Wikia


Poisoning the well (Nederlands: de bron vergiftigen, bezoedelen van de bron) is een drogreden waarbij men reeds vooraf iemand in diskrediet wil brengen nog voor hij de kans krijgt zijn argumenten aan te voeren, met de bedoeling om die argumenten bij voorbaat te verwerpen of the ridiculiseren.

ConceptEdit

Poisoning the well verwijst naar het vergiftigen of bezoedelen van een bron. Dit was aanvankelijk een oorlogstechniek waarbij men het drinkwater van de vijand probeerde te bezoedelen, om zo de vijand te verzwakken voordat een aanval op hen werd gelanceerd. In de retoriek is dit principe gelijkaardig: men probeert eerst de tegenstander in diskrediet te brengen door negatieve informatie over hem of haar te verkondigen (die al dan niet correct is) en zo reeds bij voorbaat een negatieve associatie te creëren bij het aanwezige publiek. Dit is bedoeld als afleidingsmaneuver van de daadwerkelijke argumenten die de tegenstander vervolgens wil aanvoeren, omdat die door deze retoriek schijnbaar niet meer geloofwaardig zijn, ook al is het onderwerp van de persoonlijke aanval in feite irrelevant t.o.v. de discussie[1].

De techniek kan zowel in de positieve als in de negatieve zin worden gebruikt. Zo kan je de tegenstander bij voorbaat afschilderen als onbetrouwbaar, of je kan een medestander net ophemelen en als zeer betrouwbaar profileren in een poging om zijn argumenten kracht bij te zetten (ook al zijn de argumenten op zich misschien niet voldoende onderbouwd). Het basisprincipe van poisoning the well is het uitoefenen van invloed op de mensen die de argumenten vervolgens zullen aanhoren. Hierbij is er een subtiel verschil met de drogreden argumentum ad hominem, omdat hier de tegenstander wordt aangevallen op zijn persoon i.p.v. op zijn argumenten als tegenargument op zich, in plaats van hem reeds vooraf in diskrediet te brengen.

VoorbeeldenEdit

  • Die man is al eens veroordeeld geweest voor criminele feiten, waarom zouden we de moeite doen om te luisteren naar wat hij te zeggen heeft?
  • De media is subjectief en onbetrouwbaar, dus geloof het maar niet als ze iets negatief vertellen over mij!

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki