Wikia


Tu quoque (Nederlands: "Jij ook") is een ad hominem-drogreden waarbij de spreker wordt aangevallen in plaats van zijn argument, omdat hij zelf niet handelt naar het door hem aangevoerde argument. Er wordt hier dus een focus gelegd op de vermeende hypocrisie (hoewel dit in veel gevallen in feite geen vorm van hypocrisie hoeft te zijn) om zijn argument te ontkrachten. 

ConceptEdit

Tu quoque is een Franse term die betekent "jij ook", en als drogreden verwijst het naar argumenten die de tegenpartij maakt, maar waar de tegenpartij niet zelf naar handelt, in een poging om die argumenten te ontkrachten[1]. De spreker wordt afgeschilderd als hypocriet, want als hij iets zegt maar er zelf niet naar handelt, wordt zijn argument als onjuist voorgesteld. Het gedrag van de spreker is echter een irrelevant criterium om te bepalen of een conclusie al dan niet correct is.

Deze techniek kan worden beschouwd als een speciale vorm van een ad hominem. Het maakt hierbij niet uit of de spreker wel of niet daadwerkelijk hypocriet is, want zolang de spreker wordt aangevallen en niet het argument blijft dit hoe dan ook een drogreden. Het helpt de geloofwaardigheid van de spreker natuurlijk wel indien hij eveneens handelt naar de argumenten die hij aanhaalt: iemand die stelt dat homoseksualiteit fout en onnatuurlijk is, maar zelf een homoseksuele relatie heeft, ondermijnt hij zijn eigen argumentatie.

In een aantal gevallen is het echter niet mogelijk of relevant om te handelen naar je eigen argumenten, en is het in feite geen vorm van hypocrisie. Zo kan je argumenteren dat een auto vervuilend is voor het milieu, terwijl je zelf ook met een auto rond rijdt. Maar het is mogelijk dat je niet in staat bent om je zonder auto te verplaatsen, omwille van een gebrek aan openbaar vervoer waar je woont, medische redenen, of je moet materiaal vervoeren dat te veel is om mee op de bus te nemen. Het feit dat je zelf gebruik maakt van een auto verandert niets aan het feit dat de uitlaatgassen van een auto nog altijd schadelijk zijn voor het milieu.

VoorbeeldenEdit

  • Persoon A: "Roken is slecht voor de gezondheid, want het veroorzaakt kanker." - Persoon B: "Maar je rookt zelf, dus heb je het fout!" (het is niet omdat persoon A zélf rookt, dat roken daarom niet kankerverwekkend is)
  • Persoon A: "De gezondheidszorg in België is beter dan die in Nederland." - Persoon B: "Als je het daar dan toch zoveel beter vindt, waarom verhuis je dan niet gewoon naar België?" (of persoon A al dan niet naar België verhuist, verandert niets aan het feit of zijn argument al dan niet legitiem is; bovendien kunnen er andere factoren zijn waarom persoon A vooralsnog niet naar België wil verhuizen)

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki