Wikia


Science doesn't know everything (Nederlands: de wetenschap weet niet alles) is een drogreden waarbij wordt verondersteld dat, omdat de wetenschap ergens niet voldoende over weet, iets anders vanzelfsprekend wél waar zal zijn. Het gebrek aan wetenschappelijke kennis over een bepaald onderwerp maakt niet dat je die leegte zomaar mag invullen met eender welke kletskoek.

ConceptEdit

Science doesn't know everything is een argumentatie waarbij men stelt dat, omdat de wetenschap ergens geen verklaring voor heeft, een andere veronderstelling dan wel juist zal zijn. Voor die veronderstelling wordt dan echter geen bewijs, omdat er wordt verondersteld dat dit niet nodig is aangezien de wetenschap toch niet alles weet[1]. Deze drogreden veronderstelt eveneens dat de wetenschap nooit een antwoord op een bepaald vraagstuk zal kunnen formuleren.

Deze techniek wordt vaak gebruikt door pseudowetenschappers en kwakzalvers, om twijfel te zaaien over de legitimiteit van wetenschap en de wetenschappelijke methode. De bedoeling van deze techniek is om vervolgens hun eigen pseudowetenschap meer legitiem te doen lijken, want "als de wetenschappers iets anders niet weten, zullen ze ook niet weten dat dit wel waar is".

Deze drogreden kan worden weerlegd op verschillende manieren:

  • Informatie of kennis moet niet noodzakelijk afkomstig zijn van een bron die "alles" weet. Je ouders en leerkrachten hebben je veel aangeleerd, maar ook zij weten niet "alles".
  • Het feit dat de wetenschap ergens geen antwoord voor heeft op dit moment, betekent niet dat er geen dag zal komen waarop wetenschap wel een antwoord zal vinden.
  • Dat is net het doel van wetenschap: om meer te weten te komen dan we voorheen wisten.
  • Het feit dat de wetenschap niet alles weet betekent niet dat jij daarom geen bewijs meer zou moeten leveren voor jouw beweringen.
  • Wetenschap is geen entiteit die zaken "weet", wetenschap is een methode om een hypothese of theorie te testen om te zien of die wel of niet waar is. Als jij een andere verklaring wil aanleveren voor een fenomeen, dien jij die evengoed te onderwerpen aan de wetenschappelijke methode.

Deze drogreden is gelijkaardig aan "science has been wrong before" (de wetenschap had het in het verleden fout).

VoorbeeldenEdit

  • Een paar eeuwen geleden wist de wetenschap niet dat radiogolven bestaan, maar nu weten we dat die wel degelijk bestaan. Dus waarom zouden energetische leylijnen niet bestaan? (de vraag is niet hoe je weet dat leylijnen niet bestaan, maar wel of er bewijs is voor het bestaan van leylijnen).

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki