 8. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra072023
 9. http://www.minnesotamedicine.com/Past-Issues/Past-Issues-2008/July-2008/Clinical-Kemperman-July-2008
 10. http://www.fasebj.org/content/24/11/4175
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20631327
 12. http://www.idsociety.org/Lyme_Review_Panel_News_Release/
 13. http://www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/Topics_of_Interest/Lyme_Disease/Policy_Documents/IDSA%20HR%201179%20Letter%20to%20US%20House%20of%20Representatives%20062509.pdf
 14. http://www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/Topics_of_Interest/Lyme_Disease/Policy_Documents/IDSA%20Letters%20to%20NGA%20and%20NCSL%20Regarding%20Problematic%20Lyme%20Disease%20Legislation%20080707.pdf
 15. http://www.cdc.gov/lyme/treatment/
 16. http://www.neurology.org/content/69/1/91.full
 17. http://www.niaid.nih.gov/topics/lymeDisease/Pages/chronic.aspx
 18. http://www.fasebj.org/content/24/11/4175.full
 19. http://skepp.be/nl/gezondheid/chronische-lyme
 20. http://articles.chicagotribune.com/2010-12-08/health/ct-met-chronic-lyme-disease-20101207_1_chronic-lyme-corner-foundation-disease
 21. http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=47
 22. http://uitspraken.rechtspraak.nl/#ljn/BK0705
 23. http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/1989401/2009/01/15/Lyme-erkend-als-beroepsziekte.dhtml
 24. http://skepp.be/nl/gezondheid/chronische-lyme
 25. http://www.nelelijnen.be/index.php/nieuws-media/nele-lijnen-in-de-media/334-chronische-lyme-kun-je-niet-zomaar-ontkennen
 26. http://www.nelelijnen.be/index.php/nieuws-media/nele-lijnen-in-de-media/332-sterke-lymelobby
 27. http://www.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=86467
 28. http://www.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=42744
 29. http://www.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=87914

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki